Cho thỏ ăn

 

Mục đích
Rèn luyện thăng bằng, khéo léo.

Chuẩn bị

- Hai con thỏ (nhựa).
- 10 khối vuông (hoặc có thể dùng gạch thay thế).
- Mỗi trẻ một tấm ảnh lô tô hoặc các loại rau.

Luật chơi
- Chỉ được bước 1 chân lên khối gỗ.
- Nhóm nào xong trước và không có người trượt chân là thắng cuộc.

Cách chơi
Chia trẻ làm hai nhóm, mỗi nhóm 1 con thỏ và 5 khối vuông. Các nhóm xếp theo hàng dọc, hàng nọ cách hàng kia 1m. Trước một hàng đặt các khố vuông theo hình dích dắc, cái nọ cách cái kia 15-20 cm, đầu hàng bên này đặt con thỏ đồ chơi. Cô hướng dẫn cho trẻ cách đi: tay trẻ cầm tấm ảnh, bước một chân lên khối vuông thứ nhất, bước tiếp chân sau lên khối vuông thứ hai, nhấc chân kia lên khối vuông thứ ba ... Sau khi bước hết 5 khối vuông, trẻ đặt thức ăn (tấm ảnh) trước thỏ để cho thỏ ăn. Sau đó đi về xếp vào cuối hàng của mình. Cháu đứng thứ hai bắt đầu bước lên khối vuông ... Tiếp tục như vậy cho đến hết nhóm. Nhóm nào mang thức ăn cho thỏ xong trước và không có người trượt chân xuống đất khi bước trên khối vuông thì nhóm đó thắng.

("Tuyển chọn Trò Chơi, Bài Hát, Thơ Ca, Truyện, Câu Đố", Lê Thu Hương (Chủ biên), NXBGD)

Bài viết khác