CHương trình học tháng 9/2019

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9  - LỚP A1K3

Thời gian 4 tuần (3/9/2019 - 27/9/2019)

THỜI GIAN

TUẦN 1

(Từ ngày 3/9 - 7/9)

TUẦN 2

(Từ ngày 9/9 - 13/9)

TUẦN 3

(Từ ngày 16/9 - 20/9)

TUẦN 4

(Từ ngày 23/9 - 27/9)

Thứ 2

Sáng

Nghỉ lễ

TẠO HÌNH

Xé dán các đồ dùng có thể gây nguy hiểm

TẠO HÌNH

Làm quà tặng bạn tặng cô

TẠO HÌNH

Thiết kế thời trang ( đa chất liệu)

Năng khiếu Múa

Năng khiếu Múa

Năng khiếu Múa

Năng khiếu Múa

Chiều

Tập văn nghệ chuẩn bị khai giảng

Làm quen chữ cái a,ă,â

Thực hành kỹ năng đi giày dép

Làm quen bàn tính

 

 

Thứ 3

Sáng

LQV Toán

Nhận biết đồ vật có dạng hình vuông, tròn, tam giác, chữ nhật.

LQV Toán

Nhận biết, phân biệt cao – thấp

 LQV Toán

          Lập số 6

 LQV Toán

Tạo nhóm theo 2 dấu hiệu ( màu sắc)

TH phòng kỹ năng

TH phòng kỹ năng

TH phòng kỹ năng

TH phòng kỹ năng

Chiều

Thực hành kỹ năng cởi khúc ,cài khuy

Thực hành kỹ năng gấp quần áo

Làm quen chữ cái,tập tô nét cơ bản bài 1

Ôn luyện kỹ năng cởi-mặc quần áo

 

 

 

 

Thứ 4

Sáng

VẬN ĐỘNG

VĐCB:

Bò bằng bàn tay, bàn chân 4-5 m

TC: kéo co

 

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Chạy theo đường zíc zắc.

Tc: Chuyền bóng qua đầu

VẬN ĐỘNG

VĐCB: bật liên tục về phía trước.

Tc: chuyền bóng qua đầu, qua chân

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt bóng.

Tc: nháy bao bố

LQ với Tiếng Anh ( BN)

LQ với Tiếng Anh ( BN)

LQ với Tiếng Anh

 ( BN)

LQ với Tiếng Anh

( BN)

Chiều

VĂN HỌC

Thơ: Ngày khai giảng

VĂN HỌC

Thơ: Bạn ơi nhớ nhé

VĂN HỌC

Thơ: Cô giáo của em

VĂN HỌC

Truyện : Sự tích hoa hồng

Thứ 5

Sáng

HĐKP

Ngày hội đến trường của bé

HĐKP

-Làm biển cấm ( hình bàn tay có gạch chéo)

HĐKP

Trường-lớp mầm non

HĐKP

Giao lưu về sở thích ( trang phục, ẩm thực)  của trẻ

Năng khiếu vẽ

Năng khiếu vẽ

Năng khiếu vẽ

Năng khiếu vẽ

Chiều

Luyện Kỹ năng đếm,đếm theo khả năng

Làm quen bàn tính

Luyện kỹ năng đi cầu thang

Tổng duyệt văn nghệ trung thu - trang trí trung thu

 

Thứ 6

Sáng

 

ÂM NHẠC

Tập văn nghệ khai giảng

ÂM NHẠC

Dạy hát: Đi đường em nhớ

Nghe: Nhạc không lời.

TC: Tai ai tinh

ÂM NHẠC

Nghe: Ngày đầu tiên đi học

Tc: nghe giai điệu đoán tên bài hát

ÂM NHẠC

vđ: Dân vũ rửa tay

t/c: Hát to - hát nhỏ

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

Chiều

Cảm thụ âm nhạc

Cảm thụ âm nhạc

Cảm thụ âm nhạc

Cảm thụ âm nhạc

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9  - LỚP A2K3

Thời gian 4 tuần (3/9/2019 - 28/9/2019)

THỜI GIAN

TUẦN 1

(Từ ngày 3/9 - 7/9)

TUẦN 2

(Từ ngày 9/9 - 13/9)

TUẦN 3

(Từ ngày 16/9 - 20/9)

TUẦN 4

(Từ ngày 23/9 - 27/9)

Thứ 2

Sáng

 

      Nghỉ lễ

TẠO HÌNH

Xé dán các đồ dùng có thể gây nguy hiểm

TẠO HÌNH

Làm quà tặng bạn tặng cô

TẠO HÌNH

Thiết kế thời trang ( đa chất liệu)

 

Năng khiếu Múa

Năng khiếu Múa

Năng khiếu Múa

Chiều

Tập văn nghệ chuẩn bị khai giảng

Làm quen chữ cái a,ă,â

Thực hành kỹ năng đi giày dép

Làm quen bàn tính

 

 

Thứ 3

Sáng

HĐKP

Ngày hội đến trường của bé

HĐKP

-Làm biển cấm ( hình bàn tay có gạch chéo)

HĐKP

Tình cô, tình bạn

HĐKP

Giao lưu về sở thích ( trang phục, ẩm thực)  của trẻ

TH phòng kỹ năng

TH phòng kỹ năng

TH phòng kỹ năng

TH phòng kỹ năng

Chiều

Thực hành kỹ năng cởi khúc ,cài khuy

Thực hành kỹ năng gấp quần áo

Làm quen chữ cái,tập tô nét cơ bản bài 1

Ôn luyện kỹ năng cởi-mặc quần áo

 

 

 

 

Thứ 4

Sáng

ÂM NHẠC

Tập văn nghệ khai giảng

ÂM NHẠC

Dạy hát: Đi đường em nhớ

Nghe: Nhạc không lời.

TC: Tai ai tinh

ÂM NHẠC

Nghe: Ngày đầu tiên đi học

Tc: nghe giai điệu đoán tên bài hát

ÂM NHẠC

vđ: Dân vũ rửa tay

t/c: Hát to - hát nhỏ

LQ với Tiếng Anh ( BN)

LQ với Tiếng Anh ( BN)

LQ với Tiếng Anh

( BN)

LQ với Tiếng Anh

( BN)

Chiều

VĂN HỌC

Thơ: Ngày khai giảng

VĂN HỌC

Thơ: Bạn ơi nhớ nhé

VĂN HỌC

Thơ: Cô giáo của em

VĂN HỌC

Truyện : Sự tích hoa hồng

Thứ 5

Sáng

LQV Toán

Nhận biết đồ vật có dạng hình vuông, tròn, tam giác, chữ nhật.

LQV Toán

Nhận biết, phân biệt cao – thấp

 LQV Toán

Lập số 6

 LQV Toán

Tạo nhóm theo 2 dấu hiệu ( màu sắc)

Năng khiếu vẽ

Năng khiếu vẽ

Năng khiếu vẽ

Năng khiếu vẽ

Chiều

Luyện Kỹ năng đếm,đếm theo khả năng

Làm quen bàn tính

Luyện kỹ năng đi cầu thang

Tổng duyệt văn nghệ trung thu - trang trí trung thu

 

Thứ 6

Sáng

 

VẬN ĐỘNG

VĐCB:

Bò bằng bàn tay, bàn chân 4-5 m

TC: kéo co

 

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Chạy theo đường zíc zắc.

Tc: Chuyền bóng qua đầu

VẬN ĐỘNG

VĐCB: bật liên tục về phía trước.

Tc: chuyền bóng qua đầu, qua chân

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt bóng.

Tc: nháy bao bố

Cảm thụ âm nhạc

Cảm thụ âm nhạc

Cảm thụ âm nhạc

Cảm thụ âm nhạc

Chiều

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

        KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9  - LỚP A3K3

Thời gian 4 tuần (3/9/2018 - 28/9/2018)

THỜI GIAN

TUẦN 1

(Từ ngày 3/9 - 7/9)

TUẦN 2

(Từ ngày 9/9 - 13/9)

TUẦN 3

(Từ ngày 16/9 - 20/9)

TUẦN 4

(Từ ngày 23/9 - 27/9)

Thứ 2

Sáng

 

   Nghỉ lễ

TẠO HÌNH

Xé dán các đồ dùng có thể gây nguy hiểm

TẠO HÌNH

Làm quà tặng bạn tặng cô

TẠO HÌNH

Thiết kế thời trang ( đa chất liệu)

 

Năng khiếu Múa

Năng khiếu Múa

Năng khiếu Múa

Chiều

Tập văn nghệ chuẩn bị khai giảng

Làm quen chữ cái a,ă,â

Thực hành kỹ năng đi giày dép

Làm quen bàn tính

 

 

Thứ 3

Sáng

LQV Toán

Nhận biết đồ vật có dạng hình vuông, tròn, tam giác, chữ nhật.

LQV Toán

Nhận biết, phân biệt cao – thấp

 LQV Toán

Lập số 6

 LQV Toán

Tạo nhóm theo 2 dấu hiệu ( màu sắc)

TH phòng kỹ năng

TH phòng kỹ năng

TH phòng kỹ năng

TH phòng kỹ năng

Chiều

Thực hành kỹ năng cởi khúc ,cài khuy

Thực hành kỹ năng gấp quần áo

Làm quen chữ cái,tập tô nét cơ bản bài 1

Ôn luyện kỹ năng cởi-mặc quần áo

 

 

 

 

Thứ 4

Sáng

VẬN ĐỘNG

VĐCB:

Bò bằng bàn tay, bàn chân 4-5 m

TC: kéo co

 

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Chạy theo đường zíc zắc.

Tc: Chuyền bóng qua đầu

VẬN ĐỘNG

VĐCB: bật liên tục về phía trước.

Tc: chuyền bóng qua đầu, qua chân

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt bóng.

Tc: nháy bao bố

LQ với Tiếng Anh ( BN)

LQ với Tiếng Anh ( BN)

LQ với Tiếng Anh

 ( BN)

LQ với Tiếng Anh

( BN)

Chiều

VĂN HỌC

Thơ: Ngày khai giảng

VĂN HỌC

Thơ: Bạn ơi nhớ nhé

VĂN HỌC

Thơ: Cô giáo của em

VĂN HỌC

Truyện : Sự tích hoa hồng

Thứ 5

Sáng

HĐKP

Ngày hội đến trường của bé

HĐKP

-Làm biển cấm ( hình bàn tay có gạch chéo)

HĐKP

Tình cô, tình bạn

HĐKP

Giao lưu về sở thích ( trang phục, ẩm thực)  của trẻ

Năng khiếu vẽ

Năng khiếu vẽ

Năng khiếu vẽ

Năng khiếu vẽ

Chiều

Luyện Kỹ năng đếm,đếm theo khả năng

Làm quen bàn tính

Luyện kỹ năng đi cầu thang

Tổng duyệt văn nghệ trung thu - trang trí trung thu

 

Thứ 6

Sáng

 

ÂM NHẠC

Tập văn nghệ khai giảng

ÂM NHẠC

Dạy hát: Đi đường em nhớ

Nghe: Nhạc không lời.

TC: Tai ai tinh

ÂM NHẠC

Nghe: Ngày đầu tiên đi học

Tc: nghe giai điệu đoán tên bài hát

ÂM NHẠC

vđ: Dân vũ rửa tay

t/c: Hát to - hát nhỏ

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

Chiều

Cảm thụ âm nhạc

Cảm thụ âm nhạc

Cảm thụ âm nhạc

Cảm thụ âm nhạc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9  - LỚP A4K3

Thời gian 4 tuần (3/9/2018 - 28/9/2018)

THỜI GIAN

TUẦN 1

(Từ ngày 3/9 - 7/9)

TUẦN 2

(Từ ngày 9/9 - 13/9)

TUẦN 3

(Từ ngày 16/9 - 20/9)

TUẦN 4

(Từ ngày 23/9 - 27/9)

Thứ 2

Sáng

 

   Nghỉ lễ

TẠO HÌNH

Xé dán các đồ dùng có thể gây nguy hiểm

TẠO HÌNH

Làm quà tặng bạn tặng cô

TẠO HÌNH

Thiết kế thời trang ( đa chất liệu)

 

Năng khiếu Múa

Năng khiếu Múa

Năng khiếu Múa

Chiều

Tập văn nghệ chuẩn bị khai giảng

Làm quen chữ cái a,ă,â

Thực hành kỹ năng đi giày dép

Làm quen bàn tính

 

 

Thứ 3

Sáng

HĐKP

Ngày hội đến trường của bé

HĐKP

-Làm biển cấm ( hình bàn tay có gạch chéo)

HĐKP

Tình cô, tình bạn

HĐKP

Giao lưu về sở thích ( trang phục, ẩm thực)  của trẻ

TH phòng kỹ năng

TH phòng kỹ năng

TH phòng kỹ năng

TH phòng kỹ năng

Chiều

Thực hành kỹ năng cởi khúc ,cài khuy

Thực hành kỹ năng gấp quần áo

Làm quen chữ cái,tập tô nét cơ bản bài 1

Ôn luyện kỹ năng cởi-mặc quần áo

 

 

 

 

Thứ 4

Sáng

ÂM NHẠC

Tập văn nghệ khai giảng

ÂM NHẠC

Dạy hát: Đi đường em nhớ

Nghe: Nhạc không lời.

TC: Tai ai tinh

ÂM NHẠC

Nghe: Ngày đầu tiên đi học

Tc: nghe giai điệu đoán tên bài hát

ÂM NHẠC

vđ: Dân vũ rửa tay

t/c: Hát to - hát nhỏ

LQ với Tiếng Anh ( BN)

LQ với Tiếng Anh ( BN)

LQ với Tiếng Anh

( BN)

LQ với Tiếng Anh

( BN)

Chiều

VĂN HỌC

Thơ: Ngày khai giảng

VĂN HỌC

Thơ: Bạn ơi nhớ nhé

VĂN HỌC

Thơ: Cô giáo của em

VĂN HỌC

Truyện : Sự tích hoa hồng

Thứ 5

Sáng

LQV Toán

Nhận biết đồ vật có dạng hình vuông, tròn, tam giác, chữ nhật.

LQV Toán

Nhận biết, phân biệt cao – thấp

 LQV Toán

Lập số 6

 LQV Toán

Tạo nhóm theo 2 dấu hiệu ( màu sắc)

Năng khiếu vẽ

Năng khiếu vẽ

Năng khiếu vẽ

Năng khiếu vẽ

Chiều

Luyện Kỹ năng đếm,đếm theo khả năng

Làm quen bàn tính

Luyện kỹ năng đi cầu thang

Tổng duyệt văn nghệ trung thu - trang trí trung thu

 

Thứ 6

Sáng

 

VẬN ĐỘNG

VĐCB:

Bò bằng bàn tay, bàn chân 4-5 m

TC: kéo co

 

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Chạy theo đường zíc zắc.

Tc: Chuyền bóng qua đầu

VẬN ĐỘNG

VĐCB: bật liên tục về phía trước.

Tc: chuyền bóng qua đầu, qua chân

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt bóng.

Tc: nháy bao bố

Cảm thụ âm nhạc

Cảm thụ âm nhạc

Cảm thụ âm nhạc

Cảm thụ âm nhạc

Chiều

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

 

                                  KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9  - LỚP B1K3

Thời gian 4 tuần (3/9/2018 - 28/9/2018)

THỜI GIAN

TUẦN 1

(Từ ngày 3/9 - 7/9)

TUẦN 2

(Từ ngày 9/9 - 13/9)

TUẦN 3

(Từ ngày 16/9 - 20/9)

TUẦN 4

(Từ ngày 23/9 - 27/9)

Thứ 2

Sáng

 

 

   Nghỉ lễ

ÂM NHẠC

NDTT: Vận động: Bé khỏe bé ngoan

-Nghe:Chúng em với an toàn giao thông

-T/C:Ai đoán giỏi

ÂM NHẠC

VĐTN: Nghe: Cô giáo em là hoa  Êpan

-Hát : Trường cháu đây là trường mầm non

-T/C:Tai ai tinh

ÂM NHẠC

NDTT: VĐ: Head, shoulders, knees and toes

-Nghe: Năm ngón tay ngoan

T/C:Đoán tên bạn hát

 

LQV Tiếng Anh (BN)

LQV Tiếng Anh (BN)

LQV Tiếng Anh (BN)

Chiều

Tập văn nghệ chuẩn bị khai giảng

Thực hành kỹ năng mặc quần đùi cạp chun

Thực hành kỹ năng mặc áo chui cổ, cộc tay

Thực hành kỹ năng mặc áo có cúc bấm

 

 

Thứ 3

Sáng

TẠO HÌNH

Làm dây xúc xích

TẠO HÌNH

Xé dán quả bóng bay

TẠO HÌNH

Vẽ trường mầm non mơ ước của bé

TẠO HÌNH

Đắp nổi tạo hình khuôn mặt

TH phòng kỹ năng

TH phòng kỹ năng

TH phòng kỹ năng

TH phòng kỹ năng

Chiều

Thực hành kỹ năng lên xuống cầu thang an toàn

Làm quen trò chơi ghép hình

Chơi ghép hình

Kỹ năng thể hiện cảm xúc

 

 

 

 

Thứ 4

Sáng

HĐKP

- Ý nghĩa của ngày khai giảng

HĐKP

Kỹ năng chăm sóc bản thân, phòng chống tai nạn thương tích

HĐKP

Trò truyện về trường , tên lớp học, tên cô giáo và các bạn trong lớp. Lập nội quy lớp học

HĐKP

Các giác quan trên cơ thể

 

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

Chiều

Ôn nhận biết số lượng

Làm quen bàn tính

Kỹ năng đếm, đếm theo khả năng

Tổng duyệt văn nghệ trung thu - trang trí trung thu

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Thứ 5

Sáng

VẬN ĐỘNG

VĐCB:Đi trên ghế thể dục

TCVĐ:Gieo hạt

VĂN HỌC

Truyện:Người bạn tốt

 

VẬN ĐỘNG

VĐCB:Bật liên tục về phía trước

t/c : thổi bóng

VĂN HỌC

Truyện: Chân tay,tai,mắt, mũi, miệng

Chiều

VĂN HỌC

Thơ : Lên Bốn

VẬN ĐỘNG

VĐCB:Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn

-T/C: Kéo co

VĂN HỌC

Thơ: Bập bênh

VẬN ĐỘNG

VĐCB :

Chạy  nhanh 10m

TC: chim sẻ và ô tô

NK Múa

NK Múa

NK Múa

NK Múa

 

Thứ 6

Sáng

 

LQV TOÁN

Củng cố đếm đến 2, nhận biết chữ số 1 - 2

LQV TOÁN

Xác định ở bên trái - bên phải so với bản thân trẻ

LQV TOÁN

So sánh kích thước rộng - hẹp của 2 đối tượng

LQV TOÁN

Củng cố đếm đến 3, nhận biết chữ số 3

NK Vẽ

NK Vẽ

NK Vẽ

NK Vẽ

Chiều

Thực hành kỹ năng xé lần

Thực hành kỹ năng sử dụng kéo

Vẽ tranh ngôi nhà của bé

Kỹ năng vò đất, xoay tròn

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9  - LỚP B2K3

Thời gian 4 tuần (3/9/2019 - 28/9/2019)

THỜI GIAN

TUẦN 1

(Từ ngày 3/9 - 7/9)

TUẦN 2

(Từ ngày 9/9 - 13/9)

TUẦN 3

(Từ ngày 16/9 - 20/9)

TUẦN 4

(Từ ngày 23/9 - 27/9)

Thứ 2

Sáng

  

 Nghỉ lễ

VĂN HỌC

Truyện:Người bạn tốt

 

VẬN ĐỘNG

VĐCB:Bật liên tục về phía trước

t/c : thổi bóng

VĂN HỌC

Truyện: Chân tay,tai,mắt, mũi, miệng

 

TH phòng kỹ năng

TH phòng kỹ năng

TH phòng kỹ năng

Chiều

Tập văn nghệ chuẩn bị khai giảng

VẬN ĐỘNG

VĐCB:Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn

-T/C: Kéo co

VĂN HỌC

Thơ: Bập bênh

VẬN ĐỘNG

VĐCB :

Chạy  nhanh 10m

TC: chim sẻ và ô tô

 

 

Thứ 3

Sáng

LQV TOÁN

Củng cố đếm đến 2, nhận biết chữ số 1 - 2

LQV TOÁN

Xác định ở bên trái - bên phải so với bản thân trẻ

LQV TOÁN

So sánh kích thước rộng - hẹp của 2 đối tượng

LQV TOÁN

Củng cố đếm đến 3, nhận biết chữ số 3

Cảm thụ âm nhạc

Cảm thụ âm nhạc

Cảm thụ âm nhạc

Cảm thụ âm nhạc

Chiều

Thực hành kỹ năng lên xuống cầu thang an toàn

 Thực hành kỹ năng mặc quần đùi cạp chun

Thực hành kỹ năng mặc áo chui cổ, cộc tay

Thực hành kỹ năng mặc áo có cúc bấm

 

 

 

 

Thứ 4

Sáng

ÂM NHẠC

NDTT: Hát: Ngày đầu tiên đi học

Nghe: em yêu trường em

-T/C:Nghe thấu hát tài

ÂM NHẠC

NDTT: Vận động: Bé khỏe bé ngoan

-Nghe:Chúng em với an toàn giao thông

-T/C:Ai đoán giỏi

ÂM NHẠC

VĐTN: Nghe: Cô giáo em là hoa  Êpan

-Hát : Trường cháu đây là trường mầm non

-T/C:Tai ai tinh

ÂM NHẠC

NDTT: VĐ: Head, shoulders, knees and toes

-Nghe: Năm ngón tay ngoan

T/C:Đoán tên bạn hát

LQV Tiếng Anh (BN)

LQV Tiếng Anh (BN)

LQV Tiếng Anh (BN)

LQV Tiếng Anh (BN)

Chiều

Thực hành kỹ năng xé lần

Thực hành kỹ năng sử dụng kéo

Vẽ tranh ngôi nhà của bé

Kỹ năng vò đất, xoay tròn

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Thứ 5

Sáng

TẠO HÌNH

Làm dây xúc xích

TẠO HÌNH

Xé dán quả bóng bay

TẠO HÌNH

Vẽ trường mầm non mơ ước của bé

TẠO HÌNH

Đắp nổi tạo hình khuôn mặt

Chiều

VĂN HỌC

Thơ : Lên Bốn

Làm quen trò chơi ghép hình

Chơi ghép hình

Kỹ năng thể hiện cảm xúc

NK Múa

NK Múa

NK Múa

NK Múa

 

Thứ 6

Sáng

 

HĐKP

- Ý nghĩa của ngày khai giảng

HĐKP

Kỹ năng chăm sóc bản thân, phòng chống tai nạn thương tích

HĐKP

Trò truyện về trường , tên lớp học, tên cô giáo và các bạn trong lớp. Lập nội quy lớp học

HĐKP

Các giác quan trên cơ thể

 

Năng khiếu vẽ

Năng khiếu vẽ

Năng khiếu vẽ

Năng khiếu vẽ

Chiều

Ôn nhận biết số lượng

Làm quen bàn tính

Kỹ năng đếm, đếm theo khả năng

Tổng duyệt văn nghệ trung thu - trang trí trung thu

 

                             KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9  - LỚP B3K3

Thời gian 4 tuần (3/9/2019 - 28/9/2019)

THỜI GIAN

TUẦN 1

(Từ ngày 3/9 - 7/9)

TUẦN 2

(Từ ngày 9/9 - 13/9)

TUẦN 3

(Từ ngày 16/9 - 20/9)

TUẦN 4

(Từ ngày 23/9 - 27/9)

Thứ 2

Sáng

 

 

     Nghỉ lễ

ÂM NHẠC

NDTT: Vận động: Bé khỏe bé ngoan

-Nghe:Chúng em với an toàn giao thông

-T/C:Ai đoán giỏi

ÂM NHẠC

VĐTN: Nghe: Cô giáo em là hoa  Êpan

-Hát : Trường cháu đây là trường mầm non

-T/C:Tai ai tinh

ÂM NHẠC

NDTT: VĐ: Head, shoulders, knees and toes

-Nghe: Năm ngón tay ngoan

T/C:Đoán tên bạn hát

 

LQV Tiếng Anh (BN)

LQV Tiếng Anh (BN)

LQV Tiếng Anh (BN)

Chiều

Tập văn nghệ chuẩn bị khai giảng

Thực hành kỹ năng mặc quần đùi cạp chun

Thực hành kỹ năng mặc áo chui cổ, cộc tay

Thực hành kỹ năng mặc áo có cúc bấm

 

 

Thứ 3

Sáng

TẠO HÌNH

Làm dây xúc xích

TẠO HÌNH

Xé dán quả bóng bay

TẠO HÌNH

Vẽ trường mầm non mơ ước của bé

TẠO HÌNH

Đắp nổi tạo hình khuôn mặt

TH phòng kỹ năng

TH phòng kỹ năng

TH phòng kỹ năng

TH phòng kỹ năng

Chiều

Thực hành kỹ năng lên xuống cầu thang an toàn

Làm quen trò chơi ghép hình

Chơi ghép hình

Kỹ năng thể hiện cảm xúc

 

 

 

 

Thứ 4

Sáng

HĐKP

- Ý nghĩa của ngày khai giảng

HĐKP

Kỹ năng chăm sóc bản thân, phòng chống tai nạn thương tích

HĐKP

Trò truyện về trường , tên lớp học, tên cô giáo và các bạn trong lớp. Lập nội quy lớp học

HĐKP

Các giác quan trên cơ thể

 

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

Chiều

Ôn nhận biết số lượng

Làm quen bàn tính

Kỹ năng đếm, đếm theo khả năng

Tổng duyệt văn nghệ trung thu - trang trí trung thu

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Thứ 5

Sáng

VẬN ĐỘNG

VĐCB:Đi trên ghế thể dục

TCVĐ:Gieo hạt

VĂN HỌC

Truyện:Người bạn tốt

 

VẬN ĐỘNG

VĐCB:Bật liên tục về phía trước

t/c : thổi bóng

VĂN HỌC

Truyện: Chân tay,tai,mắt, mũi, miệng

Chiều

VĂN HỌC

Thơ : Lên Bốn

VẬN ĐỘNG

VĐCB:Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn

-T/C: Kéo co

VĂN HỌC

Thơ: Bập bênh

VẬN ĐỘNG

VĐCB :

Chạy  nhanh 10m

TC: chim sẻ và ô tô

NK Múa

NK Múa

NK Múa

NK Múa

 

Thứ 6

Sáng

 

LQV TOÁN

Củng cố đếm đến 2, nhận biết chữ số 1 - 2

LQV TOÁN

Xác định ở bên trái - bên phải so với bản thân trẻ

LQV TOÁN

So sánh kích thước rộng - hẹp của 2 đối tượng

LQV TOÁN

Củng cố đếm đến 3, nhận biết chữ số 3

NK Vẽ

NK Vẽ

NK Vẽ

NK Vẽ

Chiều

Thực hành kỹ năng xé lần

Thực hành kỹ năng sử dụng kéo

Vẽ tranh ngôi nhà của bé

Kỹ năng vò đất, xoay tròn

                             KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9  - LỚP B4K3

Thời gian 4 tuần (3/9/2019 - 28/9/2019)

THỜI GIAN

TUẦN 1

(Từ ngày 3/9 - 7/9)

TUẦN 2

(Từ ngày 9/9 - 13/9)

TUẦN 3

(Từ ngày 16/9 - 20/9)

TUẦN 4

(Từ ngày 23/9 - 27/9)

<

Bài viết khác