Hướng dẫn đăng ký tuyển sinh trực tuyến lớp 1 năm học 2016 - 2017

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN VÀO CÁC TRƯỜNG MẦM NON, LỚP 1, LỚP 6 NĂM HỌC 2016-2017 (Dành cho cha mẹ học sinh)

Link hướng dẫn chi tiết: HUONG_DAN_CMHS

Bước 1: Truy cập vào trang đăng ký tuyển sinh trực tuyến CMHS truy cập vào trang http://tsdaucap.hanoi.gov.vn

chọn mục Đăng ký tuyển sinh.

Bước 2: Chọn loại đăng ký tuyển sinh CMHS chọn loại đăng ký tuyển sinh:  Tuyển sinh vào Lớp 1 năm học 2016-2017;  

Bước 3: Đăng ký tuyển sinh

  • Đối với tuyển sinh vào lớp 1: CMHS nhập mã học sinh và mật khẩu, nhấn vào nút Tìm hoặc Enter để lấy thông tin học sinh lên biểu mẫu; sau đó điền nốt các thông tin cần thiết vào biểu mẫu trực tuyến. Sau khi điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu trục tuyến, CMHS nhấn nút Tiếp tục để sang bước tiếp theo.

Bước 4: Xác nhận thông tin đăng ký tuyển sinh trực tuyến Sau khi đã kiểm tra thông tin và chính xác, CMHS nhập Mã Xác Nhận và nhấn vào nút Gửi thông tin để xác nhận đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

Bước 5: Đăng ký thành công Sau khi CMHS gửi thông tin xác nhận đăng ký tuyển sinh trực tuyến, hệ thống sẽ thông báo ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH THÀNH CÔNG, hiển thị thông tin đăng ký tuyển sinh và mã hồ sơ đăng ký của học sinh, CMHS nhấn nút Hoàn tất để hệ thống kết thúc và gửi thông tin vào hòm thư điện tử (email) liên hệ.

Bước 6: In đơn đăng ký xét tuyển CMHS đăng nhập vào địa chỉ hòm thư điện tử để in đơn đăng ký xét tuyển.

Một số lưu ý:

1. Những điều kiện cần thiết để cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho học sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2016-2017:

  • - Thiết bị điện tử có kết nối internet: máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh, ...
  • - Hòm thư điện tử (email) liên hệ: CMHS có hòm thư điện tử cá nhân, hoặc dùng nhờ hòm thư điện tử của cá nhân khác, hoặc dùng nhờ hòm thư điện tử của nhà trường.
  • - Mã số đăng ký tuyển sinh trực tuyến: để đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1, lớp 6 CHMS nhất thiết phải có mã số đăng ký tuyển sinh trực tuyến (do trường mầm non, tiểu học năm học 2015-2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội cấp);
  • Mỗi mã số CMHS chỉ được đăng ký tuyển sinh trực tuyến một lần.

2. Khi điền thông tin vào biểu mẫu đăng ký tuyển sinh trực tuyến:

  • - Phần Thông tin cha, mẹ, người giám hộ: CMHS nhất thiết phải khai một trong ba nội dung Thông tin cha, Thông tin mẹ hoặc Thông tin người giám hộ.

- Trường hợp sai thông tin học sinh: khi CMHS mang hồ sơ tuyển sinh đến nộp tại trường đăng ký tuyển sinh theo thời gian quy định ( từ 1/7 đến 15/7/2016) , ban tuyển sinh nhà trường sẽ đối chiếu và chỉnh sửa theo đúng thông tin hồ sơ tuyển sinh.

3. In đơn đăng ký tuyển sinh: CMHS có thể in đơn đăng ký tuyển sinh qua biểu mẫu do hệ thống gửi vào địa chỉ hòm thư điện tử liên hệ; hoặc khi nộp hồ sơ tuyển sinh, cha mẹ học sinh đề nghị trường tuyển sinh in đơn đăng ký tuyển sinh trực tiếp từ phần mềm eSAMS.

_________________________

Bài viết khác