Chương trình học tháng 5/2020

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2  - LỚP A1K2

Thời gian 3  tuần (11/05/2020 - 30/05/2020)

THỜI GIAN

TUẦN 1

( từ 11-16/5)

TUẦN 2

(Từ 18–22/5)

TUẦN 3

(Từ 25-30/5)

Thứ 2

Sáng

Trò chuyện- ổn định lớp sau nghỉ dịch

Nội quy lớp

TẠO HÌNH

Làm tranh vườn hoa

(Ép hoa bằng giấy bóng kính)

TẠO HÌNH

Làm hoa giấy

Chiều

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

Thực hành kỹ năng sử dụng khẩu trang y tế 1 lần

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

 

 

Thứ 3

Sáng

LQV TOÁN

Nhận biết, gọi tên khối trụ, khối cầu và chỉ ra các hình khối đó

LQV TOÁN

Sắp xếp theo quy tắc 2:2:1.

LQV TOÁN

Xác định phía phải, trái, trước sau của đối tượng khác( không phải là người)

Thực hành PKN

Thực hành PKN

Thực hành PKN

Chiều

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

Thực hành kỹ năng sử dụng khẩu trang y tế 1 lần

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

 

 

 

 

Thứ 4

Sáng

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay

t/c: nhảy bao bố

VẬN ĐỘNG

VĐCB: đi trong đường hẹp, trèo lên xuống ghế.

Tc: Ai nhanh nhất

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Đập và bắt bóng tại chỗ, chạy nhanh 10m

Tc:bơi thuyền)

Chiều

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

VĂN HỌC

Thơ: Hoa bốn mùa

VĂN HỌC

Truyện : Tại sao cây có nhựa không rụng vào Mùa đông.

VĂN HỌC

Truyện: Mùa hè diệu kỳ

 

Thứ 5

Sáng

HĐKP

Tìm hiểu về cách phòng dịch viêm phổi do virur corona

HĐKP

Các loại hoa

HĐKP

Nam châm và ứng dụng của nam châm trong cuộc sống

 

Năng khiếu Vẽ

Năng khiếu Vẽ

Năng khiếu Vẽ

Chiều

LQCV: l,m,n

Trò chơi với chữ cái đã học

LQCV: g,h

 

Thứ 6

Sáng

 

ÂM NHẠC

NDTT: Làm quen với sáo trúc

NDKH: Làm “ nhạc cụ” từ những nguyên vật liệu có sẵn ( lá chuối, lá tươi, cốc, lon…

ÂM NHẠC

NDTT: Vận động: Màu hoa

NDKH:Nghe hát: Hoa thơm bướm lượn

Tc: Ô cửa bí mật

ÂM NHẠC

NDTT: Gõ đệm theo tiết tấu: Giọt mưa và em bé

TC: chiếc hộp âm nhạc.

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

Chiều

Mặc quần dài có cúc bấm, kéo khóa, có sự giúp đỡ của người lớn

Mặc áo cài tay khóa kéo có sự giúp đỡ của người lớn

 

Trực nhật- bình bầu bé ngoan cuối tuần.

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5  - LỚP A2K2

Thời gian 3  tuần (11/05/2020 - 30/05/2020)

THỜI GIAN

TUẦN 1

( từ 11-16/5)

TUẦN 2

(Từ 18–22/5)

TUẦN 3

(Từ 25-30/5)

Thứ 2

Sáng

Trò chuyện- ổn định lớp sau nghỉ dịch

Nội quy lớp

TẠO HÌNH

Làm tranh vườn hoa ( ép hoa bằng giấy bóng kính)

TẠO HÌNH

Làm hoa giấy

Chiều

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

Thực hành kỹ năng sử dụng khẩu trang y tế 1 lần

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

 

 

Thứ 3

Sáng

HĐKP

Tìm hiểu về cách phòng dịch viêm phổi do virur corona

HĐKP

Các loại hoa.

HĐKP

Nam châm và ứng dụng của nam châm trong cuộc sống

Thực hành PKN

Thực hành PKN

Thực hành PKN

Chiều

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

Thực hành kỹ năng sử dụng khẩu trang y tế 1 lần

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

 

 

 

 

Thứ 4

Sáng

ÂM NHẠC

NDTT: Làm quen với sáo trúc

NDKH: Làm “ nhạc cụ” từ những nguyên vật liệu có sẵn ( lá chuối, lá tươi, cốc, lon…

ÂM NHẠC

NDTT: Vận động: Màu hoa

NDKH:Nghe hát: Hoa thơm bướm lượn

Tc: Ô cửa bí mật

 

ÂM NHẠC

NDTT: Gõ đệm theo tiết tấu: Tết là tết

TC: chiếc hộp âm nhạc

 

Chiều

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

VĂN HỌC

Thơ: Hoa bốn mùa

VĂN HỌC

Truyện : Tại sao cây có nhựa không rụng vào Mùa đông.

VĂN HỌC

Truyện: Mùa hè diệu kỳ

 

Thứ 5

Sáng

LQV TOÁN

Nhận biết, gọi tên khối trụ, khối cầu và chỉ ra các hình khối đó

LQV TOÁN

Sắp xếp theo quy tắc 2:2:1.

LQV TOÁN

Xác định phía phải, trái, trước sau của đối tượng khác( không phải là người)

Năng khiếu Vẽ

Năng khiếu Vẽ

Năng khiếu Vẽ

Chiều

LQCV: l,m,n

Trò chơi với chữ cái đã học

LQCV: g,h

 

Thứ 6

Sáng

 

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay

t/c: nhảy bao bố

VẬN ĐỘNG

VĐCB: đi trong đường hẹp, trèo lên xuống ghế.

Tc: Ai nhanh nhất

 VẬN ĐỘNG

VĐCB: Đập và bắt bóng tại chỗ, chạy nhanh 10m

Tc:bơi thuyền)

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

Chiều

Mặc quần dài có cúc bấm, kéo khóa, có sự giúp đỡ của người lớn

Mặc áo cài tay khóa kéo có sự giúp đỡ của người lớn

 

Trực nhật- bình bầu bé ngoan cuối tuần.

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5  - LỚP B1K3

Thời gian 3  tuần (11/05/2020 - 30/05/2020)

THỜI GIAN

TUẦN 1

( từ 11-16/5)

TUẦN 2

(Từ 18–22/5)

TUẦN 3

(Từ 25-30/5)

Thứ 2

Sáng

ÂM NHẠC

NDTT: VĐTN (tt): Hòa bình cho bé.

- Nghe: Em như chim câu trắng.

-

ÂM NHẠC

VĐTN (tt): Hát: Bốn mùa của em

- Trò chơi: Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ

 

ÂM NHẠC

NDTT: Vận động :  Hát: Bốn mùa của em

Trò chơi: Tạo âm thanh từ các loại ống

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

Chiều

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

Thực hành kỹ năng sử dụng khẩu trang y tế 1 lần

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

 

 

Thứ 3

Sáng

TẠO HÌNH

Làm hoa từ ống hút và đất nặn ( ống hút cắt rời, đắp nổi đất tạo thành nhị, đắp nổi thân, lá cây) 

TẠO HÌNH

Thổi màu tạo hình cành đào - cành mai ( nhỏ giọt-> thổi thành thân , cành. Tăm bông chấm lá, hoa)

 

TẠO HÌNH

Làm tranh lọ hoa

Chiều

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

Thực hành kỹ năng sử dụng khẩu trang y tế 1 lần

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

 

 

 

 

Thứ 4

Sáng

HĐKP

Tìm hiểu về cách phòng dịch viêm phổi do virur corona

HĐKP

Khẩu trang y tế

HĐKP

Các loài hoa

( Màu sắc, cấu tạo, đặc điểm cuả hoa hồng, cúc, đào, mai. thí nghiệm nhuộm màu hoa cúc)

Chiều

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

Kỹ năng đeo khẩu trang

Cách lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

Kỹ năng đeo khẩu trang

Thứ 5

Sáng

VẬN ĐỘNG

VĐCB:Chuyền bóng qua đầu, qua chân

t/c: kéo co

VẬN ĐỘNG

VĐCB:trườn theo hướng thẳng

t/c: nhảy bao bố

VẬN ĐỘNG

VĐCB :đi trong đường hẹp, đầu đội túi cát

t/c : Tung và bắt bóng

Chiều

VĂN HỌC

Thơ: Nhớ ơn

VĂN HỌC

Truyện: Sự tích Hoa Hồng

VĂN HỌC

Thơ: Cây dây leo

 

Thứ 6

Sáng

 

LQV TOÁN

Sắp xếp theo quy tắc nhóm có 3 đối tượng (2 - 1- 1)

LQV TOÁN

So sánh tim điểm giống và khác nhau giữa hình vuông, tròn, tam giác, chữa nhật

 

 

LQV TOÁN

Xác định vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ

Chiều

TH phòng kỹ năng

Trực nhật- bình bầu bé ngoan cuối tuần

TH phòng kỹ năng

Trực nhật- bình bầu bé ngoan cuối tuần

TH phòng kỹ năng

Trực nhật- bình bầu bé ngoan cuối tuần

 

 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5  - LỚP B2K2

Thời gian 3  tuần (11/05/2020 - 30/05/2020)

THỜI GIAN

TUẦN 1

( từ 11-16/5)

TUẦN 2

(Từ 18–22/5)

TUẦN 3

(Từ 25-30/5)

Thứ 2

Sáng

ÂM NHẠC

NDTT: VĐTN (tt): Hòa bình cho bé.

- Nghe: Em như chim câu trắng.

-

ÂM NHẠC

VĐTN (tt): Hát: Bốn mùa của em

- Trò chơi: Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ

 

ÂM NHẠC

NDTT: Vận động :  Hát: Bốn mùa của em

Trò chơi: Tạo âm thanh từ các loại ống

LQV Tiếng Anh ( BN)

LQV Tiếng Anh ( BN)

LQV Tiếng Anh ( BN)

Chiều

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

Thực hành kỹ năng sử dụng khẩu trang y tế 1 lần

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

 

 

Thứ 3

Sáng

TẠO HÌNH

Làm hoa từ ống hút và đất nặn ( ống hút cắt rời, đắp nổi đất tạo thành nhị, đắp nổi thân, lá cây) 

TẠO HÌNH

Thổi màu tạo hình cành đào - cành mai ( nhỏ giọt-> thổi thành thân , cành. Tăm bông chấm lá, hoa)

 

TẠO HÌNH

Làm tranh lọ hoa

Chiều

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

Thực hành kỹ năng sử dụng khẩu trang y tế 1 lần

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

 

 

 

 

Thứ 4

Sáng

HĐKP

Tìm hiểu về cách phòng dịch viêm phổi do virur corona

HĐKP

Khẩu trang y tế

HĐKP

Các loài hoa

( Màu sắc, cấu tạo, đặc điểm cuả hoa hồng, cúc, đào, mai. thí nghiệm nhuộm màu hoa cúc)

Chiều

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

Kỹ năng đeo khẩu trang

Cách lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

Kỹ năng đeo khẩu trang

Thứ 5

Sáng

VẬN ĐỘNG

VĐCB:Chuyền bóng qua đầu, qua chân

t/c: kéo co

VẬN ĐỘNG

VĐCB:trườn theo hướng thẳng

t/c: nhảy bao bố

VẬN ĐỘNG

VĐCB :đi trong đường hẹp, đầu đội túi cát

t/c : Tung và bắt bóng

Chiều

VĂN HỌC

Thơ: Nhớ ơn

VĂN HỌC

Truyện: Sự tích Hoa Hồng

VĂN HỌC

Thơ: Cây dây leo

 

Thứ 6

Sáng

 

LQV TOÁN

Sắp xếp theo quy tắc nhóm có 3 đối tượng (2 - 1- 1)

LQV TOÁN

So sánh tim điểm giống và khác nhau giữa hình vuông, tròn, tam giác, chữa nhật

 

 

LQV TOÁN

Xác định vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ

Chiều

TH phòng kỹ năng

Trực nhật- bình bầu bé ngoan cuối tuần

TH phòng kỹ năng

Trực nhật- bình bầu bé ngoan cuối tuần

TH phòng kỹ năng

Trực nhật- bình bầu bé ngoan cuối tuần

 

 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5  - LỚP C1K2

Thời gian 3  tuần (11/05/2020 - 30/05/2020)

THỜI GIAN

TUẦN 1

( từ 11-16/5)

TUẦN 2

(Từ 18–22/5)

TUẦN 3

(Từ 25-30/5)

Thứ 2

Sáng

Trò chuyện- ổn định lớp sau nghỉ dịch

Nội quy lớp

VẬN ĐỘNG

Đi trong đường hẹp, đầu đội túi cát - Ném xa

t/c : Chèo thuyền

VẬN ĐỘNG

Bật liên tục qua 5 vòng thể dục

t/c: Bong bóng xà phòng

Chiều

VĂN HỌC

Thơ: từ hạt đến hoa

 

VĂN HỌC

Thơ: dán hoa tặng mẹ

VĂN HỌC

Thơ: Chùm quả ngọt

- Chơi xếp hình.

 

 

Thứ 3

Sáng

LQV TOÁN

 

Xếp xen kẽ dạng AB AB

LQV TOÁN

Nhận biết phía trước, sau của bản thân trẻ

LQV TOÁN

Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5

Chiều

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

Thực hành kỹ năng sử dụng khẩu trang y tế 1 lần

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

 

 

 

 

Thứ 4

Sáng

HĐKP

Tìm hiểu về cách phòng dịch viêm phổi do virur corona

 

HĐKP

Khẩu trang y tế

HĐKP

Vườn cây ăn quả

( Tìm hiều về vòng đời của quả, các loại cây ăn quả)

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

 

KN mở khóa bấm.

-Thực hiện vở Bé tập vẽ

Tìm và đếm các hình.

- Thực hiện vở tập dán hình

Ghép hình trí uẩn

- Thực hiện vở bé tập vẽ.

Thứ 5

Sáng

TẠO HÌNH

Làm hoa giấy (giấy màu, giấy nhăn dúm, cuốn hoa nhỏ gắn que)

TẠO HÌNH

Làm hoa giấy (giấy màu, giấy nhăn dúm, cuốn hoa nhỏ gắn que)

TẠO HÌNH

Xé - dán quả cho cây

TH phòng KN

TH phòng KN

TH phòng KN

Chiều

KN đeo khẩu trang

KN đeo khẩu trang

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

 

Thứ 6

Sáng

 

VĂN HỌC

Thơ: Em vẽ

VĂN HỌC

Thơ: ảnh Bác

VĂN HỌC

Truyện: Gấu con bị sâu răng

 

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

Chiều

KNS: Kỹ năng tham gia giao thông an toàn

- Bình bầu bé ngoan cuối tuần.

Mặc áo dài tay

- Bính bầu bé ngoan cuối tuần.

HĐ: Sáng tạo với màu nước

- Bình bầu bé ngoan cuối tuần.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 05 - LỚP C2K2

Thời gian 3  tuần (11/05/2020 - 30/05/2020)

THỜI GIAN

TUẦN 1

( từ 11-16/5)

TUẦN 2

(Từ 18–22/5)

TUẦN 3

(Từ 25-30/5)

Thứ 2

Sáng

VĂN HỌC

Thơ: từ hạt đến hoa

 

VĂN HỌC

Thơ: dán hoa tặng mẹ

VĂN HỌC

Thơ: Chùm quả ngọt

- Chơi xếp hình.

Chiều

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

Thực hành kỹ năng sử dụng khẩu trang y tế 1 lần

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

 

 

Thứ 3

Sáng

VẬN ĐỘNG

trườn chui qua dây

t/c: nhảy bao bố

VẬN ĐỘNG

Đi trong đường hẹp, đầu đội túi cát - Ném xa

t/c : Chèo thuyền

VẬN ĐỘNG

Bật liên tục qua 5 vòng thể dục

t/c: Bong bóng xà phòng

 

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

Chiều

TH phòng KN

TH phòng KN

TH phòng KN

 

 

 

 

 

Thứ 4

Sáng

LQV TOÁN

 

Xếp xen kẽ dạng AB AB

LQV TOÁN

Nhận biết phía trước, sau của bản thân trẻ

LQV TOÁN

Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5

 

Chiều

KN đeo khẩu trang

KN đeo khẩu trang

Thực hành lấy và sử dụng dung dịch rửa tay khô

Thứ 5

Sáng

HĐKP

Tìm hiểu về cách phòng dịch viêm phổi do virur corona

 

HĐKP

Khẩu trang y tế

HĐKP

Vườn cây ăn quả

( Tìm hiều về vòng đời của quả, các loại cây ăn quả)

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

Chiều

KN mở khóa bấm.

-Thực hiện vở Bé tập vẽ

Tìm và đếm các hình.

-Thực hiện vở Tập dán hình.

Ghép hình trí uẩn.

-Thực hiện vở Bé tập vẽ

 

Thứ 6

Sáng

 

TẠO HÌNH

Làm hoa giấy (giấy màu, giấy nhăn dúm, cuốn hoa nhỏ gắn que)

TẠO HÌNH

Làm hoa giấy (giấy màu, giấy nhăn dúm, cuốn hoa nhỏ gắn que)

TẠO HÌNH

Xé - dán quả cho cây

Chiều

KNS: Kỹ năng tham gia giao thông an toàn

- Bính bầu bé

Mặc áo dài tay

- Bính bầu bé ngoan cuối tuần.

HĐ: Sáng tạo với màu nước

- Bính bầu bé ngoan cuối tuần.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5  - LỚP D1K2

Thời gian 3  tuần (11/05/2020 - 30/05/2020)

THỜI GIAN

TUẦN 1

( từ 11-16/5)

TUẦN 2

(Từ 18–22/5)

TUẦN 3

(Từ 25-30/5)

Thứ 2

Sáng

Trò chuyện- ổn định lớp sau nghỉ dịch

Nội quy lớp

VẬN ĐỘNG

Bò theo hướng thẳng có vât trên lưng

T/c: Thả đỉa ba ba

VẬN ĐỘNG

Đi theo hiệu lệnh

T/c: Hỏi sói

 

Chiều

Hướng dẫn trẻ cách xúc miệng sau khi ăn

Rèn kỹ năng xé giấy, xé lần

Hướng dẫn trẻ rửa tay, rửa mặt

 

 

Thứ 3

Sáng

TẠO HÌNH

Xâu hoa

TẠO HÌNH

dán hoa đào

TẠO HÌNH

Dán quả và lá theo màu

Chiều

Hát các bài hát theo chủ đề

Tô màu xe đạp

Hát các bài hát theo chủ đề

 

 

 

 

Thứ 4

Sáng

VĂN HỌC

Truyện: Chuyện thần kỳ của Mùa Xuân

VĂN HỌC

Truyện: Chiếc áo mới

VĂN HỌC

Truyện: Cây táo

Chiều

Thực hành kỹ năng cuộc sống: Nhặt rau

Hướng dẫn trẻ nhận đồ bằng hai tay, nói lời cảm ơn

Tô màu theo ý thích.

Thứ 5

Sáng

ÂM NHẠC

Làm quen với phách tre

Nghe hát: Em vẽ môi trường xanh

ÂM NHẠC

Hát: Lý cây xanh

Nghe: Lá xanh

ÂM NHẠC

Hát: Bắp cải xanh

TCÂN: Âm thanh của các dụng cụ âm nhạc

Chiều

Học cách cất dọn đồ chơi

Bé cất giày, dép đúng nơi quy định

Chơi các trò chơi dân gian

 

Thứ 6

Sáng

 

HĐ NHẬN BIẾT

Cá loại rau thơm

( GV cho trẻ ngửi, nếm một số loại rau thơm - gọi tên)

HĐ NHẬN BIẾT

Lá cây

( GV cho trẻ quan sát lá cây khô - tươi; Trẻ PB màu sắc, sờ cảm nhận so sánh, vò và nghe tiếng  của lá khô)

HĐ NHẬN BIẾT

Rau bắp cải

(tên gọi, sờ lá, ngửi. Luộc rau cho trẻ nếm)

Chiều

Ôn các bài thơ, câu chuyện đã học

- Bình bầu bé ngoan cuối tuần.

- Bình bầu bé ngoan cuối tuần.

Tô màu ô tô

- Bình bầu bé ngoan cuối tuần.

 

 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5  - LỚP D2K2

Thời gian 3  tuần (11/05/2020 - 30/05/2020)

THỜI GIAN

TUẦN 1

( từ 11-16/5)

TUẦN 2

(Từ 18–22/5)

TUẦN 3

(Từ 25-30/5)

Thứ 2

Sáng

Trò chuyện- ổn định lớp sau nghỉ dịch

Nội quy lớp

VẬN ĐỘNG

Bò theo hướng thẳng có vât trên lưng

T/c: Thả đỉa ba ba

VẬN ĐỘNG

Đi theo hiệu lệnh

T/c: Hỏi sói

 

Chiều

Hướng dẫn trẻ cách xúc miệng sau khi ăn

Rèn kỹ năng xé giấy, xé lần

Hướng dẫn trẻ rửa tay, rửa mặt

 

 

Thứ 3

Sáng

TẠO HÌNH

Xâu hoa

TẠO HÌNH

dán hoa đào

TẠO HÌNH

Dán quả và lá theo màu

Chiều

Hát các bài hát theo chủ đề

Tô màu xe đạp

Hát các bài hát theo chủ đề

 

 

 

 

Thứ 4

Sáng

VĂN HỌC

Truyện: Chuyện thần kỳ của Mùa Xuân

VĂN HỌC

Truyện: Chiếc áo mới

VĂN HỌC

Truyện: Cây táo

Chiều

Thực hành kỹ năng cuộc sống: Nhặt rau

Hướng dẫn trẻ nhận đồ bằng hai tay, nói lời cảm ơn

Tô màu theo ý thích.

Thứ 5

Sáng

ÂM NHẠC

Làm quen với phách tre

Nghe hát: Em vẽ môi trường xanh

ÂM NHẠC

Hát: Lý cây xanh

Nghe: Lá xanh

ÂM NHẠC

Hát: Bắp cải xanh

TCÂN: Âm thanh của các dụng cụ âm nhạc

Chiều

Học cách cất dọn đồ chơi

Bé cất giày, dép đúng nơi quy định

Chơi các trò chơi dân gian

 

Thứ 6

Sáng

 

HĐ NHẬN BIẾT

Cá loại rau thơm

( GV cho trẻ ngửi, nếm một số loại rau thơm - gọi tên)

HĐ NHẬN BIẾT

Lá cây

( GV cho trẻ quan sát lá cây khô - tươi; Trẻ PB màu sắc, sờ cảm nhận so sánh, vò và nghe tiếng  của lá khô)

HĐ NHẬN BIẾT

Rau bắp cải

(tên gọi, sờ lá, ngửi. Luộc rau cho trẻ nếm)

Chiều

Ôn các bài thơ, câu chuyện đã học

- Bình bầu bé ngoan cuối tuần.

- Bình bầu bé ngoan cuối tuần.

Tô màu ô tô

- Bình bầu bé ngoan cuối tuần.

 

 

 

Bài viết khác