Năm học 2022-2023

Hoạt động ký niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03

Hoạt động ký niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03 

Hoạt động niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03

Hoạt động ký niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03

Hoạt động ký niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03 

Hoạt động niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03

Hoạt động ký niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03

Hoạt động ký niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03 

Hoạt động niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03

Hoạt động kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản HCM 26/3

Hoạt động kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản HCM 26/3 

Hoạt động kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản HCM 26/3

Chương trình "Festival áo dài"

Chương trình "Festival áo dài" 

Chương trình "Festival áo dài"


Chi hội phụ phụ nữ phối kết hợp với công đoàn, đoàn thanh niên tham gia trương trình "Festival áo dài" - do Hội LH phụ nữ Quận Hà Đông tổ chức.

Chương trình: Tri ân "Người gieo nắng"

Chương trình: Tri ân "Người gieo nắng" 

Chương trình: Tri ân "Người gieo nắng"