Danh sách giáo viên trường mầm non Mùa Xuân

         DANH SÁCH GIÁO VIÊN

TRƯỜNG MẦM NON MÙA XUÂN
Tháng 4 - Năm học 2012 - 2013
STT
HỌ TÊN
ĐIỆN THOẠI
CHỨC VỤ
1
Tiêu Thị Thu Hằng
098 378 7677
Hiệu trưởng
2
Nguyễn Thị  Phương Ly
098 852 8826
Hiệu phó
3
Nguyễn Thị Hiền
0987786326
Kế toán
4
Đặng Thị Luyến
0979 028 801
GV lớp A1
5
Trần Thị Yến
0904 638 628
GV lớp A1
6
Bùi Hồng Nhung
01693010840
GV lớp A2
7
Nguyễn Thị Hường
0122 831 6221
GV lớp A2
8
Nguyễn Thị Trang
0972 748 988
GV lớp B1
9
Dương Thị Thùy Anh
 
GV lớp B1
10
Nguyễn Thị Thu Hà
01699 219 315
GV lớp B2
11
Nguyễn Thị Trang
0972 748 988
GV lớp B2
12
Trịnh Thị Nguyên
01262089356
GV lớp C1
13
Nguyễn Thị Mơ
0168 514 1014
GV lớp C1
14
Kiều Thị Thu Hương
0988542391
GV lớp C2
15
Phạm Thị Hiền
0944371556
GV lớp C2
16
Vũ Thị Thanh Huyền
01695528264
GV lớp C3
11
Trần Thị Phượng
0166 771 9332
GV lớp C3
18
Nguyễn Thị Xoa
01664955831
GV lớp D1
19
Nguyễn Thị Thanh Lệ
01678353528
GV lớp D1
20
Nguyễn Thị Minh Thông
0974299 216
GV lớp D1
21
Lê Thị Nhung
01656886199
GV lớp D2
22
Nguyễn Thị Phương Anh
0919 458 173
GV lớp D2
23
Phạm Thị Thủy
0904 790 256
GV lớp D2
24
Nguyễn Thị Oanh
0989 527 915
GV lớp D2
25
Nguyễn Thị Minh Hiếu
01268200673
Nhân viên nấu ăn
26
Lê Thị Ánh Tuyết
0977644385
Nhân viên nấu ăn
27
Nguyễn Đại Đồng
0168 327 3178
Nhân viên bảo vệ
28
Nguyễn Thị Tươi
01668 092 309
GV tiếng Anh
 
 
 
 
 

 

Bài viết khác