Thơ: Giấc mơ

Mẹ ơi con kể khẽ
Chuyện giấc mộng đêm qua
Mẹ chớ có nói ra
Vì con xấu hổ lắm

       Một mình trong vườn vắng
       Thấy mắc tiểu con liền
       Tè xuống đám tóc tiên
        Bỗng tiếng bà la mắng

                                                         Tỉnh dậy thật cay đắng

 Ướt đẫm cái chăn hoa
 Tại bữa canh chiều qua
 Tối lại đi ngủ sớm
 May chỉ bà biết thôi

Bài viết khác