Phân biệt phải - trái - trước- sau của người khác

 

Mục đích
Trẻ phân biệt và nói đúng các từ phải- trái, trước- sau.

Cách chơi
- Chơi tập thể cả lớp
- Trẻ ngồi thành hình vòng cung.
- Cô giơ tay phải lên và trẻ nói : "Đây là tay phải của cô".
- Cô giơ tay trái lên và trẻ nói: "Đây là tay trái của cô".
- Cô giơ tay về phía trước và trẻ nói: "Đây là phía trước của cô".
- Cô chỉ tay ra phía sau và trẻ nói: "Đây là phía sau của cô".
Hoặc cô làm các động tác đúng, nhưng nói các từ ngược lại. Ví dụ: Cô giơ tay phải, nhưng nói: "Tay trái" và yêu cầu trẻ nhắc lại cho đúng.
Thời gian đầu cô làm các động tác chậm. Dần dần cô làm động tác nhanh và cho trẻ tự chơi với nhau.
("Tuyển chọn Trò Chơi, Bài Hát, Thơ Ca, Truyện, Câu Đố", Lê Thu Hương (Chủ biên), NXBGD)
 

Bài viết khác