Thơ: Về quê

Nghỉ hè bé lại thăm quê 
Được đi lên rẫy, được về tắm sông 

Thăm bà, rồi lại thăm ông 
Thả diều, câu cá... sướng không chi bằng 

Đêm về ngồi ngắm ông trăng 
Nghe ông kể chuyện chị Hằng ngày xưa 

Bà rang đậu lạc thơm chưa 
Mời ông bà, bé say sưa chuyện trò.

 

 

“Nguyễn Lãm Thắng”

Bài viết khác