CTH khối 5-6 tuổi

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3  - LỚP A1K3

Thời gian 4 tuần (4/3/2019- 30/03/2019)

THỜI GIAN

TUẦN 1

(từ 04/3 -08/3)

TUẦN 2

(Từ ngày 11/3 – 16/3)

TUẦN 3

(Từ ngày 18/3 -23/3)

TUẦN 4

(Từ ngày 25/3 - 30/3)

Thứ 2

Sáng

TẠO HÌNH

Tạo hình từ vỏ thân cây

 

TẠO HÌNH

In thổi chấm hình hoa

TẠO HÌNH

Xé dán bầu trời.

TẠO HÌNH

Tết 3

 

NK Múa

NK Múa

NK Múa

NK Múa

Chiều

Làm vở bài tập tạo hình

Làm vở bài tập toán

Trò chơi Trí Uẩn

Làm bài tập tư duy

 

 

Thứ 3

Sáng

LQV TOÁN

Đo độ dài 1 đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau, so sánh và nêu kết quả đo

LQV TOÁN

Đo độ lớn của 1 đối tượng bằng nhiều đơn vị đo

LQV TOÁN

Định hướng thời gian

 LQV TOÁN

Số 9

TH phòngKN

TH phòngKN

TH phòngKN

TH phòngKN

Chiều

Kỹ năng: Rót từ cốc sang cốc

Kỹ năng: Mặc áo có cúc bấm

Kỹ năng: Đi xăng đan có khóa nhám

Kỹ năng: Đi giày có khóa nhám

 

 

 

 

Thứ 4

Sáng

VẬN ĐỘNG

VĐCB : Trườn sấp chui qua cổng.

Tc: mèo đuổi chuột

VẬN ĐỘNG

VĐCB:Bật qua vật cản 25-30cm

Tc: hái hoa

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Bò theo đường zíc zắc qua 7 điểm, cách nhau1,5m.

Tc: cướp cờ.

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Đi khụy gối trèo qua chướng ngại vật.

Tc: Mèo đuổi chuột

LQV Tiếng Anh ( BN)

LQV Tiếng Anh ( BN)

LQV Tiếng Anh ( BN)

LQV Tiếng Anh ( BN)

Chiều

VĂN HỌC

Truyện : Chiếc ấm sành nở hoa

VĂN HỌC

Thơ: mẹ của em

VĂN HỌC

Truyện: Cô con gái út của ông mặt trời.

VĂN HỌC

Thơ : Mít, Bí, Nhót

Thứ 5

Sáng

HĐKP

Sự kỳ diệu của thân cây (so sánh các loại thân cây lâu năm/ ngắn ngày, cắt ngang thân cây xem tuổi thọ của cây, giá trị của thân cây)

HĐKP

Ngày hội của mẹ ( Khách mời : Mẹ của em)

HĐKP

Vòng tuần hoàn của thời gian ( các mùa trong năm, tháng trong năm….)

HĐKP

CHế biến các thức uống dinh dưỡng từ các loại quả ( pha chế các loại nước quả)

NK vẽ

NK vẽ

NK vẽ

NK vẽ

Chiều

LQCV: g,y

Trò chơi với chữ cái : g,y

LQCV: b,d,đ

Trò chơi với chữ cái : b,d,đ

Kỹ năng: Mặc quần có cúc móc, kéo khóa có sự giúp đỡ của người lớn

Kỹ năng tự phục vụ:Tự đi tất, Tự đội mũ có dây & không dây

Làm bài tập tư duy

Kỹ năng tự phục vụ -Đi vệ sinh đúng nơi, đúng cách

 

Thứ 6

Sáng

 

ÂM NHẠC

NDTT: làm quen đàn ghi ta.

NDKH: TC: Tai ai tinh.

ÂM NHẠC

Tổ chức văn nghệ chào mừng ngày 8 /3

Làm quen với giai điệu rumba

ÂM NHẠC

NDTT: Hát: Mặt trời của bé.

NDKH:tc: tai ai tinh

Nghe: Khoảng trời của bé.

ÂM NHẠC

NDTT: hát : Quả ( hình thức hát đối đáp)

NDKH: Nghe: us song

T/c: Âm thanh của rác

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

Chiều

-Trực nhật : Lau dọn các góc đồ chơi

-Bình bầu bé ngoan cuối tuấn

-Trực nhật : Kê bàn, lau bàn, xếp ghế

- Bình bầu bé ngoan cuối tuần

-Trực nhật: Lau lá cây

- Bình bầu bé ngoan cuối tuần

-Trực nhật : Lau dọn các góc đồ chơi

-Bình bầu bé ngoan cuối tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3  - LỚP A2K3

Thời gian 4 tuần (4/3/2019- 30/03/2019)

THỜI GIAN

TUẦN 1

(từ 04/3 -08/3)

TUẦN 2

(Từ ngày 11/3 – 16/3)

TUẦN 3

(Từ ngày 18/3 -23/3)

TUẦN 4

(Từ ngày 25/3 - 30/3)

Thứ 2

Sáng

TẠO HÌNH

Tạo hình từ vỏ thân cây

 

TẠO HÌNH

In thổi chấm hình hoa

TẠO HÌNH

Xé dán bầu trời.

TẠO HÌNH

Tết 3

 

NK Múa

NK Múa

NK Múa

NK Múa

Chiều

Làm vở bài tập tạo hình

Làm vở bài tập toán

Trò chơi Trí Uẩn

Làm bài tập tư duy

 

 

Thứ 3

Sáng

HĐKP

Sự kỳ diệu của thân cây (so sánh các loại thân cây lâu năm/ ngắn ngày, cắt ngang thân cây xem tuổi thọ của cây, giá trị của thân cây)

HĐKP

Ngày hội của mẹ ( Khách mời : Mẹ của em)

HĐKP

Vòng tuần hoàn của thời gian ( các mùa trong năm, tháng trong năm….)

HĐKP

CHế biến các thức uống dinh dưỡng từ các loại quả ( pha chế các loại nước quả)

TH phòngKN

TH phòngKN

TH phòngKN

TH phòngKN

Chiều

Kỹ năng: Rót từ cốc sang cốc

Kỹ năng: Mặc áo có cúc bấm

Kỹ năng: Đi xăng đan có khóa nhám

Kỹ năng: Đi giày có khóa nhám

 

 

 

 

Thứ 4

Sáng

ÂM NHẠC

NDTT: làm quen đàn ghi ta.

NDKH: TC: Tai ai tinh.

ÂM NHẠC

Tổ chức văn nghệ chào mừng ngày 8 /3

Làm quen với giai điệu rumba

ÂM NHẠC

NDTT: Hát: Mặt trời của bé.

NDKH:tc: tai ai tinh

Nghe: Khoảng trời của bé.

ÂM NHẠC

NDTT: hát : Quả ( hình thức hát đối đáp)

NDKH: Nghe: us song

T/c: Âm thanh của rác

LQV Tiếng Anh ( BN)

LQV Tiếng Anh ( BN)

LQV Tiếng Anh ( BN)

LQV Tiếng Anh ( BN)

Chiều

VĂN HỌC

Truyện : Chiếc ấm sành nở hoa

VĂN HỌC

Thơ: mẹ của em

VĂN HỌC

Truyện: Cô con gái út của ông mặt trời.

VĂN HỌC

Thơ : Mít, Bí, Nhót

Thứ 5

Sáng

LQV TOÁN

Đo độ dài 1 đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau, so sánh và nêu kết quả đo

LQV TOÁN

Đo độ lớn của 1 đối tượng bằng nhiều đơn vị đo

LQV TOÁN

Định hướng thời gian

 LQV TOÁN

Số 9

NK vẽ

NK vẽ

NK vẽ

NK vẽ

Chiều

LQCV: g,y

Trò chơi với chữ cái : g,y

LQCV: b,d,đ

Trò chơi với chữ cái : b,d,đ

Kỹ năng: Mặc quần có cúc móc, kéo khóa có sự giúp đỡ của người lớn

Kỹ năng tự phục vụ:Tự đi tất, Tự đội mũ có dây & không dây

Làm bài tập tư duy

Kỹ năng tự phục vụ -Đi vệ sinh đúng nơi, đúng cách

 

Thứ 6

Sáng

 

VẬN ĐỘNG

VĐCB : Trườn sấp chui qua cổng.

Tc: mèo đuổi chuột

VẬN ĐỘNG

VĐCB:Bật qua vật cản 25-30cm

Tc: hái hoa

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Bò theo đường zíc zắc qua 7 điểm, cách nhau1,5m.

Tc: cướp cờ.

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Đi khụy gối trèo qua chướng ngại vật.

Tc: Mèo đuổi chuột

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

Chiều

-Trực nhật : Lau dọn các góc đồ chơi

-Bình bầu bé ngoan cuối tuấn

-Trực nhật : Kê bàn, lau bàn, xếp ghế

- Bình bầu bé ngoan cuối tuần

-Trực nhật: Lau lá cây

- Bình bầu bé ngoan cuối tuần

-Trực nhật : Lau dọn các góc đồ chơi

-Bình bầu bé ngoan cuối tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3  - LỚP A3K3

Thời gian 4 tuần (4/3/2019- 30/03/2019)

THỜI GIAN

TUẦN 1

(từ 04/3 -08/3)

TUẦN 2

(Từ ngày 11/3 – 16/3)

TUẦN 3

(Từ ngày 18/3 -23/3)

TUẦN 4

(Từ ngày 25/3 - 30/3)

Thứ 2

Sáng

TẠO HÌNH

Tạo hình từ vỏ thân cây

 

TẠO HÌNH

In thổi chấm hình hoa

TẠO HÌNH

Xé dán bầu trời.

TẠO HÌNH

Tết 3

 

NK Múa

NK Múa

NK Múa

NK Múa

Chiều

Làm vở bài tập tạo hình

Làm vở bài tập toán

Trò chơi Trí Uẩn

Làm bài tập tư duy

 

 

Thứ 3

Sáng

LQV TOÁN

Đo độ dài 1 đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau, so sánh và nêu kết quả đo

LQV TOÁN

Đo độ lớn của 1 đối tượng bằng nhiều đơn vị đo

LQV TOÁN

Định hướng thời gian

 LQV TOÁN

Số 9

TH phòngKN

TH phòngKN

TH phòngKN

TH phòngKN

Chiều

Kỹ năng: Rót từ cốc sang cốc

Kỹ năng: Mặc áo có cúc bấm

Kỹ năng: Đi xăng đan có khóa nhám

Kỹ năng: Đi giày có khóa nhám

 

 

 

 

Thứ 4

Sáng

VẬN ĐỘNG

VĐCB : Trườn sấp chui qua cổng.

Tc: mèo đuổi chuột

VẬN ĐỘNG

VĐCB:Bật qua vật cản 25-30cm

Tc: hái hoa

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Bò theo đường zíc zắc qua 7 điểm, cách nhau1,5m.

Tc: cướp cờ.

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Đi khụy gối trèo qua chướng ngại vật.

Tc: Mèo đuổi chuột

LQV Tiếng Anh ( BN)

LQV Tiếng Anh ( BN)

LQV Tiếng Anh ( BN)

LQV Tiếng Anh ( BN)

Chiều

VĂN HỌC

Truyện : Chiếc ấm sành nở hoa

VĂN HỌC

Thơ: mẹ của em

VĂN HỌC

Truyện: Cô con gái út của ông mặt trời.

VĂN HỌC

Thơ : Mít, Bí, Nhót

Thứ 5

Sáng

HĐKP

Sự kỳ diệu của thân cây (so sánh các loại thân cây lâu năm/ ngắn ngày, cắt ngang thân cây xem tuổi thọ của cây, giá trị của thân cây)

HĐKP

Ngày hội của mẹ ( Khách mời : Mẹ của em)

HĐKP

Vòng tuần hoàn của thời gian ( các mùa trong năm, tháng trong năm….)

HĐKP

CHế biến các thức uống dinh dưỡng từ các loại quả ( pha chế các loại nước quả)

NK vẽ

NK vẽ

NK vẽ

NK vẽ

Chiều

LQCV: g,y

Trò chơi với chữ cái : g,y

LQCV: b,d,đ

Trò chơi với chữ cái : b,d,đ

Kỹ năng: Mặc quần có cúc móc, kéo khóa có sự giúp đỡ của người lớn

Kỹ năng tự phục vụ:Tự đi tất, Tự đội mũ có dây & không dây

Làm bài tập tư duy

Kỹ năng tự phục vụ -Đi vệ sinh đúng nơi, đúng cách

 

Thứ 6

Sáng

 

ÂM NHẠC

NDTT: làm quen đàn ghi ta.

NDKH: TC: Tai ai tinh.

ÂM NHẠC

Tổ chức văn nghệ chào mừng ngày 8 /3

Làm quen với giai điệu rumba

ÂM NHẠC

NDTT: Hát: Mặt trời của bé.

NDKH:tc: tai ai tinh

Nghe: Khoảng trời của bé.

ÂM NHẠC

NDTT: hát : Quả ( hình thức hát đối đáp)

NDKH: Nghe: us song

T/c: Âm thanh của rác

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

Chiều

-Trực nhật : Lau dọn các góc đồ chơi

-Bình bầu bé ngoan cuối tuấn

-Trực nhật : Kê bàn, lau bàn, xếp ghế

- Bình bầu bé ngoan cuối tuần

-Trực nhật: Lau lá cây

- Bình bầu bé ngoan cuối tuần

-Trực nhật : Lau dọn các góc đồ chơi

-Bình bầu bé ngoan cuối tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3  - LỚP A4K3

Thời gian 4 tuần (4/3/2019- 30/03/2019)

THỜI GIAN

TUẦN 1

(từ 04/3 -08/3)

TUẦN 2

(Từ ngày 11/3 – 16/3)

TUẦN 3

(Từ ngày 18/3 -23/3)

TUẦN 4

(Từ ngày 25/3 - 30/3)

Thứ 2

Sáng

TẠO HÌNH

Tạo hình từ vỏ thân cây

 

TẠO HÌNH

In thổi chấm hình hoa

TẠO HÌNH

Xé dán bầu trời.

TẠO HÌNH

Tết 3

 

NK Múa

NK Múa

NK Múa

NK Múa

Chiều

Làm vở bài tập tạo hình

Làm vở bài tập toán

Trò chơi Trí Uẩn

Làm bài tập tư duy

 

 

Thứ 3

Sáng

HĐKP

Sự kỳ diệu của thân cây (so sánh các loại thân cây lâu năm/ ngắn ngày, cắt ngang thân cây xem tuổi thọ của cây, giá trị của thân cây)

HĐKP

Ngày hội của mẹ ( Khách mời : Mẹ của em)

HĐKP

Vòng tuần hoàn của thời gian ( các mùa trong năm, tháng trong năm….)

HĐKP

CHế biến các thức uống dinh dưỡng từ các loại quả ( pha chế các loại nước quả)

TH phòngKN

TH phòngKN

TH phòngKN

TH phòngKN

Chiều

Kỹ năng: Rót từ cốc sang cốc

Kỹ năng: Mặc áo có cúc bấm

Kỹ năng: Đi xăng đan có khóa nhám

Kỹ năng: Đi giày có khóa nhám

 

 

 

 

Thứ 4

Sáng

ÂM NHẠC

NDTT: làm quen đàn ghi ta.

NDKH: TC: Tai ai tinh.

ÂM NHẠC

Tổ chức văn nghệ chào mừng ngày 8 /3

Làm quen với giai điệu rumba

ÂM NHẠC

NDTT: Hát: Mặt trời của bé.

NDKH:tc: tai ai tinh

Nghe: Khoảng trời của bé.

ÂM NHẠC

NDTT: hát : Quả ( hình thức hát đối đáp)

NDKH: Nghe: us song

T/c: Âm thanh của rác

LQV Tiếng Anh ( BN)

LQV Tiếng Anh ( BN)

LQV Tiếng Anh ( BN)

LQV Tiếng Anh ( BN)

Chiều

VĂN HỌC

Truyện : Chiếc ấm sành nở hoa

VĂN HỌC

Thơ: mẹ của em

VĂN HỌC

Truyện: Cô con gái út của ông mặt trời.

VĂN HỌC

Thơ : Mít, Bí, Nhót

Thứ 5

Sáng

LQV TOÁN

Đo độ dài 1 đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau, so sánh và nêu kết quả đo

LQV TOÁN

Đo độ lớn của 1 đối tượng bằng nhiều đơn vị đo

LQV TOÁN

Định hướng thời gian

 LQV TOÁN

Số 9

NK vẽ

NK vẽ

NK vẽ

NK vẽ

Chiều

LQCV: g,y

Trò chơi với chữ cái : g,y

LQCV: b,d,đ

Trò chơi với chữ cái : b,d,đ

Kỹ năng: Mặc quần có cúc móc, kéo khóa có sự giúp đỡ của người lớn

Kỹ năng tự phục vụ:Tự đi tất, Tự đội mũ có dây & không dây

Làm bài tập tư duy

Kỹ năng tự phục vụ -Đi vệ sinh đúng nơi, đúng cách

 

Thứ 6

Sáng

 

VẬN ĐỘNG

VĐCB : Trườn sấp chui qua cổng.

Tc: mèo đuổi chuột

VẬN ĐỘNG

VĐCB:Bật qua vật cản 25-30cm

Tc: hái hoa

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Bò theo đường zíc zắc qua 7 điểm, cách nhau1,5m.

Tc: cướp cờ.

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Đi khụy gối trèo qua chướng ngại vật.

Tc: Mèo đuổi chuột

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

Chiều

-Trực nhật : Lau dọn các góc đồ chơi

-Bình bầu bé ngoan cuối tuấn

-Trực nhật : Kê bàn, lau bàn, xếp ghế

- Bình bầu bé ngoan cuối tuần

-Trực nhật: Lau lá cây

- Bình bầu bé ngoan cuối tuần

-Trực nhật : Lau dọn các góc đồ chơi

-Bình bầu bé ngoan cuối tuấn

Bài viết khác