Biển đảo quê hương em

Biển đảo quê hương em.

 Đẹp hơn là tranh vẽ

 Nước biển xanh mênh mông

 Đàn Hải âu tung cánh.

Hè sang bao mong ước

 Em tắm mát biển khơi

Biển trong xanh bát ngát

Em cưỡi sóng nô đùa.

Biển Việt Nam hôm nay

Sức sống dâng mạnh mẽ

Em yêu thương biển đảo,

Làm đẹp giàu quê hương

Bài viết khác