Kết quả khám sức khỏe đợt 2 ( t3/2016) - lớp D4

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Ngày, tháng, năm sinh CÂN NẶNG CHIỀU CAO Sâu răng viêm mũi Viêm họng, viêm Amidan Viêm lưỡi, lưỡi bản đồ Viêm tai bệnh khác KẾT LUẬN CỦA BS ( ghi chi tiết kết luận của bác sỹ, đặc biệt về các bệnh của trẻ)
kg Cm
Hà Gia Bảo 27/02/2013 14,5 94,5             hien tai du suc khoe hoc tap
Nguyễn Phạm Minh Châu 01/10/2013 12,4 84,5   1         can ve sinh mui cho tre
Nguyễn Vân Giang 05/01/2013 12,4 92,5             hien tai du suc khoe hoc tap
Vũ Tuấn  Hải 30/08/2013 12 88             hien tai du suc khoe hoc tap
Phí Gia Khánh 16/05/2013 14,6 96,5   1         yeu cau ve sinh mui
Phạm Sơn Lâm 14/08/2013 16,8 99,5         1   hien tai du suc khoe hoc tap
Hoàng Bình  Dương 28/06/2013 13,8 90,5             hien tai du suc khoe hoc tap
Trương Tuấn  Dũng 07/11/2013 12,5 90             hien tai du suc khoe hoc tap
Bùi Trường  Giang 17/05/2013 13,6 94,5             hien tai du suc khoe hoc tap
Nguyễn Hoàng Anh 17/04/2013 14,5 94             hien tai du suc khoe hoc tap
Nguyễn Khánh  Hòa 01/09/2013 12,3 89             hien tai du suc khoe hoc tap
Lê Bảo Ngân 06/12/2012 11,8 90 1 1         yeu cau ve sinh mui hong
Tạ Quang Phú 04/11/2013 13,8 90           1 yeu cau ve sinh mieng
Nguyễn Ngọc Thùy Chi 24/06/2013             1   ve sinh tai
Bùi Hà My 16/07/2013 10,6 86 1           yeu cau ve sinh rang
Lương Thanh  Trú