Đi đúng đường

 

Mục đích
- Giúp trẻ phân loại thành thạo các phương tiện giao thông.
- Rèn luyện phản xạ nhanh, nhạy cho trẻ.

Chuẩn bị:

- Một số lô tô vẽ các phương tiện giao thông (ô tô, xe đạp, máy bay, tàu hỏa, thuyền buồm ...)
- 2 bảng cài, mỗi bảng có 3 hàng cài giả làm 3 đường giao thông (cô quy ước với trẻ mỗi hàng tượng trưng một loại đường giao thông. Hoặc gắn chim đang bay tượng trưng đường hàng không, người đang đi bộ tượng trưng đường bộ, cá đang bơi tượng trưng đường thủy).

Luật chơi

- Khi có tín hiệu cờ xanh, các phương tiện giao thông được đi, cờ đỏ và vàng không được đi.
- Mỗi lần lên trẻ chỉ được đưa một loại phương tiện về đúng đường.

Tiến hành
Chia trẻ thành 2 đội đứng thành 2 hàng dọc cách bảng 3m. Cô nói tên các loại phương tiện, trẻ đưa phương tiện đó vào đúng đường quy định (trên cùng là đường không, giữa là đường bộ, dưới cùng là đường thủy) cài xong chạy về cuối hàng đứng. Ví dụ cô nói : "Máy bay" và phất cờ màu xanh thì trẻ lên cài máy bay vào đúng đường trên cùng. Nếu cô nói tên phương tiện nhưng lại phất cờ màu vàng hoặc đỏ thì trẻ không được lên cài. Nếu bạn nào vẫn chạy lên là vi phạm luật giao thông. Cuối cùng đội đưa được nhiều phương tiện giao thông về đúng đường và đúng luật nhất là đội ấy thắng.
Nguyễn Thị Hường (Vĩnh Phúc)
("Tuyển chọn Trò Chơi, Bài Hát, Thơ Ca, Truyện, Câu Đố", Lê Thu Hương (Chủ biên), NXBGD)

Bài viết khác