Chuột - gà trống và Mèo

Chuột con ra khỏi tổ dạo chơi. Nó tha thẩn khắp sân rồi lại về với mẹ:
Này mẹ ơi, con nhìn thấy hai con thú cơ. Một con thú dữ tợn, còn con kia hiền khô.
Mẹ nó bảo:
-    Con nói cho mẹ xem hai con thú ấy ra làm sao nào. 
Chuột con thưa:
-    Một con dữ tợn, đi đi lại lại trên sân thế này này: chân nó đen thui, mào nó đỏ ối, cặp mắt nó lồi ra, còn cái mũi nó khoằm khoằm. Khi con đi ngang qua, nó há hốc cái mồm ra, nhấc một chân và lên tiếng quát to đến nỗi con sợ quá chẳng còn biết chạy đi đâu.
-    Đấy là con gà trống, chuột mẹ nói
Nó chẳng làm hại ai đâu, đừng sợ nó. Thế còn con thú kia?
-    Con thú kia nằm ngoài nắng sưởi ấm. Cổ nó trắng, chân nó xám mượt mà, nó đưa cái lưỡi liếm cái ngực trắng của nó và cái đuôi hơi ngoe nguẩy, nhìn theo con.
Chuột mẹ bảo:
-    Con ngốc lắm. Nó chính là mèo đấy

                                                                                     Lép Tôn – Xtôi 
                                                     ( Trong tập “Kiến & Chim bồ câu” Thúy Toàn dịch )

Bài viết khác