Hoạt động các đoàn thể

Hoạt động ký niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03

Hoạt động ký niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03 

Hoạt động niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03

Hoạt động ký niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03

Hoạt động ký niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03 

Hoạt động niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03

Hoạt động ký niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03

Hoạt động ký niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03 

Hoạt động niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03

Hoạt động kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản HCM 26/3

Hoạt động kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản HCM 26/3 

Hoạt động kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản HCM 26/3

Yêu thương cho đi - Nụ cười ở lại
7 năm Mùa Xuân hoa nở
Lễ kết nạp Đảng viên mới

Lễ kết nạp Đảng viên mới

Ngày 3 tháng 2 năm 2018

Chuyến từ thiện đến đảo Bạch Long Vỹ
Giải bóng đá nữ 2017
Tết Yêu Thương 2017

Tết Yêu Thương 2017

Ngày 18/1/2017