Thơ: Buổi sáng Quê nội

Khi mặt trời chưa dậy

Hoa còn thiếp trong sương

Khói bếp bay đầy vườn

Nội nấu cơm, nấu cám

 

Đàn trâu ra đồng sớm

Đội cả sương mà đi

Cuối xóm ai thầm thì

Gánh rau ra chợ bán

 

Gà con kêu trong ổ

Đánh thức ông mặt trời

Chú Mực ra sân phơi

Chạy mấy vòng khởi động

 

Một mùi hương mong mỏng

Thơm đẫm vào ban mai

Gió chạm khóm hoa nhài

Mang hương đi khắp lối

 

Buổi sáng ở quê nội

Núi đồi ngủ trong mây

Mặt trời như trái chín

Treo lủng lẳng vòm cây.

         

                 “Nguyễn Lãm Thắng”

Bài viết khác