Danh sách CB - GV - NV - MX2

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN HÀ ĐÔNG
 TRƯỜNG MẦM NON MÙA XUÂN
    ***********      
  DANH SÁCH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN - MÙA XUÂN 2  
  Năm học 2015 - 2016    
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ  
1 Tiêu Thị Thu Hằng Hiệu trưởng 0983 78 76 77    
2 Nguyễn Phương Ly Phó hiệu trưởng 0988 528 826    
3 Trần Thị Huyền A3 0904 624 916    
4 Lưu Thị Ánh Tuyết A3 0969 848 394    
5 Bùi Thu Hương A4 0964 719 613    
6 Bùi Thị  Huyền A4 0904 860 093    
7 Đào Thị Nhung A4 097 373 9801    
8 Nguyễn Thị Hường A B3 0163 575 7133    
9 Nguyễn Thị Thu Hà B3 0966 963 381    
10 Phùng Thị Thu Huyền B3 0967 715 100    
11 Nghiêm Thị Minh Thúy B4 0973 697 761    
12 Bùi Khánh Linh B4 0963 953 261    
13 Lê Thị Hậu C4 0164 676 3828    
14 Đoàn Thị Thúy C4 0968 484 317    
15 Phạm Thị Thủy B C5 0964 978 786    
16 Lê Thị Phương Anh C5 0984 203 294    
17 Dương Thị Nga D3 0978 332 693    
18 Nguyễn Thị Chín D3 01233 989 790    
19 Sỹ Thị Vân D3 09678 265 28    
20 Lê Thị Thu Hương D4 0988 862 073    
21 Lê thị Hồng Nhung D4 0979 520 578    
22 Tạ Thị Mai D4 0963 949 538    
23 Nguyễn Thị Minh Hiếu BẾP 2 01268 200 673    
24 Lưu Thị Ánh Tuyết BẾP 2 093 456 3267    
25 Nguyễn Thị Huyền BẾP 2 01632 868 189    
26 Nguyễn Đại Đồng BV 2 0168 327 3178    

Bài viết khác