Chương trình học tháng 4

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4  - LỚP A1K3

Thời gian 4 tuần (01/04/2019 - 27/04/2019)

THỜI GIAN

TUẦN 1

( từ 1-7/4)

TUẦN 2

(Từ  8 –13/4)

TUẦN 3

(Từ 15-20/4)

TUẦN 4

(Từ 22-26/4)

Thứ 2

Sáng

TẠO HÌNH

Làm sự phát triển của cây từ hạt ( in, vẽ, nặn, dán….)

TẠO HÌNH

Sáng tạo từ lá cây ( in, vex trên lá, gấp lá tạo thành con vật…)

TẠO HÌNH

Chấm màu, màu loang

TẠO HÌNH

Xé dán trời mưa

NK Múa

NK Múa

NK Múa

NK Múa

Chiều

VĂN HỌC

Truyện: Hạt đỗ sót

VĂN HỌC

Thơ : Thơ về cây xanh

VĂN HỌC

Truyện : sự tích cầu vồng

VĂN HỌC

Thơ: Nước ơi

 

 

Thứ 3

Sáng

LQV TOÁN

Đo chiều cao các đối tượng bằng 1 đơn vi đo

LQV TOÁN

Đo chiều cao 1 đối tượng bằng các đơn vị đo

 

LQV TOÁN

Tách gộp trong phạm vi 9

LQV TOÁN

Số 10

TH phòngKN

TH phòngKN

TH phòngKN

TH phòngKN

KN Mặc quần có cúc móc, kéo khóa có sự giúp đỡ của người lớn

 

KN Đồi mũ, cài khuy bấm mũ bảo hiểm

 

KN Cài khuy móc nhám

Ôn các kỹ năng đã học

 

 

 

 

Thứ 4

Sáng

VẬN ĐỘNG

VĐCB:

Bật chụm tách chân qua 7 ô

Trò chơi: đánh gold

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Đi lên xuống ván dốc.

Tc:Vớt rác trên biển.

VẬN ĐỘNG

VĐCB: đi đập bắt bóng nảy 4-5 lần liên tiếp.

Tc: Về đúng nhà.

VẬN ĐỘNG

Bò chui qua hầm 2 x0.6m

Trò chơi: Rống rắn lên mây

LQV Tiếng Anh

( BN)

LQV Tiếng Anh

( BN)

LQV Tiếng Anh

( BN)

LQV Tiếng Anh

( BN)

Chiều

LQCV: g,y

Trò chơi chữ cái

LQCV: s,x

Trò chơi chữ cái

Thứ 5

Sáng

HĐKP

Quá trình phát triển của cây từ hạt ( làm giá)

HĐKP

Cấu tạo- chức năng của lá cây

HĐKP

Thí nghiệm : Sự biến đổi của màu sắc

HĐKP

Thí nghiệm các dạng của nước- sự hòa tan của nước

NK vẽ

NK vẽ

NK vẽ

NK vẽ

Chiều

KN Giao tiếp khi người lạ đến nhà

Kỹ năng: Xử lý khi bị kẹt trong thang máy

Kỹ năng: Xử lý bị cháy khi bố mẹ vắng nhà

 

Kỹ năng: Cài dây dép có móc lỗ

 

 

Thứ 6

Sáng

 

ÂM NHẠC

NDTT: hát: Một nụ hoa.

NDKH:Nghe hát: Một rừng cây một đời người

Tc: tiếng hát ở đâu?

ÂM NHẠC

NDTT: Vận động: Nhạc rừng

NDKH : Tc: Những nốt nhạc vui.

ÂM NHẠC

NDTT: Hát : Bảy sắc cầu vồng

NDKH: Nghe: Em vẽ môi trường xanh

Tc: Ô cửa bí mật

ÂM NHẠC

NDTT: vận động: Tia nắng hạt mưa

NDKH: hát thiếu nhi thế giới liên hoan.

TC: Tiếng hát ở đâu

 

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

Chiều

-Trực nhật : Lau dọn các góc đồ chơi

-Bình bầu bé ngoan cuối tuấn

-Trực nhật : Kê bàn, lau bàn, xếp ghế

- Bình bầu bé ngoan cuối tuần

-Trực nhật: Lau lá cây

- Bình bầu bé ngoan cuối tuần

-Trực nhật : Lau dọn các góc đồ chơi

-Bình bầu bé ngoan cuối tuấn

                                          KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4  - LỚP A2K3

Thời gian 4 tuần (01/04/2019 - 27/04/2019)

THỜI GIAN

TUẦN 1

( từ 1-7/4)

TUẦN 2

(Từ  8 –13/4)

TUẦN 3

(Từ 15-20/4)

TUẦN 4

(Từ 22-26/4)

Thứ 2

Sáng

TẠO HÌNH

Làm sự phát triển của cây từ hạt ( in, vẽ, nặn, dán….)

TẠO HÌNH

Sáng tạo từ lá cây ( in, vex trên lá, gấp lá tạo thành con vật…)

TẠO HÌNH

Chấm màu, màu loang

TẠO HÌNH

Xé dán trời mưa

NK Múa

NK Múa

NK Múa

NK Múa

Chiều

VĂN HỌC

Truyện: Hạt đỗ sót

VĂN HỌC

Thơ : Thơ về cây xanh

VĂN HỌC

Truyện : sự tích cầu vồng

VĂN HỌC

Thơ: Nước ơi

 

 

Thứ 3

Sáng

HĐKP

Quá trình phát triển của cây từ hạt ( làm giá)

HĐKP

Cấu tạo- chức năng của lá cây

HĐKP

Thí nghiệm : Sự biến đổi của màu sắc

HĐKP

Thí nghiệm các dạng của nước- sự hòa tan của nước

TH phòngKN

TH phòngKN

TH phòngKN

TH phòngKN

KN Mặc quần có cúc móc, kéo khóa có sự giúp đỡ của người lớn

 

KN Đồi mũ, cài khuy bấm mũ bảo hiểm

 

KN Cài khuy móc nhám

Ôn các kỹ năng đã học

 

 

 

 

Thứ 4

Sáng

ÂM NHẠC

NDTT: hát: Một nụ hoa.

NDKH:Nghe hát: Một rừng cây một đời người

Tc: tiếng hát ở đâu?

ÂM NHẠC

NDTT: Vận động: Nhạc rừng

NDKH : Tc: Những nốt nhạc vui.

ÂM NHẠC

NDTT: Hát : Bảy sắc cầu vồng

NDKH: Nghe: Em vẽ môi trường xanh

Tc: Ô cửa bí mật

ÂM NHẠC

NDTT: vận động: Tia nắng hạt mưa

NDKH: hát thiếu nhi thế giới liên hoan.

TC: Tiếng hát ở đâu

 

LQV Tiếng Anh

( BN)

LQV Tiếng Anh

( BN)

LQV Tiếng Anh

( BN)

LQV Tiếng Anh

( BN)

Chiều

LQCV: v,r

TCCV: v,r

LQCV: u,ư

TCCV: u,ư

Thứ 5

Sáng

LQV TOÁN

Đo chiều cao các đối tượng bằng 1 đơn vi đo

LQV TOÁN

Đo chiều cao 1 đối tượng bằng các đơn vị đo

LQV TOÁN

Tách gộp trong phạm vi 9

LQV TOÁN

Số 10

NK vẽ

NK vẽ

NK vẽ

NK vẽ

Chiều

KN Giao tiếp khi người lạ đến nhà

Kỹ năng: Xử lý khi bị kẹt trong thang máy

Kỹ năng: Xử lý bị cháy khi bố mẹ vắng nhà

 

Kỹ năng: Cài dây dép có móc lỗ

 

 

Thứ 6

Sáng

 

VẬN ĐỘNG

VĐCB:

Bật chụm tách chân qua 7 ô

Trò chơi: đánh gold

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Đi lên xuống ván dốc.

Tc:Vớt rác trên biển.

VẬN ĐỘNG

VĐCB: đi đập bắt bóng nảy 4-5 lần liên tiếp.

Tc: Về đúng nhà.

VẬN ĐỘNG

Bò chui qua hầm 2 x0.6m

Trò chơi: Rống rắn lên mây

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

Chiều

-Trực nhật : Lau dọn các góc đồ chơi

-Bình bầu bé ngoan cuối tuấn

-Trực nhật : Kê bàn, lau bàn, xếp ghế

- Bình bầu bé ngoan cuối tuần

-Trực nhật: Lau lá cây

- Bình bầu bé ngoan cuối tuần

-Trực nhật : Lau dọn các góc đồ chơi

-Bình bầu bé ngoan cuối tuấn

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4  - LỚP A3K3

Thời gian 4 tuần (01/04/2019 - 27/04/2019)

THỜI GIAN

TUẦN 1

( từ 1-7/4)

TUẦN 2

(Từ  8 –13/4)

TUẦN 3

(Từ 15-20/4)

TUẦN 4

(Từ 22-26/4)

Thứ 2

Sáng

TẠO HÌNH

Làm sự phát triển của cây từ hạt ( in, vẽ, nặn, dán….)

TẠO HÌNH

Sáng tạo từ lá cây ( in, vex trên lá, gấp lá tạo thành con vật…)

TẠO HÌNH

Chấm màu, màu loang

TẠO HÌNH

Xé dán trời mưa

NK Múa

NK Múa

NK Múa

NK Múa

Chiều

VĂN HỌC

Truyện: Hạt đỗ sót

VĂN HỌC

Thơ : Thơ về cây xanh

VĂN HỌC

Truyện : sự tích cầu vồng

VĂN HỌC

Thơ: Nước ơi

 

 

Thứ 3

Sáng

LQV TOÁN

Đo chiều cao các đối tượng bằng 1 đơn vi đo

LQV TOÁN

Đo chiều cao 1 đối tượng bằng các đơn vị đo

 

LQV TOÁN

Tách gộp trong phạm vi 9

LQV TOÁN

Số 10

TH phòngKN

TH phòngKN

TH phòngKN

TH phòngKN

KN Mặc quần có cúc móc, kéo khóa có sự giúp đỡ của người lớn

 

KN Đồi mũ, cài khuy bấm mũ bảo hiểm

 

KN Cài khuy móc nhám

Ôn các kỹ năng đã học

 

 

 

 

Thứ 4

Sáng

VẬN ĐỘNG

VĐCB:

Bật chụm tách chân qua 7 ô

Trò chơi: đánh gold

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Đi lên xuống ván dốc.

Tc:Vớt rác trên biển.

VẬN ĐỘNG

VĐCB: đi đập bắt bóng nảy 4-5 lần liên tiếp.

Tc: Về đúng nhà.

VẬN ĐỘNG

Bò chui qua hầm 2 x0.6m

Trò chơi: Rống rắn lên mây

LQV Tiếng Anh

( BN)

LQV Tiếng Anh

( BN)

LQV Tiếng Anh

( BN)

LQV Tiếng Anh

( BN)

Chiều

LQCV: g,y

Trò chơi chữ cái

LQCV: s,x

Trò chơi chữ cái

Thứ 5

Sáng

HĐKP

Quá trình phát triển của cây từ hạt ( làm giá)

HĐKP

Cấu tạo- chức năng của lá cây

HĐKP

Thí nghiệm : Sự biến đổi của màu sắc

HĐKP

Thí nghiệm các dạng của nước- sự hòa tan của nước

NK vẽ

NK vẽ

NK vẽ

NK vẽ

Chiều

KN Giao tiếp khi người lạ đến nhà

Kỹ năng: Xử lý khi bị kẹt trong thang máy

Kỹ năng: Xử lý bị cháy khi bố mẹ vắng nhà

 

Kỹ năng: Cài dây dép có móc lỗ

 

 

Thứ 6

Sáng

 

ÂM NHẠC

NDTT: hát: Một nụ hoa.

NDKH:Nghe hát: Một rừng cây một đời người

Tc: tiếng hát ở đâu?

ÂM NHẠC

NDTT: Vận động: Nhạc rừng

NDKH : Tc: Những nốt nhạc vui.

ÂM NHẠC

NDTT: Hát : Bảy sắc cầu vồng

NDKH: Nghe: Em vẽ môi trường xanh

Tc: Ô cửa bí mật

ÂM NHẠC

NDTT: vận động: Tia nắng hạt mưa

NDKH: hát thiếu nhi thế giới liên hoan.

TC: Tiếng hát ở đâu

 

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

Chiều

-Trực nhật : Lau dọn các góc đồ chơi

-Bình bầu bé ngoan cuối tuấn

-Trực nhật : Kê bàn, lau bàn, xếp ghế

- Bình bầu bé ngoan cuối tuần

-Trực nhật: Lau lá cây

- Bình bầu bé ngoan cuối tuần

-Trực nhật : Lau dọn các góc đồ chơi

-Bình bầu bé ngoan cuối tuấn

                                          KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4  - LỚP A4K3

Thời gian 4 tuần (01/04/2019 - 27/04/2019)

THỜI GIAN

TUẦN 1

( từ 1-7/4)

TUẦN 2

(Từ  8 –13/4)

TUẦN 3

(Từ 15-20/4)

TUẦN 4

(Từ 22-26/4)

Thứ 2

Sáng

TẠO HÌNH

Làm sự phát triển của cây từ hạt ( in, vẽ, nặn, dán….)

TẠO HÌNH

Sáng tạo từ lá cây ( in, vex trên lá, gấp lá tạo thành con vật…)

TẠO HÌNH

Chấm màu, màu loang

TẠO HÌNH

Xé dán trời mưa

NK Múa

NK Múa

NK Múa

NK Múa

Chiều

VĂN HỌC

Truyện: Hạt đỗ sót

VĂN HỌC

Thơ : Thơ về cây xanh

VĂN HỌC

Truyện : sự tích cầu vồng

VĂN HỌC

Thơ: Nước ơi

 

 

Thứ 3

Sáng

HĐKP

Quá trình phát triển của cây từ hạt ( làm giá)

HĐKP

Cấu tạo- chức năng của lá cây

HĐKP

Thí nghiệm : Sự biến đổi của màu sắc

HĐKP

Thí nghiệm các dạng của nước- sự hòa tan của nước

TH phòngKN

TH phòngKN

TH phòngKN

TH phòngKN

KN Mặc quần có cúc móc, kéo khóa có sự giúp đỡ của người lớn

 

KN Đồi mũ, cài khuy bấm mũ bảo hiểm

 

KN Cài khuy móc nhám

Ôn các kỹ năng đã học

 

 

 

 

Thứ 4

Sáng

ÂM NHẠC

NDTT: hát: Một nụ hoa.

NDKH:Nghe hát: Một rừng cây một đời người

Tc: tiếng hát ở đâu?

ÂM NHẠC

NDTT: Vận động: Nhạc rừng

NDKH : Tc: Những nốt nhạc vui.

ÂM NHẠC

NDTT: Hát : Bảy sắc cầu vồng

NDKH: Nghe: Em vẽ môi trường xanh

Tc: Ô cửa bí mật

ÂM NHẠC

NDTT: vận động: Tia nắng hạt mưa

NDKH: hát thiếu nhi thế giới liên hoan.

TC: Tiếng hát ở đâu

 

LQV Tiếng Anh

( BN)

LQV Tiếng Anh

( BN)

LQV Tiếng Anh

( BN)

LQV Tiếng Anh

( BN)

Chiều

LQCV: v,r

TCCV: v,r

LQCV: u,ư

TCCV: u,ư

Thứ 5

Sáng

LQV TOÁN

Đo chiều cao các đối tượng bằng 1 đơn vi đo

LQV TOÁN

Đo chiều cao 1 đối tượng bằng các đơn vị đo

LQV TOÁN

Tách gộp trong phạm vi 9

LQV TOÁN

Số 10

NK vẽ

NK vẽ

NK vẽ

NK vẽ

Chiều

KN Giao tiếp khi người lạ đến nhà

Kỹ năng: Xử lý khi bị kẹt trong thang máy

Kỹ năng: Xử lý bị cháy khi bố mẹ vắng nhà

 

Kỹ năng: Cài dây dép có móc lỗ

 

 

Thứ 6

Sáng

 

VẬN ĐỘNG

VĐCB:

Bật chụm tách chân qua 7 ô

Trò chơi: đánh gold

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Đi lên xuống ván dốc.

Tc:Vớt rác trên biển.

VẬN ĐỘNG

VĐCB: đi đập bắt bóng nảy 4-5 lần liên tiếp.

Tc: Về đúng nhà.

VẬN ĐỘNG

Bò chui qua hầm 2 x0.6m

Trò chơi: Rống rắn lên mây

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

Chiều

-Trực nhật : Lau dọn các góc đồ chơi

-Bình bầu bé ngoan cuối tuấn

-Trực nhật : Kê bàn, lau bàn, xếp ghế

- Bình bầu bé ngoan cuối tuần

-Trực nhật: Lau lá cây

- Bình bầu bé ngoan cuối tuần

-Trực nhật : Lau dọn các góc đồ chơi

-Bình bầu bé ngoan cuối tuấn

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4  - LỚP B1K3

Thời gian 4 tuần (01/04/2019 - 27/04/2019)

THỜI GIAN

TUẦN 1

( từ 1-7/4)

TUẦN 2

(Từ  8 –13/4)

TUẦN 3

(Từ 15-20/4)

TUẦN 4

(Từ 22-26/4)

Thứ 2

Sáng

ÂM NHẠC

NDTT: dạy hát: Hộp bút chì màu

NDKH: Trò chơi: Ô cửa âm nhạc

ÂM NHẠC

NDTT: VĐTN : Cho tôi đi làm mưa.

+ Nghe : Đếm sao.     

+Trò chơi: Đoán tiếng nước chảy

ÂM NHẠC

NDTT : Hát : Chào ngày mới

Vận động : Nắng sớm

T/c : Âm thanh có ở đâu

ÂM NHẠC

NDTT : TC âm nhạc : Nghe giai điệu đoán tên bài hát

VĐ : Bống bống bang bang

LQV Tiếng Anh (BN)

LQV Tiếng Anh (BN)

LQV Tiếng Anh (BN)

LQV Tiếng Anh (BN)

Chiều

KN Phân loại đồ chơi, cất dọn đồ chơi đúng nơi quy định

KN Lật mở trang sách, cất sách vở đúng nơi quy định, giữ gìn sách vở.

KN Đóng, mở nắp có ren

KN Thắt nút , cởi nút

 

 

Thứ 3

Sáng

TẠO HÌNH

 

Thổi màu, in tạo hình cây 4 mùa ( Thổi, vẽ tạo thân cây, chấm màu tạo lá cây or hình trái tim)

TẠO HÌNH

 

Sáng tạo từ hình giọt nước (vẽ hình, dán trang trí giấy màu hình giọt nước thành hình con cá, con chim công...)

TẠO HÌNH

Vẽ cầu vồng sau mưa ( màu nước)

TẠO HÌNH

 

In tranh màu với bong bóng xà phòng

 

 

 

KN sắp xếp đồ dùng khi chuẩn bị đi du lịch

 

Rót nước từ cốc vào chai qua phễu

Kỹ năng lựa chọn quần áo theo mùa

Sáng tạo tranh từ vài vụn

 

 

 

 

 

Thứ 4

Sáng

HĐKP

Màu sắc

( vai trò của màu sắc trong cuộc sống. Thí nghiệm pha màu , chuyển màu hoa, lá)

HĐKP

Nước, vòng tuần hoàn của nước

(Đặc điểm của nước. Thí nghiệm đun nước nóng -> bốc hơi -> ngưng tụ. Làm sơ đồ)

HĐKP

Các hiện tượng thời tiết

( Các hiện tượng thời tiết. Vai trò của các hiện tượng. Thí nghiệm tạo ra gió - Mưa , lốc xoáy )

HĐKP

Thí nghiệm tạo ra bong bóng bằng các cách khác nhau.

Chiều

Làm vở bé tập vẽ

Làm vở bé tập vẽ

Làm vở thủ công

Làm vở trò chơi HT

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

Thứ 5

Sáng

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Đi bước dồn trước trên ghế thể dục

t/c: đong nước

VẬN ĐỘNG

Bật qua dây cao10-15cm

t/c: Gấu và ong

VẬN ĐỘNG

VĐCB:Bò trong đường dích dắc qua 5 điểm

t/c: Cây cao cỏ thấp

VẬN ĐỘNG

VĐCB:Bật liên tục qua 5 ô

t/c: tung bóng vào rổ

NK Múa

NK Múa

NK Múa

NK Múa

Chiều

VĂN HỌC

Truyện: Kiến con đi ô tô

VĂN HỌC

Truyện : Bàn chải đáng răng

VĂN HỌC

Thơ: Mẹ bị ốm

VĂN HỌC

Thơ: Xe chữa cháy

 

Thứ 6

Sáng

 

LQV TOÁN

Tạo nhóm có 5 đối tượng theo dấu hiệu kích thước

(Rèn kỹ năng đếm không theo quy tắc)

LQV TOÁN

Xác định phía trước - phía sau của bạn khác

LQV TOÁN

Ghép hình tam giác nhỏ tạo thành hình vuông và chữ nhật

LQV TOÁN

Xác định  vị trí đồ vật so với bạn khác ( phía trước - phía sau )

NK Vẽ

NK Vẽ

NK Vẽ

NK Vẽ

Chiều

TH phòng kỹ năng

TH phòng kỹ năng

TH phòng kỹ năng

TH phòng kỹ năng

                       

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4  - LỚP B2K3

Thời gian 4 tuần (01/04/2019 - 27/04/2019)

THỜI GIAN

TUẦN 1

( từ 1-7/4)

TUẦN 2

(Từ  8 –13/4)

TUẦN 3

(Từ 15-20/4)

TUẦN 4

(Từ 22-26/4)

Thứ 2

Sáng

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Đi bước dồn trước trên ghế thể dục

t/c: đong nước

VẬN ĐỘNG

Bật qua dây cao10-15cm

t/c: Gấu và ong

VẬN ĐỘNG

VĐCB:Bò trong đường dích dắc qua 5 điểm

t/c: Cây cao cỏ thấp

VẬN ĐỘNG

VĐCB:Bật liên tục qua 5 ô

t/c: tung bóng vào rổ

LQV Tiếng Anh (BN)

LQV Tiếng Anh (BN)

LQV Tiếng Anh (BN)

LQV Tiếng Anh (BN)

Chiều

KN Phân loại đồ chơi, cất dọn đồ chơi đúng nơi quy định

KN Lật mở trang sách, cất sách vở đúng nơi quy định, giữ gìn sách vở.

KN Đóng, mở nắp có ren

KN Thắt nút , cởi nút

 

 

Thứ 3

Sáng

LQV TOÁN

Tạo nhóm có 5 đối tượng theo dấu hiệu kích thước

(Rèn kỹ năng đếm không theo quy tắc)

LQV TOÁN

Xác định phía trước - phía sau của bạn khác

LQV TOÁN

Ghép hình tam giác nhỏ tạo thành hình vuông và chữ nhật

LQV TOÁN

Xác định  vị trí đồ vật so với bạn khác ( phía trước - phía sau )

 

 

KN sắp xếp đồ dùng khi chuẩn bị đi du lịch

 

Rót nước từ cốc vào chai qua phễu

Kỹ năng lựa chọn quần áo theo mùa

Sáng tạo tranh từ vài vụn

 

 

 

 

 

Thứ 4

Sáng

ÂM NHẠC

NDTT: dạy hát: Hộp bút chì màu

NDKH: Trò chơi: Ô cửa âm nhạc

ÂM NHẠC

NDTT: VĐTN : Cho tôi đi làm mưa.

+ Nghe : Đếm sao.     

+Trò chơi: Đoán tiếng nước chảy

ÂM NHẠC

NDTT : Hát : Chào ngày mới

Vận động : Nắng sớm

T/c : Âm thanh có ở đâu

ÂM NHẠC

NDTT : TC âm nhạc : Nghe giai điệu đoán tên bài hát

VĐ : Bống bống bang bang

Chiều

Làm vở bé tập vẽ

Làm vở bé tập vẽ

Làm vở thủ công

Làm vở trò chơi HT

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

Thứ 5

Sáng

TẠO HÌNH

 

Thổi màu, in tạo hình cây 4 mùa ( Thổi, vẽ tạo thân cây, chấm màu tạo lá cây or hình trái tim)

TẠO HÌNH

 

Sáng tạo từ hình giọt nước (vẽ hình, dán trang trí giấy màu hình giọt nước thành hình con cá, con chim công...)

TẠO HÌNH

Vẽ cầu vồng sau mưa ( màu nước)

TẠO HÌNH

 

In tranh màu với bong bóng xà phòng

 

NK Múa

NK Múa

NK Múa

NK Múa

Chiều

VĂN HỌC

Truyện: Kiến con đi ô tô

VĂN HỌC

Truyện : Bàn chải đáng răng

VĂN HỌC

Thơ: Mẹ bị ốm

VĂN HỌC

Thơ: Xe chữa cháy

 

Thứ 6

Sáng

 

HĐKP

Màu sắc

( vai trò của màu sắc trong cuộc sống. Thí nghiệm pha màu , chuyển màu hoa, lá)

HĐKP

Nước, vòng tuần hoàn của nước

(Đặc điểm của nước. Thí nghiệm đun nước nóng -> bốc hơi -> ngưng tụ. Làm sơ đồ)

HĐKP

Các hiện tượng thời tiết

( Các hiện tượng thời tiết. Vai trò của các hiện tượng. Thí nghiệm tạo ra gió - Mưa , lốc xoáy )

HĐKP

Thí nghiệm tạo ra bong bóng bằng các cách khác nhau.

NK Vẽ

NK Vẽ

NK Vẽ

NK Vẽ

Chiều

TH phòng kỹ năng

TH phòng kỹ năng

TH phòng kỹ năng

TH phòng kỹ năng

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4  - LỚP B3K3

Thời gian 4 tuần (01/04/2019 - 27/04/2019)

THỜI GIAN

TUẦN 1

( từ 1-7/4)

TUẦN 2

(Từ  8 –13/4)

TUẦN 3

(Từ 15-20/4)

TUẦN 4

(Từ 22-26/4)

Thứ 2

Sáng

ÂM NHẠC

NDTT: dạy hát: Hộp bút chì màu

NDKH: Trò chơi: Ô cửa âm nhạc

ÂM NHẠC

NDTT: VĐTN : Cho tôi đi làm mưa.

+ Nghe : Đếm sao.     

+Trò chơi: Đoán tiếng nước chảy

ÂM NHẠC

NDTT : Hát : Chào ngày mới

Vận động : Nắng sớm

T/c : Âm thanh có ở đâu

ÂM NHẠC

NDTT : TC âm nhạc : Nghe giai điệu đoán tên bài hát

VĐ : Bống bống bang bang

LQV Tiếng Anh (BN)

LQV Tiếng Anh (BN)

LQV Tiếng Anh (BN)

LQV Tiếng Anh (BN)

Chiều

KN Phân loại đồ chơi, cất dọn đồ chơi đúng nơi quy định

KN Lật mở trang sách, cất sách vở đúng nơi quy định, giữ gìn sách vở.

KN Đóng, mở nắp có ren

KN Thắt nút , cởi nút

 

 

Thứ 3

Sáng

TẠO HÌNH

 

Thổi màu, in tạo hình cây 4 mùa ( Thổi, vẽ tạo thân cây, chấm màu tạo lá cây or hình trái tim)

TẠO HÌNH

 

Sáng tạo từ hình giọt nước (vẽ hình, dán trang trí giấy màu hình giọt nước thành hình con cá, con chim công...)

TẠO HÌNH

Vẽ cầu vồng sau mưa ( màu nước)

TẠO HÌNH

 

In tranh màu với bong bóng xà phòng

 

 

 

KN sắp xếp đồ dùng khi chuẩn bị đi du lịch

 

Rót nước từ cốc vào chai qua phễu

Kỹ năng lựa chọn quần áo theo mùa

Sáng tạo tranh từ vài vụn

 

 

 

 

 

Thứ 4

Sáng

HĐKP

Màu sắc

( vai trò của màu sắc trong cuộc sống. Thí nghiệm pha màu , chuyển màu hoa, lá)

HĐKP

Nước, vòng tuần hoàn của nước

(Đặc điểm của nước. Thí nghiệm đun nước nóng -> bốc hơi -> ngưng tụ. Làm sơ đồ)

HĐKP

Các hiện tượng thời tiết

( Các hiện tượng thời tiết. Vai trò của các hiện tượng. Thí nghiệm tạo ra gió - Mưa , lốc xoáy )

HĐKP

Thí nghiệm tạo ra bong bóng bằng các cách khác nhau.

Chiều

Làm vở bé tập vẽ

Làm vở bé tập vẽ

Làm vở thủ công

Làm vở trò chơi HT

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

Thứ 5

Sáng

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Đi bước dồn trước trên ghế thể dục

t/c: đong nước

VẬN ĐỘNG

Bật qua dây cao10-15cm

t/c: Gấu và ong

VẬN ĐỘNG

VĐCB:Bò trong đường dích dắc qua 5 điểm

t/c: Cây cao cỏ thấp

VẬN ĐỘNG

VĐCB:Bật liên tục qua 5 ô

t/c: tung bóng vào rổ

NK Múa

NK Múa

NK Múa

NK Múa

Chiều

VĂN HỌC

Truyện: Kiến con đi ô tô

VĂN HỌC

Truyện : Bàn chải đáng răng

VĂN HỌC

Thơ: Mẹ bị ốm

VĂN HỌC

Thơ: Xe chữa cháy

Dữ liệu đang cập nhật...