Danh sách CB- GV- NV - Cơ sở 3

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN HÀ ĐÔNG
 TRƯỜNG MẦM NON MÙA XUÂN
  *****************
  DANH SÁCH GIÁO VIÊN CÁC LỚP NĂM HỌC 2016 - 2017  
CƠ SỞ 3      
STT HỌ VÀ TÊN LỚP SỐ ĐT GHI CHÚ
1 Tiêu Thị Thu Hằng Hiệu trưởng 0983 787677  
2 Phạm Thị Chải Phó HT-  MX3 0932 170 788  
3 Nguyễn Thị Hiền Kế Toán 0987 786 326  
4 Nguyễn Thị Trang A1K3 097 274 8988  
5 Vũ Diệu Linh A1K3 0978 567 530  
6 Nguyễn Thị Hạnh  A2K3 097 588 5192  
7 Nhữ Thị Huyền A2K3 0169 940 0817  
8 Bùi Thị  Huyền A3K3 0904 860 093  
9 Phạm Thị Thu Hà A3K3 01669060 223  
10 Lưu Thị Ánh Tuyết A4K3 0969 848 394  
11 Cấn Kim Hường A4K3 0989 589 635  
12 Nguyễn Thị Ánh B1K3 0986 552 495  
13 Trần thị Nhung B1K3 0165 699 4461  
14 Lê Thùy Linh B2K3 01668 734 892  
15 Phạm Minh Châu B2K3 0168 884 9366  
16 Lê Thị Hậu B3K3 0164 676 3828  
17 Nguyễn thị Thư B3K3 0985 626 315  
18 Phan Thị Hạnh B4K3 0988 237 523  
19 Trần Thị Thủy B4K3 0164 728 5212  
20 Trần Thị Hiên C1K3 01627 882 320  
21 Lại Phương Anh C1K3 01678 753 551  
22 Đặng Minh Thu C2K3 0949 505 377  
23 Đỗ Thị Luyến C2K3 0165 888 35 73  
24 Nguyễn thị Hà  C3K3 0165 566 5791  
25 Nguyễn Thị Thủy C3K3 01656 547 695  
26 Lê Thị Phương Anh C4K3 0984 203 294  
27 Nguyễn Thanh Huyền C4K3 01634 909 265  
28 Phạm Thúy Quyên D1K3 097 370 6699  
29 Vũ thị Hồng Ngọc D1K3 0987 536 601  
30 Tạ Thị Mai D2K3 0963 949 538  
31 Vũ Thị Thu Quyên D2K3 0968 549 688  
32 Nguyễn Văn Điệp BV 3 0163 753 9005  
33 Đào Thị Bích Thủy BẾP 3 0932 335 066  
34 Phí Thị Mai BẾP 3 01686 709 456  
35 Đỗ Thị Kim Phượng BẾP 3 097 444 2770  
         
         
         
         
         

Bài viết khác