Phân biệt phải trái của bản thân

 

Mục đích
Trẻ biết phân biệt được bên phải, bên trái, nói đúng từ "phải, trái".

Chuẩn bị
- Hai đồ vật tạo ra được âm thanh (trống, xắc xô, cốc và đũa).
- Một cái khăn để bịt mắt trẻ.

Cách chơi
- Chơi theo từng nhóm 3 trẻ.
- Trước hết, cô và hai trẻ chơi mẫu. Cô đứng ở giữa, hai trẻ đứng ở hai bên cách cô khoảng 1m. Mỗi trẻ cầm một vật tạo ra được âm thanh (hai vật phát ra âm thanh khác nhau, chẳng hạn trống và xắc xô). Cô lấy khăn bịt mắt mình. Một trong hai trẻ sẽ dùng đồ vật để tạo ra âm thanh. Nếu trẻ đứng ở bên phải gõ trống, cô giơ tay phải lên và nói "bên phải". Trẻ đứng bên trái gõ xắc xô, cô giơ tay trái lên và nói "bên trái".
- Cô cho nhóm 3 trẻ khác lên chơi. Sau đó cho lần lượt các trẻ trong lớp chơi.
-
("Tuyển chọn Trò Chơi, Bài Hát, Thơ Ca, Truyện, Câu Đố", Lê Thu Hương (Chủ biên), NXBGD)

Bài viết khác