Phép tắc người con - trường mầm non Mùa Xuân

Đệ tử quy có dạy: 

" Phép người con, thánh nhân dạy

Hiếu đệ trước, kể cẩn tín.

Yêu bình đẳng, gần người nhân

Có dư sức, thì học văn."

có nghĩa là: Trước tiên ở ngay trong cuộc sống thường ngày phải làm đến được " Hiếu thuận cha mẹ, thương yêu anh chị em". Kế đến ở trong tất cả lời nói việc làm ngay trông cuộc sống thường ngày nên chú ý thận trọng, phải nói lời thành thật, khi tiếp xúc với mọi người phải " thương yêu bình đẳng, còn phải thân cận với người có nhân đức, nên học tập với họ. Đây đều là những việc rất cần thiết, là việc đáng nên làm...

Ngày 24/1/2016, với cái rét kỷ lục của Hà Nội ( 6 độ) hơn 40 cán bộ giáo viên, nhân viên trường mầm non Mùa Xuân đã được biết tới "Phép tắc của người con", biết cách nhìn nhận chính bản thân mình để thay đổi cuộc sống, biết thế nào để sống tốt, biết tới cái đức của người con, cái tâm của người làm giáo dục và còn rất rất nhiều điều nữa mà thấy Trịnh Minh Dũng đã mang tới. Buổi học đã khiến cho mỗi người đều hiểu hơn giá trị cuộc sống; yêu thương con người, môi trường sống quanh mình hơn và cũng hiểu hơn vai trò quan trọng của mình với thế hệ tương lai để cố gắng thay đổi tốt hơn, làm tốt hơn cho các con.

Đây cũng là mong muốn của ban giám hiệu nhà trường với quan điểm: Mỗi người sống tốt thì xã hội sẽ tốt và Giáo dục tốt cần bắt đầu từ người thầy tốt...

Thầy TRịnh Minh Dũng và cô giáo hiệu trưởng: Tiêu Thị Thu Hằng

Chúc thầy Trịnh Minh Dũng luôn mạnh khỏe để có thể mang những hiểu biết của mình tới thêm thật nhiều người hơn nữa để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Chúc tập thể CB- GV- NV trường mầm non Mùa Xuân luôn ghi nhớ những điều đã được học để trở thành một người con Hiếu đạo - một con người Nhân đức và là tấm gương ngời sáng cho những học sinh thân yêu.

Đọc đầy đủ " PHÉP TẮC NGƯỜI CON" 

Bài viết khác