DANH SÁCH CB-GV-NH MÙA XUÂN

DANH SÁCH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI ĐỊA CHỈ EMAIL GHI CHÚ
1 Tiêu Thị Thu Hằng Hiệu trưởng 0983 78 76 77 hangmuaxuan@gmail.com ĐH
2 Nguyễn Phương Ly Hiệu Phó 0988 528 826 truongmuaxuan@gmail.com ĐH
3 Nguyễn Thị Hiền Kế Toán 0987 786 326 nguyen.hien975@gmail.com ĐH
  MÙA XUÂN 1  
4 Trần Thị Yến A1 0904 638 628  
5 Nguyễn Thị Hường A A1 01635 757 133 nguyenthihuong17192@gmail.com ĐH
6 Bùi Hồng Nhung A2 01636 230 364 hongnhung.hytq@gmai.com TC
7 Nguyễn Thị Thơm A2 0964 272 801   TC
8 Nguyễn Thị Trang B1 0972 748 988 thientrang1907@gmail.com
9 Phạm Thùy Linh B1 01638 618 594 thuylinhtetua@gmail.com TC
10 Ngô Thị Tươi B2 0165 888 3573 ngotuoi03061991@gmail.com TC
11 Đỗ Thị Luyến B2 0904 448 964  
12 Phạm Thị Thủy A C1 0904 790 256 phamthithuymx@gmail.com TC
13 Trần Thị Hiên C1 01627 882 320   TC
14 Phạm Thị Hiền C2 0944 371 556   TC
15 Nguyễn Thị Hạnh B C2 01659 159 585   TC
16 Nguyễn Thị Hòa C3 01692 807 472 nguyenthihoa03011993@gmail.com TC
17 Nguyễn Thị Lan C3 0169 7844256   TC
18 Phạm Thúy Quyên D1 0973 706 699  
19 Nguyễn Thị Xoa D1 0166 495 5831   TC
20 Nguyễn Thị Thùy Loan D2 0986 974 248   TC
21 Nguyễn Thị Minh Thông D2 0974 299 216   TC
22 Nguyễn Thị Tươi TA 01668 092 309 tuoiboo.nt@gmail.com ĐH
23 Lê Thị  Ánh Tuyết BẾP 1 0934 563 267   TC
24 Đào Thị Bích Thủy BẾP 1 0932 335 066   ĐH
25 Nguyễn Đại Đồng BV 1 0985 974 685    
           
           
MÙA XUÂN 2
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI ĐỊA CHỈ EMAIL GHI CHÚ
26 Kiều Thị Thu Hương Quản lý 0988 542 391 mattroibecon010@gmail.com ĐH
27 Nguyễn Thị Hạnh A A3 01679 201 683 hanhnguyen05071192@gmail.com
28 Đặng Thị Thủy A3 0165 797 9810  
29 Bùi Thu Hương A4 0964 719 613 buithuhuong26288@gmail.com ĐH
30 Đinh Thị Tú A4 01655 983 438   TC
31 Nguyễn Thị Nhàn B3 0969 515 693 mut.xu-93@yahoo.com.vn TC
32 Phùng Thị Thu Huyền B3 0967 715 100   TC
33 Nghiêm Thị Minh Thúy B4 0973 697 761   TC
34 Lê Thị Hậu B4 0164 676 3828 lehau.93.lucky@gmail.com TC
35 Tạ Thị Mai C4 0963 949 538   TC
36 Đoàn Thị Thúy C4 096 848 4317   TC
37 Nguyễn Mai Vui C5 0984 270 710 maivuimx@gmail.com TC
38 Phạm Thị Thủy B C5 0964 978 786   TC
39 Nguyễn Thị Hường B D3 0964 218 300   TC
40 Nguyễn Thị Chín D3 01233 989 790   TC
41 Lê Thị Thu Hương D4 0988 862 073   TC
42 Lê thị Hồng Nhung D4 0979 520 578   TC
43 Nguyễn Thị Thu Hà TA 0966 963 381 missha.138@gmail.com ĐH
44 Nguyễn Thị Minh Hiếu BẾP 2 01268 200 673   TC
45 Hoàng Ngọc Ánh BẾP 2 0978 292 592   TC
46 Nguyễn Văn Điệp BV 2 0165 227 5601    

 

Bài viết khác