Thơ: Em vẽ

Con gà trống
Mào đỏ tươi.
Em vẽ 
Con mèo lười
Nằm sưởi nắng.
Em vẽ
Đôi bướm trắng
Bay tung tăng.
Em vẽ
Bác mặt trăng
Tỏa ánh sáng.
Em vẽ
Cánh đồng lúa
Ngát hương thơm.
Em vẽ
Nhiều mái trường
Tươi ngói đỏ.
      Hoàng Thanh Hà

Bài viết khác