Danh sách CB- GV- NV - Cơ sở 2

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN HÀ ĐÔNG
 TRƯỜNG MẦM NON MÙA XUÂN
  *****************
  DANH SÁCH GIÁO VIÊN CÁC LỚP NĂM HỌC 2016 - 2017  
         
CƠ SỞ 2      
STT HỌ VÀ TÊN LỚP SỐ ĐT GHI CHÚ
1 Tiêu Thị Thu Hằng Hiệu trưởng 0983 787677  
2 Kiều Thị Thu Hương Phó HT -  MX2 098 854 2391  
3 Ngô Phương Tú Kế Toán 096 161 5672  
4 Trần Thị Huyền A1K2 0904 624 916  
5 Nguyễn Thị Thu Hà A1K2 0966 963 381  
6 Bùi Thu Hương A2K2 0964 719 613  
7 Nguyễn Thị Nhàn A2K2 096 951 5693  
8 Nguyễn Thị Hường A B1K2 0163 575 7133  
9 Đào Thị Hạnh B1K2 0167 885 7995  
10 Phùng Thị Thu Huyền B2K2 0967 715 100  
11 Nguyễn Thị Chinh B2K2 0986 316 592  
12 Đoàn Thị Thúy C1K2 0968 484 317  
13 Nguyễn Ngọc Diễm C1K2 0985 213 197  
14 Phạm Thị Thủy B C2K2 0964 978 786  
15 Đỗ Thị Huyền C2K2 0169 255 6090  
16 Dương Thị Nga D1K2 0978 332 693  
17 Nguyễn Phương Thảo D1K2 0164 205 4055  
18 Lê Thị Thu Hương D2K2 0988 862 073  
19 Lê thị Hồng Nhung D2K2 0979 520 578  
20 Lê Văn Bường BV 2 0166 489 1619  
21 Nguyễn Thị Minh Hiếu BẾP 2 01268 200 673  
22 Đào Thị Phương BẾP 2 0122 761 5036  
         
         
         
         
         
         
         
         

Bài viết khác