Chương trình học tháng 8/2019

          

                 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 8/2019 - LỚP A

THỜI GIAN

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

Tuần 1: Từ 5/8 đến 09/08

 

Sáng

 

ÂM NHẠC

Ôn các bài hát đã học

VẬN ĐỘNG

KN : xếp hàng, chia tổ, điểm danh

 

LQV Toán

KN đếm và viết số từ 1 - 5 bằng bảng và giấy

HĐKP

- Trò chuyện , làm quen với cô giáo và các bạn

TẠO HÌNH

Phối hợp màu sắc trong bảng màu

Trại hè

 

Chiều

Kiểm tra KN: rửa mặt, rửa tay, cởi mặc quần áo

VĂN HỌC

Ôn các bài thơ đã học

Xây dựng nội quy lớp học. Phân chia tổ.

Học luật chơi trò chơi: Mèo đuổi chuột

Làm quen với các góc chơi trong lớp học

Tuần 2: Từ 12/08 đến 16/08

 

Sáng

ÂM NHẠC

Ôn các bài vận động trẻ đã biết

VĂN HỌC

Kể truyện: Thỏ con đi học

LQV Toán

Ôn nhận biết các hình,

HĐKN

Kỹ năng chào hỏi đúng cách

TẠO HÌNH

In màu

DA: Khám phá: Thí nghiệm cách tạo ra gió

Ôn Khám phá

DA: Ẩm thực: Văn hóa trong bữa ăn ( tiết 1)- Kỹ năng dự tiệc

Ôn ẩm thực

DA:Cẩm nang: phòng chống đuối nước

 

Chiều

Kỹ năng rửa mặt, rửa tay đúng cách.

VẬN ĐỘNG

Rèn KN đi vòng tròn, đi theo hàng, quay phải , quay trái

 

Nặn theo ý thích

Xây dựng bảng trực nhật, phân công lịch trực nhật

Xây dựng nội quy lớp học

Tuần 3 : Từ 19/08 đến 23/08

 

Sáng

ÂM NHẠC

Học Hát: Vườn trường mùa thu

VẬN ĐỘNG

VĐCB: bò trong đường hẹp

t/c: chuyền bóng

LQV Toán

Ôn nhận biết phía phải, phía trái của trẻ

HĐKN

Kỹ năng lau dọn bàn. Cất dọn đồ chơi đúng cách

TẠO HÌNH

Cắt dán theo ý thích

DA: Khám phá: Bốn mùa của em

Ôn Khám phá

DA: Ẩm thực: Văn hóa trong bữa ăn ( tiết 2)

Ôn ẩm thực

DA:Cẩm nang: Sơ cứu khi bị sặc nước- đuối nước

 

Chiều

Kỹ năng lấy ghế, xếp ghế gọn gàng khi ngồi vào bàn, khi ngồi học.

VĂN HỌC

Thơ: Bạn mới

Vẽ theo ý thích

Học luật chơi trò chơi dân gian : rồng rắn lên mây

XD nội quy các góc chơi.

Tuần 4: Từ 26/08 đến 30/08

 

 

Sáng

ÂM NHẠC

 Vận động: bài: Lời chào của em

VẬN ĐỘNG

Bật chụm tách qua 3 vòng thể dục

T/c: Kéo co

LQV Toán

Ôn nhận biết: cao – thấp

HĐKN

- Trò chuyện về ngày khai giảng, năm học mới

TẠO HÌNH

 Gấp đôi, gấp tư, gấp tam giác

 

Vinh danh : Nhà Thông Thái Tý hon

 

Chiều

Kỹ năng bưng, bê các đồ dùng, các chất liệu khác nhau

VĂN HỌC

Truyện: Đôi bạn thân

Rèn kỹ năng cắt giấy

Học luật chơi trò chơi dân gian: Bịt mắt bắt dê

Xây dựng bảng thành tích lớp học

 

Hoạt động góc

Rèn kỹ năng các góc chơi, cách cất dọn đồ dùng tại các góc chơi. Cùng cô làm đồ trang trí tại các góc chơi.

Tuần 1: Góc xây dựng, vận động

Tuần 2: Góc học tập

Tuần 3: Góc Sinh hoạt, thực hành cuộc sống

Tuần 4: Góc nghệ thuật

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 8/2019 - LỚP B

THỜI GIAN

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

Tuần 1: Từ 5/8 đến 09/08

 

Sáng

ÂM NHẠC

Ôn các bài hát đã học

TẠO HÌNH

Vẽ bóng bay

HĐKP

- Trò chuyện , làm quen với cô giáo và các bạn

VẬN ĐỘNG

Rèn KN đi vòng tròn, đi theo hàng

LQV Toán

Đếm số từ 1-3

 

Trại Hè

 

Chiều

Kiểm tra KN: rửa mặt, rửa tay, cởi mặc quần áo

Làm quen với các góc chơi trong lớp học

Học luật chơi trò chơi: Mèo đuổi chuột

VĂN HỌC

Ôn các bài thơ đã học

Xây dựng nội quy lớp học. Phân chia tổ.

Tuần 2: Từ 12/08 đến 16/08

 

Sáng

ÂM NHẠC

Ôn các bài vận động trẻ đã biết

TẠO HÌNH

Nặn chùm nho

HĐKP

Trẻ làm quen với các luật chơi trong các  góc chơi

VẬN ĐỘNG

VĐCB: bò theo hướng thẳng

t/c: hái quả

LQV Toán

Ôn nhận biết hình vuông, chữ nhật

 

DA: Khám phá: Thí nghiệm cách tạo ra gió

Ôn Khám phá

DA: Ẩm thực: Văn hóa trong bữa ăn ( tiết 1)- Kỹ năng dự tiệc

Ôn ẩm thực

DA:Cẩm nang: phòng chống đuối nước

 

Chiều

Học kỹ năng rửa mặt, rửa tay.

Xây dựng bảng trực nhật, phân công lịch trực nhật

Vận động các bài hát theo ý thích

VĂN HỌC

Ôn các bài thơ đã học

Nặn theo ý thích

Tuần 3 : Từ 19/08 đến 23/08

 

 

Sáng

ÂM NHẠC

Học Hát: trường cháu đây là trường mầm non

TẠO HÌNH

Xé dán theo ý thích

HĐKP

-Trò chuyện  về tên – tuổi – sở thích của trẻ

VĂN HỌC

Kể truyện: Thỏ con không vâng lời mẹ

LQV Toán

Ôn nhận biết tay phải, tay trái của trẻ

 

DA: Khám phá: Bốn mùa của em

Ôn Khám phá

DA: Ẩm thực: Văn hóa trong bữa ăn ( tiết 2)

Ôn ẩm thực

DA:Cẩm nang: Sơ cứu khi bị sặc nước- đuối nước

 

Chiều

Kỹ năng lấy ghế, xếp ghế gọn gàng khi ngồi vào bàn, khi ngồi học.

XD nội quy các góc chơi

.Học luật chơi trò chơi dân gian : rồng rắn lên mây

VẬN ĐỘNG

Xếp hàng theo tổ, điểm danh

Vẽ theo ý thích

Tuần 4: Từ 26/08 đến 30/08

 

 

Sáng

ÂM NHẠC

Vận động: Bài : Nắng sớm

TẠO HÌNH

  

Xé tua rua

HĐKP

- Trò chuyện về ngày khai giảng năm học mới

VẬN ĐỘNG

Bật chụm chân qua 3 vòng thể dục. T/c: Kéo co

 LQV Toán

Ôn nhận biết: cao – thấp

 

Vinh danh: Nhà Thông Thái Tý hon

 

Chiều

Kỹ năng bưng, bê các đồ dùng, các chất liệu khác nhau

Xây dựng bảng thành tích lớp học

Học luật chơi trò chơi dân gian: Bịt mắt bắt dê

VĂN HỌC

Truyện: Đôi bạn thân

Rèn kỹ năng cầm kéo, cắt giấy

 

Hoạt động góc

Rèn kỹ năng các góc chơi, cách cất dọn đồ dùng tại các góc chơi. Cùng cô làm đồ trang trí tại các góc chơi.

Tuần 1: Góc xây dựng, vận động

Tuần 2: Góc học tập

Tuần 3: Góc Sinh hoạt, thực hành cuộc sống

Tuần 4: Góc nghệ thuật

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 8/2019 - LỚP C

THỜI GIAN

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

Tuần 1: Từ 5/8 đến 09/08

 

Sáng

VĂN HỌC

Ôn các bài thơ đã học

LQV Toán

Ôn màu sắc mà trẻ đã biết

HĐKP

- Trò chuyện , làm quen với cô giáo và các bạn

TẠO HÌNH

Vẽ cuộn len màu

ÂM NHẠC

Ôn các bài hát đã học

Vận động: Đứng co 1 chân/ Bật qua vòng

Vận động tinh: Luồn dây/ ghép màu

Thí nghiệm vật chìm/ vật nổi

Kỹ năng tự phục vụ: xúc ăn/ đi vệ sinh

Ôn tập các kỹ năng đa học

 

Chiều

.VẬN ĐỘNG

Cách xếp hàng, về đúng hàng

Vẽ theo ý thích

Giới thiệu nội quy lớp học. Phân chia tổ

Làm quen với các góc chơi trong lớp học

Học luật chơi trò chơi: Nu na nu nống

Tuần 2: Từ 12/08 đến 16/08

 

 

Sáng

VẬN ĐỘNG

VĐCB: đi trên đường thẳng

t/c: chim sẻ và ô tô

LQV Toán

Ôn nhận biết các hình

HĐKN

Cách cởi, mặc quần áo, cất đùng nơi quy định

TẠO HÌNH

Học cách xoay tròn, ấn dẹt

ÂM NHẠC

Ôn các bài vận động trẻ đã biết

Game luồn hạt/ luồn hạt

Vận động: Tung bóng bằng 2 tay

Đa giác quan: Mặn/ ngọt

Vận động: Tung và bắt bóng với người đối diện

Ôn tập các kỹ năng đã học

 

Chiều

VĂN HỌC

truyện: Ba chú lợn con

Học kỹ năng rửa mặt

Vận động các bài hát theo ý thích

Xây dựng bảng trực nhật, phân công lịch trực nhật.

Nặn theo ý thích

Tuần 3 : Từ 19/08 đến 23/08

 

 

Sáng

VĂN HỌC

Kể truyện: thỏ ngoan

LQV Toán

Học cách đếm số theo thứ tự

HĐKN

.Kỹ năng lấy ghế, xếp ghế gọn gàng khi ngồi vào bàn, khi ngồi học

TẠO HÌNH

Học cách cầm kéo, cắt theo hình

ÂM NHẠC

Học Hát: cô và mẹ

Vận động: Nhảy bật về phía trước

Thí nghiệm: bóng bóng xà phòng

Tổng hợp đa giác quan

Kỹ năng tự phục vụ : Mặc quần cạp chun

Ôn tập kỹ năng

 

Chiều

VẬN ĐỘNG

Xếp hàng theo tổ, điểm danh

.Kỹ năng rửa tay

Học cách chơi trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ

Tập vận động một số bài nhảy vui nhộn

Xé giấy theo ý thích

Tuần 4: Từ 26/08 đến 30/08

 

 

Sáng

VẬN ĐỘNG

Bò theo hướng thẳng

T/ chuyển quả

LQV Toán

Học cách xếp hình, đếm theo nhóm

HĐKP

- Trò chuyện về ngày khai giảng năm học mới

TẠO HÌNH

  

Học cách xé, dán hình

ÂM NHẠC

Vận động: Bài : vui đến trường

Tập văn nghệ khai giảng

Tập văn nghệ khai giảng

Tập văn nghệ khai giảng

Tập văn nghệ khai giảng

Tập văn nghệ khai giảng

 

Chiều

VĂN HỌC

Thơ: Yêu mẹ

Học luật chơi trò chơi dân gian: oẳn tù tì

Xây dựng bảng thành tích lớp học

Kỹ năng cất dọn đồ dùng đúng nơi quy định

Hướng dẫn trẻ đọc nội quy các góc chơi

 

Hoạt động góc

Rèn kỹ năng các góc chơi, cách cất dọn đồ dùng tại các góc chơi. Cùng cô làm đồ trang trí tại các góc chơi.

Tuần 1: Góc xây dựng, vận động

Tuần 2: Góc học tập

Tuần 3: Góc Sinh hoạt, thực hành cuộc sống

Tuần 4: Góc nghệ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 8/2019 - LỚP D

THỜI GIAN

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

Tuần 1: Từ 5/8 đến 09/08

 

 

 Sáng

VẬN ĐỘNG

Bò về phía trước

t/c: Mèo và chim sẻ

TẠO HÌNH

Xếp chồng ,  xếp cạnh

VĂN HỌC

Thơ: con voi

ÂM NHẠC

Học hát: Cháu đi mẫu giáo

HĐ NHẬN BIÊT

Tên bé – tên cô giáo

 

Vận động: Đứng co 1 chân/ Bật qua vòng

Vận động tinh: Luồn dây/ ghép màu

Thí nghiệm vật chìm/ vật nổi

Kỹ năng tự phục vụ: xúc ăn/ đi vệ sinh

Ôn tập các kỹ năng đa học

 

Chiều

Làm quen với các góc chơi trong lớp

Học cách chào hỏi lễ phép

Vận động theo nhạc các bài hát thiếu nhi

Chơi trò chơi nu na nu nống

 

Học cách lấy đồ chơi, cách cất đồ chơi xếp hình

Tuần 2: Từ 12/08 đến 16/08

 

 

Sáng

VẬN ĐỘNG

Đi theo hướng thẳng

t/c: bọ rùa

TẠO HÌNH

Xâu hạt

VĂN HỌC

Truyện: đôi bạn thân

ÂM NHẠC

Vận động theo nhạc: Cháu đi mẫu giáo

HĐ NHẬN BIẾT

Cái bát – cái thìa

Game luồn hạt/ luồn hạt

Vận động: Tung bóng bằng 2 tay

Đa giác quan: Mặn/ ngọt

Vận động: Tung và bắt bóng với người đối diện

Ôn tập các kỹ năng đã học

 

Chiều

Cầm bút và di màu

Học cách xếp hàng

Học cách chơi trò chơi: bọ rùa

Cách nhận biết ba lô, tủ đồ dùng của mình

Rèn kỹ năng chào hỏi, xin phép

Tuần 3 : Từ 19/08 đến 23/08

 

 

Sáng

VẬN ĐỘNG

Ném bóng về phía trước

t/c: hái quả

TẠO HÌNH

Lồng hộp

VĂN HỌC

Thơ: Quả thị

ÂM NHẠC

Hát: Là con mèo

 

HĐ NHẬN BIẾT

Cái quần – cái áo

 

Vận động: Nhảy bật về phía trước

Thí nghiệm: bóng bóng xà phòng

Tổng hợp đa giác quan

Kỹ năng tự phục vụ : Mặc quần cạp chun

Ôn tập kỹ năng

 

Chiều

 Kỹ năng cầm, nắm đồ vật

Học cách lau mũi, vứt rác đúng nơi quy định

Vận động các bài hát theo ý thích

Cách chơi trò chơi: giấu tay

Xé giấy theo ý thích

Tuần 4: Từ 26/08 đến 30/08

 

 

Sáng

VẬN ĐỘNG

Bật tại chỗ

t/c: lăn bóng

 

TẠO HÌNH

 

 Tô màu hình vuông

VĂN HỌC

Thơ: Sao lấp lánh

ÂM NHẠC

Vận động theo nhạc: Là con mèo

 

NHẬN BIẾT TẬP NÓI

Cái bàn – cái ghế

Tập văn nghệ khai giảng

Tập văn nghệ khai giảng

Tập văn nghệ khai giảng

Tập văn nghệ khai giảng

Tập văn nghệ khai giảng

 

Chiều

Hướng dẫn cách sử dụng bộ đóng mở cúc áo

Kỹ năng cất dọn đồ dùng đúng nơi quy định

Múa hát theo các bài hát Tiếng Anh

Chơi trò chơi dân gian, chơi đồ chơi theo ý thích

Hướng dẫn trẻ cách cầm bát, cầm thìa

 

Hoạt động góc

Rèn kỹ năng các góc chơi, cách cất dọn đồ dùng tại các góc chơi.

Tuần 1: Góc vận động

Tuần 2: Góc Sinh hoạt

Tuần 3: Góc hoạt động nhận biết

Tuần 4: Góc nghệ thuật

 

                

Bài viết khác