KH GD tháng 11 - Khối Nhà trẻ

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11  - LỚP D1K1

Thời gian 5 tuần (29/10/2018 - 01/12/2018)

THỜI GIAN

TUẦN 1

( từ 29/10 -2/11)

TUẦN 2

(Từ ngày 5/11 – 9/11)

TUẦN 3

(Từ ngày 12/11 -16/11)

TUẦN 4

(Từ ngày 19/11 - 23/11)

TUẦN 5

( từ 26/11- 1/12)

Thứ 2

Sáng

VẬN ĐỘNG

Bò chui qua cổng

T/c: Chim sẻ và ô tô

VẬN ĐỘNG

Tung bóng qua dây cao 80 cm

t/c: Bịt mắt bắt dê

VẬN ĐỘNG

Đi trong đường hẹp

T/c: Lộn cầu vồng

VẬN ĐỘNG

VẬN ĐỘNG

Bật qua vật kẻ

T/c: Thả đỉa ba ba

VẬN ĐỘNG

Ném bóng về phía trước

T/c: Bọ dừa

Chiều

Thực hành kỹ năng xâu hạt màu vàng.

Kĩ năng đi vòng tròn.

Thực hiện vở thủ công

Hát những bài hát về cô giáo

Thực hiện vở thủ công.

 

 

Thứ 3

Sáng

TẠO HÌNH

Vẽ cuộn len

TẠO HÌNH

Di màu cái bát.

TẠO HÌNH

Dán hoa to - nhỏ

TẠO HÌNH

Nặn bánh xe

 

TẠO HÌNH

Dán đèn giao thông

Chiều

 Chơi trò chơi nu na nu nống.

 

Chơi ghép hình

Chơi với búp bê

Kỹ năng nhận đồ bằng 2 bàn tay.

Chơi trò chơi xếp tháp.

 

 

 

 

Thứ 4

Sáng

VĂN HỌC

Thơ: Miệng xinh

VĂN HỌC

Thơ:Giờ ăn

VĂN HỌC

Thơ: Cô và mẹ

VĂN HỌC

Truyện: Ô tô con học bài

VĂN HỌC

Thơ: xe đạp

Chiều

Chơi trò chơi xâu vòng

Kĩ năng đeo yếm ăn.

chơi một số trò chơi vận động

Thực hành kỹ năng bê ghế vào bàn

Chơi các trò chơi vận động.

 

Thứ 5

Sáng

ÂM NHẠC

Hát: Đánh răng

Tc: Âm thanh ở đâu

ÂM NHẠC

Nghe: Cái bát xinh xinh

TCÂN: nghe tên các bài hát

ÂM NHẠC

VĐ: Chim mẹ chim con

Nghe: Cô giáo miền xuôi

ÂM NHẠC

Nghe hát: Đi xe đạp

TC: Nghe âm thanh to nhỏ

ÂM NHẠC

Hát: Lái ô tô

TCÂN: Băt chước âm thanh

Chiều

Chơi trò chơi lồng hộp

Kỹ năng xúc cơm.

Tập một số bài hát, mùa về cô giáo.

Thực hành kỹ năng đeo yếm ăn.

Kỹ năng chào hỏi

 

Thứ 6

Sáng

 

HĐ NHẬN BIẾT

Hàm răng xinh

 

HĐ NHẬN BIẾT

Nhận biết, gọi tên cái bát - cái thìa.

HĐ NHẬN BIẾT

Cô giáo của em

 

HĐ NHẬN BIẾT

Xe đạp - xe máy

 

HĐ NHẬN BIẾT

Màu xanh - màu đỏ - màu vàng

Chiều

Kỹ năng trả lời.

-Bình bầu bé ngoan cuối tuấn

Chơi một số trò chơi vận động.

- Bình bầu bé ngoan cuối tuần

- Kỹ năng lau miệng.

- Bình bầu bé ngoan cuối tuần

- Bé biết nói lời cảm ơn

-Bình bầu bé ngoan cuối tuấn

- Chơi trò chơi xâu hạt.

- Bình bầu bé ngoan cuối tuần

 

 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11  - LỚP D2K1

Thời gian 5 tuần (29/10/2018 - 01/12/2018)

THỜI GIAN

TUẦN 1

( từ 29/10 -2/11)

TUẦN 2

(Từ ngày 5/11 – 9/11)

TUẦN 3

(Từ ngày 12/11 -16/11)

TUẦN 4

(Từ ngày 19/11 - 23/11)

TUẦN 5

( từ 26/11- 1/12)

Thứ 2

Sáng

VẬN ĐỘNG

Bò chui qua cổng

T/c: Chim sẻ và ô tô

VẬN ĐỘNG

Tung bóng qua dây cao 80 cm

t/c: Bịt mắt bắt dê

VẬN ĐỘNG

Đi trong đường hẹp

T/c: Lộn cầu vồng

VẬN ĐỘNG

Bật qua vật kẻ

T/c: Thả đỉa ba ba

VẬN ĐỘNG

Ném bóng về phía trước

T/c: Bọ dừa

Chiều

Chơi trò chơi nu na nu nống

 

Chơi ghép hình

 

Chơi với búp bê

 

Kỹ năng nhận đồ bằng 2 bàn tay.

 

Chơi trò chơi xếp tháp.

 

 

 

Thứ 3

Sáng

VĂN HỌC

Thơ: Miệng xinh

VĂN HỌC

Thơ:Giờ ăn

VĂN HỌC

Thơ: Cô và mẹ

VĂN HỌC

Truyện: Ô tô con học bài

VĂN HỌC

Thơ: xe đạp

Chiều

Chơi trò chơi xâu vòng

Kĩ năng đeo yếm ăn.

chơi một số trò chơi vận động

Thực hành kỹ năng bê ghế vào bàn

Chơi các trò chơi vận động.

 

 

 

 

Thứ 4

Sáng

ÂM NHẠC

Hát: Đánh răng

Tc: Âm thanh ở đâu

ÂM NHẠC

Nghe: Cái bát xinh xinh

TCÂN: nghe tên các bài hát

ÂM NHẠC

VĐ: Chim mẹ chim con

Nghe: Cô giáo miền xuôi

ÂM NHẠC

Nghe hát: Đi xe đạp

TC: Nghe âm thanh to nhỏ

ÂM NHẠC

Hát: Lái ô tô

TCÂN: Băt chước âm thanh

Chiều

Chơi trò chơi lồng hộp

Kỹ năng xúc cơm.

Tập một số bài hát, mùa về cô giáo.

Thực hành kỹ năng đeo yếm ăn.

Kỹ năng chào hỏi

Thứ 5

Sáng

HĐ NHẬN BIẾT

Hàm răng xinh

 

HĐ NHẬN BIẾT

Nhận biết, gọi tên cái bát - cái thìa.

HĐ NHẬN BIẾT

Cô giáo của em

 

HĐ NHẬN BIẾT

Xe đạp - xe máy

 

HĐ NHẬN BIẾT

Màu xanh - màu đỏ - màu vàng

Chiều

Kỹ năng trả lời.

 

Chơi một số trò chơi vận động.

 

- Kỹ năng lau miệng.

 

- Bé biết nói lời cảm ơn

 

- Chơi trò chơi xâu hạt.

 

 

Thứ 6

Sáng

 

TẠO HÌNH

Vẽ cuộn len

TẠO HÌNH

Di màu cái bát.

TẠO HÌNH

Dán hoa to - nhỏ

(vở trang 7)

TẠO HÌNH

Nặn bánh xe

 

TẠO HÌNH

Dán đèn giao thông

Chiều

- Thực hành kỹ năng xâu hạt màu vàng.

-Bình bầu bé ngoan cuối tuấn

- Kĩ năng đi vòng tròn.

- Bình bầu bé ngoan cuối tuần

- Thực hiện vở thủ công

- Bình bầu bé ngoan cuối tuần

- Hát những bài hát về cô giáo

-Bình bầu bé ngoan cuối tuấn

- Thực hiện vở thủ công.

- Bình bầu bé ngoan cuối tuần

 

Bài viết khác