Danh sách giáo viên - Mùa Xuân 1

DANH SÁCH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN - MÙA XUÂN 1
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ
1 Tiêu Thị Thu Hằng Hiệu trưởng 0983 78 76 77  
2 Nguyễn Phương Ly Phó hiệu trưởng 0988 528 826  
3 Nguyễn Thị Hiền Kế Toán 0987 786 326  
4 Trần Thị Yến A1 0904 638 628  
5 Nguyễn Thị Hường A A1 01635 757 133  
6 Bùi Hồng Nhung A2 01635 615 999  
7 Chu Thị Thúy A2 0972 324 101  
8 Nguyễn Thị Trang B1 0972 748 988  
9 Phạm Thùy Linh B1 01638 618 594  
10 Nguyễn Thị Thu Hà B2 01699 219 315  
11 Nguyễn Thị Hồng B2 0989 250 844  
12 Phạm Thị Thủy A C1 0904 790 256  
13 Trần Thị Hiên C1 01627 882 320  
14 Phạm Thị Hiền C2 0944 371 556  
15 Nguyễn Thị Hạnh B C2 01659 159 585  
16 Nguyễn Thị Hòa C3 01692 807 472  
17 Nguyễn Thị Lan C3 0169 7844256  
18 Phạm Thúy Quyên D1 0973 706 699  
19 Nguyễn Thị Xoa D1 0166 495 5831  
20 Nguyễn Thị Tuyết D1 01634 613 776  
21 Nguyễn Mai Vui D2 0984 270 710  
22 Trần Thị Thanh Thùy D2 0165 895 9985  
23 Nguyễn Thị Minh Thông D2 0974 299 216  
24 Lê Thị  Ánh Tuyết BẾP 1 0934 563 267  
25 Đào Thị Bích Thủy BẾP 1 0932 335 066  
26 Nguyễn Đại Đồng BV 1 0985 974 685  
         
         
         
         
         

 

Bài viết khác