Chương trình kỹ năng sống hè 2017 - Mầm non

Chương trình sôi động ngày hè khối mầm non chính thức khởi động với chương trình kỹ năng sống hè 2017. Đổi mới về hình thức, sáng tạo trong cách thể hiện và trọng tâm vào từng trẻ để hình thành kỹ năng là mục tiêu chính của chương trình hè năm nay. 

Chương trình rèn luyện kỹ năng sống hè 2017 sẽ có 12 hoạt động chia đều trong 3 tháng. Bao gồm các kỹ năng

Tháng 6

 

Tháng 7

 

Tháng 8

 

Video

Hướng dẫn xem camera Trường Mầm non Song ngữ Mùa Xuân