Mèo bắt chuột

Mục đích:
Rèn luyện phản xạ nhanh, khéo léo.

Chuẩn bị:
- Vẽ một vòng tròn rộng ở giữa lớp làm nhà cho chuột.
- Số trẻ chơi: cả lớp.

Luật chơi:
   Khi nghe tiếng mèo kêu, các con chuột bò nhanh về ổ của mình, mèo thì được bắt các con chuột bò chậm ở ngoài vòng tròn.

Cách chơi:
   Chọn một cháu làm mèo ngồi ở góc lớp. Các cháu khác làm chuột bò trong "hang" của mình (bò trong vòng tròn). Cô nói: "Các con chuột đi kiếm ăn". Các con chuột vừa bò vừa kêu "chít, chít, chít". Khoảng 30 giây mèo xuất hiện và kêu "meo meo, meo", vừa bò vừa bắt các con chuột. Các con chuột phải bò nhanh về trốn trong hang của mình. Chú chuột nào chậm chạp sẽ bị mèo bắt và phải ra ngoài một lần chơi. Sau đó đổi vai chơi và trò chơi tiếp tục. Cứ khoảng 30 giây thì cho mèo xuất hiện một lần.

Bài viết khác