Tìm chữ cái trong tên của bạn

 

Mục đích:
Trẻ nhận biết các chữ cái và số chữ cái trong từ ngữ.

Chuẩn bị:
Mỗi cháu 1 bút chì đen, 1 bút chì màu và giấy có ghi tên của trẻ.

Cách chơi:
   Trẻ chọn các chữ cái theo tên của trẻ mà cô đã ghi trên tờ giấy. Cô yêu cầu trẻ đổi các tờ giấy cho nhau. Cô dành thời gian cho trẻ đếm số chữ cái trong tên của bạn và nhận biết mặt các chữ cái đó. Sau đó, cô gọi từng trẻ đứng lên nói số lượng chữ cái trong tên bạn và gọi tên các chữ cái đó.
("Tuyển chọn Trò Chơi, Bài Hát, Thơ Ca, Truyện, Câu Đố", Lê Thu Hương (Chủ biên), NXBGD)

Bài viết khác