Chương trình học tháng 5/2020 Khối A, B

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2  - LỚP A1K3

Thời gian 3  tuần (11/05/2020 - 30/05/2020)

THỜI GIAN

TUẦN 1

( từ 11-16/5)

TUẦN 2

(Từ 18–22/5)

TUẦN 3

(Từ 25-30/5)

Thứ 2

Sáng

Trò chuyện- ổn định lớp sau nghỉ dịch

Nội quy lớp

TẠO HÌNH

Làm tranh vườn hoa

(Ép hoa bằng giấy bóng kính)

TẠO HÌNH

Làm hoa giấy

Chiều

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

Thực hành kỹ năng sử dụng khẩu trang y tế 1 lần

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

 

 

Thứ 3

Sáng

LQV TOÁN

Nhận biết, gọi tên khối trụ, khối cầu và chỉ ra các hình khối đó

LQV TOÁN

Sắp xếp theo quy tắc 2:2:1.

LQV TOÁN

Xác định phía phải, trái, trước sau của đối tượng khác( không phải là người)

Thực hành PKN

Thực hành PKN

Thực hành PKN

Chiều

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

Thực hành kỹ năng sử dụng khẩu trang y tế 1 lần

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

 

 

 

 

Thứ 4

Sáng

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay

t/c: nhảy bao bố

VẬN ĐỘNG

VĐCB: đi trong đường hẹp, trèo lên xuống ghế.

Tc: Ai nhanh nhất

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Đập và bắt bóng tại chỗ, chạy nhanh 10m

Tc:bơi thuyền)

Chiều

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

VĂN HỌC

Thơ: Hoa bốn mùa

VĂN HỌC

Truyện : Tại sao cây có nhựa không rụng vào Mùa đông.

VĂN HỌC

Truyện: Mùa hè diệu kỳ

 

Thứ 5

Sáng

HĐKP

Tìm hiểu về cách phòng dịch viêm phổi do virur corona

HĐKP

Các loại hoa

HĐKP

Nam châm và ứng dụng của nam châm trong cuộc sống

 

Năng khiếu Vẽ

Năng khiếu Vẽ

Năng khiếu Vẽ

Chiều

LQCV: l,m,n

Trò chơi với chữ cái đã học

LQCV: g,h

 

Thứ 6

Sáng

 

ÂM NHẠC

NDTT: Làm quen với sáo trúc

NDKH: Làm “ nhạc cụ” từ những nguyên vật liệu có sẵn ( lá chuối, lá tươi, cốc, lon…

ÂM NHẠC

NDTT: Vận động: Màu hoa

NDKH:Nghe hát: Hoa thơm bướm lượn

Tc: Ô cửa bí mật

ÂM NHẠC

NDTT: Gõ đệm theo tiết tấu: Giọt mưa và em bé

TC: chiếc hộp âm nhạc.

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

Chiều

Mặc quần dài có cúc bấm, kéo khóa, có sự giúp đỡ của người lớn

Mặc áo cài tay khóa kéo có sự giúp đỡ của người lớn

 

Trực nhật- bình bầu bé ngoan cuối tuần.

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5  - LỚP A2K3

Thời gian 3  tuần (11/05/2020 - 30/05/2020)

THỜI GIAN

TUẦN 1

( từ 11-16/5)

TUẦN 2

(Từ 18–22/5)

TUẦN 3

(Từ 25-30/5)

Thứ 2

Sáng

Trò chuyện- ổn định lớp sau nghỉ dịch

Nội quy lớp

TẠO HÌNH

Làm tranh vườn hoa ( ép hoa bằng giấy bóng kính)

TẠO HÌNH

Làm hoa giấy

Chiều

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

Thực hành kỹ năng sử dụng khẩu trang y tế 1 lần

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

 

 

Thứ 3

Sáng

HĐKP

Tìm hiểu về cách phòng dịch viêm phổi do virur corona

HĐKP

Các loại hoa.

HĐKP

Nam châm và ứng dụng của nam châm trong cuộc sống

Thực hành PKN

Thực hành PKN

Thực hành PKN

Chiều

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

Thực hành kỹ năng sử dụng khẩu trang y tế 1 lần

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

 

 

 

 

Thứ 4

Sáng

ÂM NHẠC

NDTT: Làm quen với sáo trúc

NDKH: Làm “ nhạc cụ” từ những nguyên vật liệu có sẵn ( lá chuối, lá tươi, cốc, lon…

ÂM NHẠC

NDTT: Vận động: Màu hoa

NDKH:Nghe hát: Hoa thơm bướm lượn

Tc: Ô cửa bí mật

 

ÂM NHẠC

NDTT: Gõ đệm theo tiết tấu: Tết là tết

TC: chiếc hộp âm nhạc

 

Chiều

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

VĂN HỌC

Thơ: Hoa bốn mùa

VĂN HỌC

Truyện : Tại sao cây có nhựa không rụng vào Mùa đông.

VĂN HỌC

Truyện: Mùa hè diệu kỳ

 

Thứ 5

Sáng

LQV TOÁN

Nhận biết, gọi tên khối trụ, khối cầu và chỉ ra các hình khối đó

LQV TOÁN

Sắp xếp theo quy tắc 2:2:1.

LQV TOÁN

Xác định phía phải, trái, trước sau của đối tượng khác( không phải là người)

Năng khiếu Vẽ

Năng khiếu Vẽ

Năng khiếu Vẽ

Chiều

LQCV: l,m,n

Trò chơi với chữ cái đã học

LQCV: g,h

 

Thứ 6

Sáng

 

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay

t/c: nhảy bao bố

VẬN ĐỘNG

VĐCB: đi trong đường hẹp, trèo lên xuống ghế.

Tc: Ai nhanh nhất

 VẬN ĐỘNG

VĐCB: Đập và bắt bóng tại chỗ, chạy nhanh 10m

Tc:bơi thuyền)

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

Chiều

Mặc quần dài có cúc bấm, kéo khóa, có sự giúp đỡ của người lớn

Mặc áo cài tay khóa kéo có sự giúp đỡ của người lớn

 

Trực nhật- bình bầu bé ngoan cuối tuần.

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2  - LỚP A3K3

Thời gian 3  tuần (11/05/2020 - 30/05/2020)

THỜI GIAN

TUẦN 1

( từ 11-16/5)

TUẦN 2

(Từ 18–22/5)

TUẦN 3

(Từ 25-30/5)

Thứ 2

Sáng

Trò chuyện- ổn định lớp sau nghỉ dịch

Nội quy lớp

TẠO HÌNH

Làm tranh vườn hoa

(Ép hoa bằng giấy bóng kính)

TẠO HÌNH

Làm hoa giấy

Chiều

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

Thực hành kỹ năng sử dụng khẩu trang y tế 1 lần

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

 

 

Thứ 3

Sáng

LQV TOÁN

Nhận biết, gọi tên khối trụ, khối cầu và chỉ ra các hình khối đó

LQV TOÁN

Sắp xếp theo quy tắc 2:2:1.

LQV TOÁN

Xác định phía phải, trái, trước sau của đối tượng khác( không phải là người)

Thực hành PKN

Thực hành PKN

Thực hành PKN

Chiều

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

Thực hành kỹ năng sử dụng khẩu trang y tế 1 lần

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

 

 

 

 

Thứ 4

Sáng

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay

t/c: nhảy bao bố

VẬN ĐỘNG

VĐCB: đi trong đường hẹp, trèo lên xuống ghế.

Tc: Ai nhanh nhất

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Đập và bắt bóng tại chỗ, chạy nhanh 10m

Tc:bơi thuyền)

Chiều

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

VĂN HỌC

Thơ: Hoa bốn mùa

VĂN HỌC

Truyện : Tại sao cây có nhựa không rụng vào Mùa đông.

VĂN HỌC

Truyện: Mùa hè diệu kỳ

 

Thứ 5

Sáng

HĐKP

Tìm hiểu về cách phòng dịch viêm phổi do virur corona

HĐKP

Các loại hoa

HĐKP

Nam châm và ứng dụng của nam châm trong cuộc sống

 

Năng khiếu Vẽ

Năng khiếu Vẽ

Năng khiếu Vẽ

Chiều

LQCV: l,m,n

Trò chơi với chữ cái đã học

LQCV: g,h

 

Thứ 6

Sáng

 

ÂM NHẠC

NDTT: Làm quen với sáo trúc

NDKH: Làm “ nhạc cụ” từ những nguyên vật liệu có sẵn ( lá chuối, lá tươi, cốc, lon…

ÂM NHẠC

NDTT: Vận động: Màu hoa

NDKH:Nghe hát: Hoa thơm bướm lượn

Tc: Ô cửa bí mật

ÂM NHẠC

NDTT: Gõ đệm theo tiết tấu: Giọt mưa và em bé

TC: chiếc hộp âm nhạc.

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

Chiều

Mặc quần dài có cúc bấm, kéo khóa, có sự giúp đỡ của người lớn

Mặc áo cài tay khóa kéo có sự giúp đỡ của người lớn

 

Trực nhật- bình bầu bé ngoan cuối tuần.

 

 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5  - LỚP A4K3

Thời gian 3  tuần (11/05/2020 - 30/05/2020)

THỜI GIAN

TUẦN 1

( từ 11-16/5)

TUẦN 2

(Từ 18–22/5)

TUẦN 3

(Từ 25-30/5)

Thứ 2

Sáng

Trò chuyện- ổn định lớp sau nghỉ dịch

Nội quy lớp

TẠO HÌNH

Làm tranh vườn hoa ( ép hoa bằng giấy bóng kính)

TẠO HÌNH

Làm hoa giấy

Chiều

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

Thực hành kỹ năng sử dụng khẩu trang y tế 1 lần

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

 

 

Thứ 3

Sáng

HĐKP

Tìm hiểu về cách phòng dịch viêm phổi do virur corona

HĐKP

Các loại hoa.

HĐKP

Nam châm và ứng dụng của nam châm trong cuộc sống

Thực hành PKN

Thực hành PKN

Thực hành PKN

Chiều

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

Thực hành kỹ năng sử dụng khẩu trang y tế 1 lần

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

 

 

 

 

Thứ 4

Sáng

ÂM NHẠC

NDTT: Làm quen với sáo trúc

NDKH: Làm “ nhạc cụ” từ những nguyên vật liệu có sẵn ( lá chuối, lá tươi, cốc, lon…

ÂM NHẠC

NDTT: Vận động: Màu hoa

NDKH:Nghe hát: Hoa thơm bướm lượn

Tc: Ô cửa bí mật

 

ÂM NHẠC

NDTT: Gõ đệm theo tiết tấu: Tết là tết

TC: chiếc hộp âm nhạc

 

Chiều

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

VĂN HỌC

Thơ: Hoa bốn mùa

VĂN HỌC

Truyện : Tại sao cây có nhựa không rụng vào Mùa đông.

VĂN HỌC

Truyện: Mùa hè diệu kỳ

 

Thứ 5

Sáng

LQV TOÁN

Nhận biết, gọi tên khối trụ, khối cầu và chỉ ra các hình khối đó

LQV TOÁN

Sắp xếp theo quy tắc 2:2:1.

LQV TOÁN

Xác định phía phải, trái, trước sau của đối tượng khác( không phải là người)

Năng khiếu Vẽ

Năng khiếu Vẽ

Năng khiếu Vẽ

Chiều

LQCV: l,m,n

Trò chơi với chữ cái đã học

LQCV: g,h

 

Thứ 6

Sáng

 

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay

t/c: nhảy bao bố

VẬN ĐỘNG

VĐCB: đi trong đường hẹp, trèo lên xuống ghế.

Tc: Ai nhanh nhất

 VẬN ĐỘNG

VĐCB: Đập và bắt bóng tại chỗ, chạy nhanh 10m

Tc:bơi thuyền)

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

Chiều

Mặc quần dài có cúc bấm, kéo khóa, có sự giúp đỡ của người lớn

Mặc áo cài tay khóa kéo có sự giúp đỡ của người lớn

 

Trực nhật- bình bầu bé ngoan cuối tuần.

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5  - LỚP B1K3

Thời gian 3  tuần (11/05/2020 - 30/05/2020)

THỜI GIAN

TUẦN 1

( từ 11-16/5)

TUẦN 2

(Từ 18–22/5)

TUẦN 3

(Từ 25-30/5)

Thứ 2

Sáng

ÂM NHẠC

NDTT: VĐTN (tt): Hòa bình cho bé.

- Nghe: Em như chim câu trắng.

-

ÂM NHẠC

VĐTN (tt): Hát: Bốn mùa của em

- Trò chơi: Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ

 

ÂM NHẠC

NDTT: Vận động :  Hát: Bốn mùa của em

Trò chơi: Tạo âm thanh từ các loại ống

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

Chiều

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

Thực hành kỹ năng sử dụng khẩu trang y tế 1 lần

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

 

 

Thứ 3

Sáng

TẠO HÌNH

Làm hoa từ ống hút và đất nặn ( ống hút cắt rời, đắp nổi đất tạo thành nhị, đắp nổi thân, lá cây) 

TẠO HÌNH

Thổi màu tạo hình cành đào - cành mai ( nhỏ giọt-> thổi thành thân , cành. Tăm bông chấm lá, hoa)

 

TẠO HÌNH

Làm tranh lọ hoa

Chiều

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

Thực hành kỹ năng sử dụng khẩu trang y tế 1 lần

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

 

 

 

 

Thứ 4

Sáng

HĐKP

Tìm hiểu về cách phòng dịch viêm phổi do virur corona

HĐKP

Khẩu trang y tế

HĐKP

Các loài hoa

( Màu sắc, cấu tạo, đặc điểm cuả hoa hồng, cúc, đào, mai. thí nghiệm nhuộm màu hoa cúc)

Chiều

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

Kỹ năng đeo khẩu trang

Cách lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

Kỹ năng đeo khẩu trang

Thứ 5

Sáng

VẬN ĐỘNG

VĐCB:Chuyền bóng qua đầu, qua chân

t/c: kéo co

VẬN ĐỘNG

VĐCB:trườn theo hướng thẳng

t/c: nhảy bao bố

VẬN ĐỘNG

VĐCB :đi trong đường hẹp, đầu đội túi cát

t/c : Tung và bắt bóng

Chiều

VĂN HỌC

Thơ: Nhớ ơn

VĂN HỌC

Truyện: Sự tích Hoa Hồng

VĂN HỌC

Thơ: Cây dây leo

 

Thứ 6

Sáng

 

LQV TOÁN

Sắp xếp theo quy tắc nhóm có 3 đối tượng (2 - 1- 1)

LQV TOÁN

So sánh tim điểm giống và khác nhau giữa hình vuông, tròn, tam giác, chữa nhật

 

 

LQV TOÁN

Xác định vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ

Chiều

TH phòng kỹ năng

Trực nhật- bình bầu bé ngoan cuối tuần

TH phòng kỹ năng

Trực nhật- bình bầu bé ngoan cuối tuần

TH phòng kỹ năng

Trực nhật- bình bầu bé ngoan cuối tuần

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5  - LỚP B2K3

Thời gian 3  tuần (11/05/2020 - 30/05/2020)

THỜI GIAN

TUẦN 1

( từ 11-16/5)

TUẦN 2

(Từ 18–22/5)

TUẦN 3

(Từ 25-30/5)

Thứ 2

Sáng

Trò chuyện- ổn định lớp sau nghỉ dịch

Nội quy lớp

VẬN ĐỘNG

VĐCB:trườn theo hướng thẳng

t/c: nhảy bao bố

VẬN ĐỘNG

VĐCB :đi trong đường hẹp, đầu đội túi cát

t/c : Tung và bắt bóng

Chiều

 VĂN HỌC

Thơ: Nhớ ơn

 

VĂN HỌC

Truyện: Sự tích Hoa Hồng

 

VĂN HỌC

Thơ: Cây dây leo

 

 

Thứ 3

Sáng

LQV TOÁN

Sắp xếp theo quy tắc nhóm có 3 đối tượng (2 - 1- 1)

 

LQV TOÁN

So sánh tim điểm giống và khác nhau giữa hình vuông, tròn, tam giác, chữa nhật

 LQV TOÁN

Xác định vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ

 

Chiều

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

Thực hành kỹ năng sử dụng khẩu trang y tế 1 lần

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

 

 

 

 

Thứ 4

Sáng

ÂM NHẠC

NDTT: VĐTN (tt): Hòa bình cho bé.

- Nghe: Em như chim câu trắng.

-

ÂM NHẠC

VĐTN (tt): Hát: Bốn mùa của em

- Trò chơi: Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ

 

ÂM NHẠC

NDTT: Vận động :  Hát: Bốn mùa của em

Trò chơi: Tạo âm thanh từ các loại ống

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

 

KN đeo khẩu trang

KN đeo khẩu trang

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

Thứ 5

Sáng

TẠO HÌNH

Làm hoa từ ống hút và đất nặn ( ống hút cắt rời, đắp nổi đất tạo thành nhị, đắp nổi thân, lá cây

TẠO HÌNH

Thổi màu tạo hình cành đào - cành mai ( nhỏ giọt-> thổi thành thân , cành. Tăm bông chấm lá, hoa)

 

 TẠO HÌNH

Làm tranh lọ hoa

Chiều

PP MON

Cắm hoa

 Học cách Lau dọn bàn, chuẩn bị bàn ăn Việt Nam

RÈN KN TẠO HÌNH

Làm hoa từ hộp sữa chua

PP TOÁN

Sử dụng bộ thẻ

 

Thứ 6

Sáng

 

VẬN ĐỘNG

VĐCB:Chuyền bóng qua đầu, qua chân

t/c: kéo co

 

HĐKP

Ống hút kỳ diệu

(Đặc điểm của các loại ống hút. Vai trò của ống hút, thí nghiệm dẫn nước, chuyển nước của ống. Mở rộng các loại ống khác: ống nước..)

 

 HĐKP

Các loài hoa Mùa Xuân

( Màu sắc, cấu tạo, đặc điểm cuả hoa hồng, cúc, đào, mai. thí nghiệm nhuộm màu hoa cúc

Chiều

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

TH phòng kỹ năng

Trực nhật- bình bầu bé ngoan cuối tuần

TH phòng kỹ năng

Trực nhật- bình bầu bé ngoan cuối tuần

TH phòng kỹ năng

Trực nhật- bình bầu bé ngoan cuối tuần

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5  - LỚP B3K3

Thời gian 3  tuần (11/05/2020 - 30/05/2020)

THỜI GIAN

TUẦN 1

( từ 11-16/5)

TUẦN 2

(Từ 18–22/5)

TUẦN 3

(Từ 25-30/5)

Thứ 2

Sáng

ÂM NHẠC

NDTT: VĐTN (tt): Hòa bình cho bé.

- Nghe: Em như chim câu trắng.

-

ÂM NHẠC

VĐTN (tt): Hát: Bốn mùa của em

- Trò chơi: Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ

 

ÂM NHẠC

NDTT: Vận động :  Hát: Bốn mùa của em

Trò chơi: Tạo âm thanh từ các loại ống

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

Chiều

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

Thực hành kỹ năng sử dụng khẩu trang y tế 1 lần

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

 

 

Thứ 3

Sáng

TẠO HÌNH

Làm hoa từ ống hút và đất nặn ( ống hút cắt rời, đắp nổi đất tạo thành nhị, đắp nổi thân, lá cây) 

TẠO HÌNH

Thổi màu tạo hình cành đào - cành mai ( nhỏ giọt-> thổi thành thân , cành. Tăm bông chấm lá, hoa)

 

TẠO HÌNH

Làm tranh lọ hoa

Chiều

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

Thực hành kỹ năng sử dụng khẩu trang y tế 1 lần

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

 

 

 

 

Thứ 4

Sáng

HĐKP

Tìm hiểu về cách phòng dịch viêm phổi do virur corona

HĐKP

Khẩu trang y tế

HĐKP

Các loài hoa

( Màu sắc, cấu tạo, đặc điểm cuả hoa hồng, cúc, đào, mai. thí nghiệm nhuộm màu hoa cúc)

Chiều

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

Kỹ năng đeo khẩu trang

Cách lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

Kỹ năng đeo khẩu trang

Thứ 5

Sáng

VẬN ĐỘNG

VĐCB:Chuyền bóng qua đầu, qua chân

t/c: kéo co

VẬN ĐỘNG

VĐCB:trườn theo hướng thẳng

t/c: nhảy bao bố

VẬN ĐỘNG

VĐCB :đi trong đường hẹp, đầu đội túi cát

t/c : Tung và bắt bóng

Chiều

VĂN HỌC

Thơ: Nhớ ơn

VĂN HỌC

Truyện: Sự tích Hoa Hồng

VĂN HỌC

Thơ: Cây dây leo

 

Thứ 6

Sáng

 

LQV TOÁN

Sắp xếp theo quy tắc nhóm có 3 đối tượng (2 - 1- 1)

LQV TOÁN

So sánh tim điểm giống và khác nhau giữa hình vuông, tròn, tam giác, chữa nhật

 

 

LQV TOÁN

Xác định vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ

Chiều

TH phòng kỹ năng

Trực nhật- bình bầu bé ngoan cuối tuần

TH phòng kỹ năng

Trực nhật- bình bầu bé ngoan cuối tuần

TH phòng kỹ năng

Trực nhật- bình bầu bé ngoan cuối tuần

 

 

 

                                     KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5 - LỚP B4K3

Thời gian 3  tuần (11/05/2020 - 30/05/2020)

THỜI GIAN

TUẦN 1

( từ 11-16/5)

TUẦN 2

(Từ 18–22/5)

TUẦN 3

(Từ 25-30/5)

Thứ 2

Sáng

Trò chuyện- ổn định lớp sau nghỉ dịch

Nội quy lớp

VẬN ĐỘNG

VĐCB:trườn theo hướng thẳng

t/c: nhảy bao bố

VẬN ĐỘNG

VĐCB :đi trong đường hẹp, đầu đội túi cát

t/c : Tung và bắt bóng

Chiều

 VĂN HỌC

Thơ: Nhớ ơn

 

VĂN HỌC

Truyện: Sự tích Hoa Hồng

 

VĂN HỌC

Thơ: Cây dây leo

 

 

Thứ 3

Sáng

LQV TOÁN

Sắp xếp theo quy tắc nhóm có 3 đối tượng (2 - 1- 1)

 

LQV TOÁN

So sánh tim điểm giống và khác nhau giữa hình vuông, tròn, tam giác, chữa nhật

 LQV TOÁN

Xác định vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ

 

Chiều

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

Thực hành kỹ năng sử dụng khẩu trang y tế 1 lần

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

 

 

 

 

Thứ 4

Sáng

ÂM NHẠC

NDTT: VĐTN (tt): Hòa bình cho bé.

- Nghe: Em như chim câu trắng.

ÂM NHẠC

VĐTN (tt): Hát: Bốn mùa của em

- Trò chơi: Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ

 

ÂM NHẠC

NDTT: Vận động :  Hát: Bốn mùa của em

Trò chơi: Tạo âm thanh từ các loại ống

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

 

KN đeo khẩu trang

KN đeo khẩu trang

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

Thứ 5

Sáng

TẠO HÌNH

Làm hoa từ ống hút và đất nặn ( ống hút cắt rời, đắp nổi đất tạo thành nhị, đắp nổi thân, lá cây

TẠO HÌNH

Thổi màu tạo hình cành đào - cành mai ( nhỏ giọt-> thổi thành thân , cành. Tăm bông chấm lá, hoa)

 

 TẠO HÌNH

Làm tranh lọ hoa

Chiều

PP MON

Cắm hoa

 Học cách Lau dọn bàn, chuẩn bị bàn ăn Việt Nam

RÈN KN TẠO HÌNH

Làm hoa từ hộp sữa chua

PP TOÁN

Sử dụng bộ thẻ

 

Thứ 6

Sáng

 

VẬN ĐỘNG

VĐCB:Chuyền bóng qua đầu, qua chân

t/c: kéo co

 

HĐKP

Ống hút kỳ diệu

(Đặc điểm của các loại ống hút. Vai trò của ống hút, thí nghiệm dẫn nước, chuyển nước của ống. Mở rộng các loại ống khác: ống nước..)

 

 HĐKP

Các loài hoa Mùa Xuân

( Màu sắc, cấu tạo, đặc điểm cuả hoa hồng, cúc, đào, mai. thí nghiệm nhuộm màu hoa cúc

Làm quen với Tiếng Anh

Làm quen với Tiếng Anh

Làm quen với Tiếng Anh

Chiều

TH phòng kỹ năng

Trực nhật- bình bầu bé ngoan cuối tuần

TH phòng kỹ năng

Trực nhật- bình bầu bé ngoan cuối tuần

TH phòng kỹ năng

Trực nhật- bình bầu bé ngoan cuối tuần

 

 

Bài viết khác