Thơ: Mưa Xuân

 Mưa xuân nhè nhẹ

Trên mái tóc em

Như hạt sương đêm

Đậu trên cành lá

Nghiêng nghiêng bên má

Chào đón mưa rơi

Em ngẩng nhìn trời.

Xuân sang đẹp quá!

Sưu tầm

Bài viết khác