Danh sách giáo viên trường mầm non Mùa Xuân

 

 
 
DANH SÁCH GIÁO VIÊN
TRƯỜNG MẦM NON MÙA XUÂN
Năm học 2012 - 20113
STT
HỌ TÊN
ĐIỆN THOẠI
CHỨC VỤ
1
Tiêu Thị Thu Hằng
0983787677
Hiệu trưởng
2
Nguyễn Thị  Phương Ly
0988528826
Hiệu phó
3
Nguyễn Thị Hiền
0987786326
Kế toán
4
ĐỗThị Mai Loan
01644 582 493
GV lớp A1
5
Nguyễn Thị Oanh
0989527915
GV lớp A1
6
Bùi Hồng Nhung
01693010840
GV lớp A2
7
Nguyễn Thị Diệu
0989562188
GV lớp A2
8
Bùi Thị Hiếu
01668709153
GV lớp B1
9
Nguyễn Thị Ngoan
0988 798 638
GV lớp B1
10
Nguyễn Thị Thu Hà
01699 219 315
GV lớp B2
11
Nguyễn Thị Trang
0972 748 988
GV lớp B2
12
Trịnh Thị Nguyên
01262089356
GV lớp C1
13
Bùi Thị Đông`
098 999 2584
GV lớp C1
14
Kiều Thị Thu Hương
0988542391
GV lớp C2
15
Phạm Thị Hiền
0944371556
GV lớp C2
16
Vũ Thị Thanh Huyền
01695528264
GV lớp C3
11
Trần Thị Phượng
0166 771 9332
GV lớp C3
18
Nguyễn Thị Xoa
01664955831
GV lớp D1
19
Nguyễn Thị Huế
01658 959 940
GV lớp D1
20
Nguyễn Thị Minh Thông
0974299 216
GV lớp D1
21
Lê Thị Lương
01638989919
GV lớp D2
22
Lê Thị Nhung
01656886199
GV lớp D2
23
Nguyễn Thị Thanh Lệ
01678353528
GV lớp D2
24
Trần Thị Quyên
01699398590
GV tiếng Anh
25
Nguyễn Thị Minh Hiếu
01268200673
Nhân viên nấu ăn
26
Lê Thị Ánh Tuyết
0977644385
Nhân viên nấu ăn
27
Phạm Văn Tiếp
01678223803
Nhân viên bảo vệ