Danh sách CB - GV - NV - MX1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN HÀ ĐÔNG
 TRƯỜNG MẦM NON MÙA XUÂN
  *****************  
  DANH SÁCH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN - MÙA XUÂN 1
         
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ
1 Tiêu Thị Thu Hằng Hiệu trưởng 0983 787677  
2 Nguyễn Phương Ly Phó hiệu trưởng 0988 528 826  
3 Nguyễn Thị Hiền Kế Toán 0987 786 326  
4 Đặng Thị Thủy A1 0165 797 9810  
5 Nguyễn Thị Trang A1 097 274 8988  
6 Nguyễn Thị Ánh A2 0986 552 495  
7 Nguyễn Thị Hạnh  A2 01679 201 683  
8 Phạm Thùy Linh B1 0163 861 8594  
9 Đỗ Thị Luyến B1 0165 888 35 73  
10 NguyễnThị Thúy Hường B2 0169 671 1369  
11 Nguyễn Thị Tươi B2 0166 809 2309  
12 Đăng Thị Tú B2 097 2582635  
13 Phạm Thị Thủy A C1 090 4790256  
14 Trần Thị Hiên C1 01627 882 320  
15 Phạm Thị Hiền C2 0944 371 556  
16 Ngô Thị Tươi C2 0904 444 89 64  
17 Nguyễn Thị Hòa C3 01692 807 472  
18 Đào Thị Lan C3 0169 7844256  
19 Nguyễn Thị Xoa D1 0166 495 5831  
20 Nguyễn Thị Hường B D1 0964 821 300  
21 Lê Thùy Linh D1 01668 734 892  
22 Nguyễn Thị Minh Thông D2 0974 299 216  
23 Nguyễn Thị Thùy Loan D2 0986 974 248  
24 Phạm Thúy Quyên D2 0973 706 699  
25 Phí Thị Mai BẾP 1 01686 709 456  
26 Đào Thị Bích Thủy BẾP 1 0932 335 066  
27 Nguyễn Văn Ngoạn BV 1 0167 887 961  
         

Bài viết khác