Danh sách giáo viên - Mùa Xuân 2

DANH SÁCH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN - MÙA XUÂN 2
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ
1 Tiêu Thị Thu Hằng Hiệu trưởng 0983 78 76 77  
2 Nguyễn Phương Ly Phó hiệu trưởng 0988 528 826  
3 Nguyễn Thị Hiền Kế Toán 0987 786 326  
4 Kiều Thị Thu Hương Quản lý 0988 542 391  
5 Bùi Thu Hương A3 0964 719 613  
6 Nguyễn Thị Hạnh A A3 01679 201 683  
7 Đặng Thị Luyến A4 0979 028 801  
8 Nguyễn Thị Diễm My A4 0165 911 6656  
9 Nguyễn Thị Tươi B3 01668 092 309  
10 Nguyễn Thị Nhàn B3 0969 515 693  
11 Dương Thị Thùy Anh B4 0167  576 0415  
12 Lê Thị Hậu B4 0164 676 3828  
13 Tạ Thị Mai C4 0963 949 538  
14 Phùng Thị Thu Huyền C4 0967 715 100  
15 Đào Thị Minh C5 0988 152 549  
16 Phạm Thị Thủy B C5 0964 978 786  
17 Nguyễn Thị Hường B D3 0964 821 300  
18 Lê Thị Thu Hương D3 0988 862 073  
19 Lê thị Hồng Nhung D3 0979 520 578  
20 Nguyễn Thị Minh Hiếu BẾP 2 01268 200 673  
21 Hoàng Ngọc Ánh BẾP 2 0978 292 592  
22 Nguyễn Văn Điệp BV 2 0165 227 5601  

 

Bài viết khác