Vườn cổ tích

 

 

Các truyền thuyết về Vua Hùng

truyền thuyết và giai thoại

Cô bé tí hon

chuyện cổ Andersen

Em bé bán diêm

Hans Christian Andersen

Cô bé chăn ngỗng

Hans Christian Andersen

Ba anh em

chuyện cổ Grim

Cô bé quàng khăn đỏ

chuyện cổ Grim

Mưa

Mưa ở trên trời
Mưa rơi xuống đất
Vừa ngồi trong nước

Vườn em

Vườn em có một luống khoai
Có hàng chuối mật với hai luống cà
Em trồng thêm một cây na
Lá xanh vẫy gọi như là gọi chim…
1
2
3
4