KH GD tháng 10 - Nhà Trẻ

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10  - LỚP D1K2

Thời gian 4 tuần (2/10/2017 - 27/10/2017)

THỜI GIAN

TUẦN 1

(Từ ngày 2/10 - 6/10)

TUẦN 2

(Từ ngày 9/10 - 13/10)

TUẦN 3

(Từ ngày 16/10-20/10)

TUẦN 4

(Từ ngày 23/10-27/10)

Thứ 2

Sáng

VẬN ĐỘNG

Bò theo hướng thẳng

T/c: Hỏi sói

VẬN ĐỘNG

Tung bóng bằng 2 tay

T/c: Gà mẹ, gà con và diều hâu

VẬN ĐỘNG

Chạy theo hướng thẳng

T/c: Kéo cưa lừa sẻ

VẬN ĐỘNG

Nhảy bật về phía trước

T/c: Lộn cầu vồng

Chiều

Chơi trò chơi chi chi chi chành chành.

Thực hành kỹ năng cầm cốc

Thực hành kỹ năng chuyển hạt bằng thìa.

Ôn các kỹ năng đã học.

 

 

Thứ 3

Sáng

TẠO HÌNH

Dán đèn ông sao

TẠO HÌNH

In bàn tay ( màu nước)

TẠO HÌNH

Dán váy hoa nhận biết màu vàng

(vở trang 4)

 

TẠO HÌNH

Xâu vòng màu đỏ

Chiều

Nghe các bài hát về trung thu.

 

Kỹ năng bê ghế

Làm quen với trò chơi xếp tháp.

Chơi các trò chơi vận động

 

 

 

 

Thứ 4

Sáng

VĂN HỌC

Thơ: Sao lấp lánh

VĂN HỌC

Thơ: Bàn tay cô giáo

VĂN HỌC

Thơ: Áo quần sạch sẽ

VĂN HỌC

Truyện: Vệ sinh buổi sáng

Chiều

Chơi trò chơi xâu vòng.

Kỹ năng xếp hàng thẳng.

 Kỹ năng thể hiện cảm xúc

Kỹ năng cầm cốc uống.

Thứ 5

Sáng

ÂM NHẠC

VĐ: Rước đèn

Nghe: Chiếc đèn ông sao

ÂM NHẠC

Hát: Đôi bàn tay

TCAN: Giậm chân theo tiết tấu chậm

ÂM NHẠC

VĐ: Đôi bàn tay

TCAN: Vỗ tay theo tiết tấu chậm.

ÂM NHẠC

Hát: Hãy xoay nào

TCAN: Nghe âm thanh các loại nhạc cụ

Chiều

Nhận biết màu vàng.

Chơi trò chơi tập tầm vông.

Thực hành xâu hạt màu đỏ

Chơi với búp bê

 

Thứ 6

Sáng

 

HĐ NHẬN BIẾT

Tìm hiểu đèn ông sao

 

HĐ NHẬN BIẾT

Tên gọi các ngón tay trên 1 bàn tay

HĐ NHẬN BIẾT

Lợi ích của đôi mắt, Cách chăm sóc đôi mắt của bé.

 

HĐ NHẬN BIẾT

Lợi ích của đôi mắt, Cách chăm sóc đôi mắt của bé.

 

Chiều

Chơi các trò chơi vận động

Nhận biết kí hiệu.

Thực hiện vở thủ công

Chơi ghép hình.

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10  - LỚP D2K2

Thời gian 4 tuần (2/10/2017 - 27/10/2017)

THỜI GIAN

TUẦN 1

(Từ ngày 2/10 - 6/10)

TUẦN 2

(Từ ngày 9/10 - 13/10)

TUẦN 3

(Từ ngày 16/10-20/10)

TUẦN 4

(Từ ngày 23/10-27/10)

Thứ 2

Sáng

TẠO HÌNH

Dán đèn ông sao

TẠO HÌNH

In bàn tay ( màu nước)

TẠO HÌNH

Dán váy hoa nhận biết màu vàng

(vở trang 4)

TẠO HÌNH

Xâu vòng màu đỏ

Chiều

Nghe các bài hát về trung thu.

 

Kỹ năng bê ghế

Làm quen với trò chơi xếp tháp.

Chơi các trò chơi vận động

 

 

Thứ 3

Sáng

VĂN HỌC

Thơ: Sao lấp lánh

VĂN HỌC

Thơ: Bàn tay cô giáo

VĂN HỌC

Thơ: Áo quần sạch sẽ

VĂN HỌC

Truyện: Vệ sinh buổi sáng.

Chiều

Chơi trò chơi xâu vòng.

Kỹ năng xếp hàng thẳng.

 Kỹ năng thể hiện cảm xúc

 

Kỹ năng cầm cốc uống.

 

 

 

 

Thứ 4

Sáng

ÂM NHẠC

VĐ: Rước đèn

Nghe: Chiếc đèn ông sao

ÂM NHẠC

Hát: Đôi bàn tay

TCAN: Giậm chân theo tiết tấu chậm

ÂM NHẠC

VĐ: Đôi bàn tay

TCAN: Vỗ tay theo tiết tấu chậm.

ÂM NHẠC

Hát: Hãy xoay nào

TCAN: Nghe âm thanh các loại nhạc cụ.

Chiều

Nhận biết màu vàng.

Chơi trò chơi tập tầm vông.

Thực hành xâu hạt màu đỏ.

Chơi với búp bê

Thứ 5

Sáng

HĐ NHẬN BIẾT

Tìm hiểu đèn ông sao

HĐ NHẬN BIẾT

Tên gọi các ngón tay trên 1 bàn tay

HĐ NHẬN BIẾT

Lợi ích của đôi mắt, Cách chăm sóc đôi mắt của bé.

 

 

HĐ NHẬN BIẾT

Lợi ích của đôi mắt, Cách chăm sóc đôi mắt của bé.

 

Chiều

Chơi các trò chơi vận động

Nhận biết kí hiệu.

Thực hiện vở thủ công.

Chơi ghép hình.

 

Thứ 6

Sáng

 

VẬN ĐỘNG

Bò theo hướng thẳng

T/c: Hỏi sói

VẬN ĐỘNG

Tung bóng bằng 2 tay

T/c: Gà mẹ, gà con và diều hâu

VẬN ĐỘNG

Chạy theo hướng thẳng

T/c: Kéo cưa lừa sẻ

VẬN ĐỘNG

Nhảy bật về phía trước

T/c: Lộn cầu vồng

Chiều

Chơi trò chơi chi chi chi chành chành.

Thực hành kỹ năng cầm cốc

Thực hành kỹ năng chuyển hạt bằng thìa.

Ôn các kỹ năng đã học.

 

 

 

Bài viết khác