Danh sách CB - GV - NV tháng 4 - năm học 2015 - 2016

  DANH SÁCH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN - T4/2016
         
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ
1 Tiêu Thị Thu Hằng Hiệu trưởng 0983 787677  
2 Nguyễn Phương Ly Phó hiệu trưởng 0988 528 826  
3 Nguyễn Thị Hiền Kế Toán 0987 786 326  
4 Đặng Thị Thủy A1 0165 797 9810  
5 Nguyễn Thị Trang A1 097 274 8988  
6 Lê Thị Hồng Liên A2 098 623 6909  
7 Nguyễn Thị Hạnh  A2 01679 201 683  
8 Phạm Thùy Linh B1 0163 861 8594  
9 Nguyễn Thị Ánh B1 0986 552 495  
10 NguyễnThị Thúy Hường B2 0169 671 1369  
11 Nguyễn Thị Tươi B2 0166 809 2309  
12 Đăng Thị Tú B2 097 2582635  
13 Phạm Thị Thủy A C1 090 4790256  
14 Trần Thị Hiên C1 01627 882 320  
15 Phạm Thị Hiền C2 0944 371 556  
16 Lê Thùy Linh C2 01668 734 892  
17 Nguyễn Thị Hòa C3 01692 807 472  
18 Đào Thị Lan C3 0169 7844256  
19 Nguyễn Thị Xoa D1 0166 495 5831  
20 Nguyễn Thị Hường B D1 0964 821 300 Nghỉ thai sản
21 Nguyễn Thị Tường Vi D1 097 994 0435  
22 Nguyễn Thị Minh Thông D2 0974 299 216  
23 Nguyễn Thị Thùy Loan D2 0986 974 248  
24 Đỗ Thị Luyến D2 0165 888 35 73  
25 Phạm Thúy Quyên D2 0973 706 699 Nghỉ thai sản
26 Phí Thị Mai BẾP 1 01686 709 456  
27 Đào Thị Bích Thủy BẾP 1 0932 335 066  
28 Nguyễn Văn Ngoạn BV 1 0167 887 961  
29 Ngô Phương Tú VP MX2 096 161 5672  
30 Kiều Thị Thu Hương QL MX2 098 854 2391  
31 Trần Thị Huyền A3 0904 624 916  
32 Lưu Thị Ánh Tuyết A3 0969 848 394  
33 Bùi Thu Hương A4 0964 719 613  
34 Bùi Thị  Huyền A4 0904 860 093  
35 Nguyễn Thị Hường A B3 0163 575 7133  
36 Nguyễn Thị Thu Hà B3 0966 963 381  
37 Phùng Thị Thu Huyền B3 0967 715 100 Nghỉ thai sản
38 Nguyễn Thị Chinh B3 0986 316 592  
39 Nghiêm Thị Minh Thúy B4 0973 697 761  
40 Nguyễn Thị Nhàn B4 096 951 5693  
41 Lê Thị Hậu C4 0164 676 3828  
42 Đoàn Thị Thúy C4 0968 484 317  
43 Phạm Thị Thủy B C5 0964 978 786  
44 Lê Thị Phương Anh C5 0984 203 294  
45 Dương Thị Nga D3 0978 332 693  
46 Nguyễn Thị Chín D3 01233 989 790  
47 Vũ thị Hồng Ngọc D3 0987 536 601  
48 Lê Thị Thu Hương D4 0988 862 073  
49 Lê thị Hồng Nhung D4 0979 520 578 Nghỉ thai sản
50 Đào Thị Nhung D4 097 373 9801  
51 Tạ Thị Mai D4 0963 949 538  
52 Nguyễn Thị Minh Hiếu BẾP 2 01268 200 673  
53 Lưu Thị Ánh Tuyết BẾP 2 093 456 3267 Nghỉ thai sản
54 Đỗ Thị Kim Phượng BẾP 2 097 444 2770  
55 Nguyễn Đại Đồng BV 2 0168 327 3178  
         

Bài viết khác