Thơ: Bài học đầu cho con

Quê hương là gì hở mẹ 
Mà cô giáo dạy phải yêu 
Quê hương là gì hở mẹ 
Ai đi xa cũng nhớ nhiều

Quê hương là chùm khế ngọt 
Cho con trèo hái mỗi ngày 
Quê hương là đường đi học 
Con về rợp bướm vàng bay

Quê hương là con diều biếc 
Tuổi thơ con thả trên đồng 
Quê hương là con đò nhỏ 
Êm đềm khua nước ven song

Quê hương là cầu tre nhỏ 
Mẹ về nón lá nghiêng che 
Là hương hoa đồng cỏ nội 
Bay trong giấc ngủ đêm hè.

Quê hương là vòng tay ấm 
Con nằm ngủ giữa đêm mưa 
Quê hương là đêm trăng tỏ 
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm

 

Đỗ Trung Quân”

Bài viết khác