Thơ: Đi chơi phố

Ði chơi phố  
Gặp đèn đỏ 
 Dừng lại thôi 
    Không qua vội 
Ðèn vàng rồi 
 Tiếp đèn xanh 
        Nào nhanh nhanh  
     Qua đường nhé! 

                  Triệu Thị Lê

Bài viết khác