Đố biết tôi là ai

Mục đích
- Trẻ biết sử dụng ngôn ngữ của mình để mô tả đặc điểm giống và khác nhau của các thành viên trong gia đình rối.
- Trẻ biết lắng nghe và phân biệt được sự giống và khác nhau của các rối qua lời mô tả của bạn.


Chuẩn bị

5-6 con rối là các thành viên một gia đình (rối ông, rối bố, rối mẹ ...) có quần áo, nét mặt khác nhau.


Cách chơi

- Xếp các con rối lên trên bàn sao cho mọi trẻ đều nhìn thấy rõ nhất.
- Bước 1: Yêu cầu một trẻ mô tả một thành viên trong gia đình rối đã nghĩ trong đầu, nhớ không cho các bạn biết đó là ai để các bạn khác đoán xem trẻ đã chọn ai.
- Bước 2: Nói với cả lớp không được di chuyển, cũng không được dùng tay chỉ vào rối nào mà bạn vừa mô tả. Hãy tìm cách để nói đó là ai trong gia đình rối.
- Bước 3: Thêm một vài con rối có nhiều đặc điểm giống nhau để trẻ mô tả.


("Tuyển chọn Trò Chơi, Bài Hát, Thơ Ca, Truyện, Câu Đố", Lê Thu Hương (Chủ biên), NXBGD)

Bài viết khác