Khách đến nhà

 

Mục đích:
Trẻ nhận ra giọng nói của bạn trong lớp và tả bạn theo trí nhớ.

Chuẩn bị:
1 khăn để bịt mắt trẻ.

Cách chơi:
- Chơi tập thể cả lớp.
- Cô và trẻ ngồi thành vòng tròn. Cô gọi một trẻ lên và bịt mắt trẻ đó. Cô vẫy một trẻ khác lên (không gọi tên). Trẻ được cô vẫy lên nói: "Cốc, cốc, cốc" giả làm tiếng gõ cửa.
  Trẻ bị bịt mắt hỏi : "Ai đấy?". Trẻ gõ cửa trả lời: "Bạn đoán xem tôi là ai?. Trẻ bị bịt mắt chú ý lắng nghe giọng nói để đoán và gọi đúng tên bạn. Ví dụ: "Đây là bạn Hùng". Nếu trẻ bị bịt mắt đoán đúng tên trẻ "gõ cửa" thì nói tiếp các đặc điểm của bạn đó (vẫn bịt mắt). Ví dụ: Bạn Hùng là con trai, tóc bạn Hùng ngắn, bạn mặc áo màu trắng, đi dép màu xanh ...
  Nếu trẻ bị bịt mắt đoán và tả đúng đặc điểm của bạn thì được tháo khăn bịt mắt ra. Trẻ "gõ cửa"sẽ được đóng vai trẻ "đón khách" thay bạn. Nếu trẻ bị bịt mắt không đoán và tả đúng thì sẽ tiếp tục "đón khách mới".

("Tuyển chọn Trò Chơi, Bài Hát, Thơ Ca, Truyện, Câu Đố", Lê Thu Hương (Chủ biên), NXBGD)

Bài viết khác