Thi xem ai nói nhanh

Mục đích
Trẻ trả lời nhanh các từ theo hiệu lệnh.
Cách chơi
- Chơi tập thể cả lớp hoặc theo nhóm 5-7 trẻ.
- Trẻ ngồi thành hình vòng cung. Cô chỉ vào bộ phận của cơ thể, trẻ nói nhanh tên của các bộ phận đó.
- Khi trẻ đã chơi quen, cô cho trẻ thi xem ai nói đúng và nhanh nhất.
(“Tuyển chọn Trò Chơi, Bài Hát, Thơ Ca, Truyện, Câu Đố”, Lê Thu Hương (Chủ biên), NXBGD)

Bài viết khác