Danh sách CB- GV- NV - Cơ sở 1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN HÀ ĐÔNG
 TRƯỜNG MẦM NON MÙA XUÂN
  *****************
  DANH SÁCH GIÁO VIÊN CÁC LỚP NĂM HỌC 2016 - 2017  
  MX - CƠ SỞ 1      
STT HỌ VÀ TÊN LỚP SỐ ĐT GHI CHÚ
1 Tiêu Thị Thu Hằng Hiệu trưởng 0983 787677  
2 Nguyễn Phương Ly Phó hiệu trưởng 0988 528 826  
3 Vũ Thị Kim Khánh Kế Toán 01656 866 888  
4 Đặng Thị Thủy A1K1 0165 797 9810  
5 Nguyễn Thị Tươi A1K1 0166 809 2309  
6 Lê Thị Hồng Liên A2K1 098 623 6909  
7 Nguyễn thị Giang A2K1 0121 923 0992  
8 Phạm Thùy Linh B1K1 0163 861 8594  
9 Nghiêm Thị Minh Thúy B1K1 0973 697 761  
10 Đăng Thị Tú B2K1 097 2582635  
11 Nguyễn Thị Hạnh B B2K1 0169 284 9806  
12 Phạm Thị Thủy A C1K1 090 4790256  
13 Nguyễn thị Thu Thủy C1K1 0168 784 8375  
14 Phạm Thị Hiền C2K1 0944 371 556  
15 Nguyễn Thị Tường Vi C2K1 097 994 0435  
16 Nguyễn Thị Hòa C3K1 098 949 4793  
17 Trần Thị Yến C3K1 0167 272 3984  
18 Đào Thị Lan C3K1 0169 7844256  
19 Nguyễn Thị Xoa D1K1 0166 495 5831  
20 Đào Thị Nhung D1K1 097 373 9801  
21 Nguyễn Thị Minh Thông D2K1 0974 299 216  
22 Nguyễn Thị Chín D2K1 01233 989 790  
23 Dư Văn Ngoạn Bảo vệ 1 0167 887 7961  
24 Lưu Thị Ánh Tuyết BẾP 1 093 456 3267  
25 Nguyễn thị Anh Đào BẾP 1 0945 239 888  
 26  Nguyễn Thị Phượng D1K1 01205112933  
         
         
         
         
         
         
         

Bài viết khác