Năm học 2023-2024

                                              UBND QUẬN HÀ ĐÔNG

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN MÙA XUÂN

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Hà Đông, ngày 20 tháng 9 năm 2023 

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non

Năm học: 2023 - 2024

(Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT)

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Mức độ về sức khoẻ mà trẻ em sẽ đạt được

+Phần đấu cuối năm không có trẻ cân nặng cao hơn tuổi.

+Trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 2/85 tỷ lệ 2,4 % giảm đến cuối năm xuống còn 0%.

+ Trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi 7/85 tỷ lệ 8,2% giảm đến cuối năm xuống còn 0%

+Phấn đấu cuối năm không có trẻ cân nặng cao hơn tuổi.

 

+Trẻ SDD thể nhẹ cân 23/565 tỷ lệ 4,1 giảm đến cuối năm xuống còn 0%.

 

+ Trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi 35/565 tỷ lệ 6,2% giảm đến cuối năm xuống còn 0%

II

Mức độ về năng lực và hành vi mà trẻ em sẽ đạt được

- Ngoan, lễ phép

- Biết chơi cùng bạn

- Ngoan ngoãn, lễ phép với mọi người, biết giúp đỡ bạn

III

Chương trình chăm sóc giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

-Thực hiện chăm sóc và giáo dục trẻ theo cương trình GDMN.

 

 

 

- Phối hợp với Trạm Y tế, Trung tâm Y tế Hà Đông để khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh

- Thực hiện chăm sóc và giáo dục trẻ theo chương trình GDMN, tiệm cận, ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến Montessori, Regio Emilia, Steam..

- Phối hợp với Trạm Y tế, Trung tâm Y tế Quận Hà Đông để khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh.

IV

Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục

- Được tiến hành thông qua các hoạt động theo quy định của chương trình GDMN:

Chơi, tập.

 

 

- Chăm sóc dinh dưỡng, chăm sóc giờ ngủ, chăm sóc vệ sinh và đảm bảo an toàn.

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học về nuôi dưỡng, chăm sóc,giáo dục cho cha mẹ trẻ và cộng đồng.

- Biết tuân thủ một số việc làm trong phòng chống dịch bệnh bùng phát theo mùa.

- Được tiến hành thông qua các hoạt động theo quy định của chương trình GDMN theo từng hoạt động: Hoạt động học, hoạt động vui chơi, hoạt động lao động, hoạt động các ngày lễ, ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến.

- Chăm sóc dinh dưỡng, chăm sóc vệ sinh và đảm bảo an toàn.

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học về nuôi dưỡng, chăm sóc,giáo dục cho cha mẹ trẻ và cộng đồng.

 

- Biết tuân thủ một số việc làm trong phòng chống dịch bệnh bùng phát theo mùa, có thói quen rửa tay thường xuyên bằng xà phòng.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Tiêu Thị Thu Hằng

Bài viết khác