Chương trình học tháng 11/2019

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11  - LỚP A1K3

Thời gian 4 tuần (4/11/2019 - 29/11/2019)

THỜI GIAN

TUẦN 1

(Từ 4/11 – 8/11)

TUẦN 2

(Từ 11/11 -15/11)

TUẦN 3

(Từ18/11 - 22/11)

TUẦN 4

( từ 25/11- 29/11)

Thứ 2

Sáng

TẠO HÌNH

Nặn các đồ dùng nhà bếp ( chảo, bát, xoong)

TẠO HÌNH

Sáng tạo thiệp tặng cô. ( thổi màu, pha màu)

TẠO HÌNH

Chấm màu nước

TẠO HÌNH

Nặn ô tô

NK Múa

NK Múa

NK Múa

NK Múa

Chiều

Làm vở bài tập :

+ LQVT : Trang  5

 

Làm vở bài tập :

+  Tập tô nét trang 3,4

 

Làm quen bàn tính

Làm vở tạo hình trang 3

 

 

Thứ 3

Sáng

LQVT

Nhận biết giớ chẵn trên đồng hồ

LQVT

Sắp xếp theo quy tắc nhóm có 5 đối tượng Sắp xếp theo quy tắc ( 2:1:1)

LQVT

Tạo nhóm 2 đối tượng theo dấu hiệu ( hình dạng).

LQVT

Xác định thời gian và các mùa trong năm

 

TH phòngKN

TH phòngKN

TH phòngKN

TH phòngKN

Chiều

KNS: Ăn uống sạch se

Kỹ năng: Lau miệng khi ăn xong, khi miệng bị bẩn

Kỹ năng: Cầm cốc uống nước bằng 2 tay, xác định nóng lạnh khi cầm cốc

Thực hành kỹ năng: Đối thoại

LQCV: Trò chơi với chữ cái  e,ê

Tập tô e, ê

Ôn tập các chữ cái đã học

Tập tô các chữ cái đã học

 

 

 

 

Thứ 4

Sáng

VẬN ĐỘNG

Bật xa tối thiểu 50cm

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Nhảy vượt chướng ngại vật

Tc: kéo co

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Chạy theo hiệu lệnh.

Tc: hái quả

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế 1,5m x 30cm

LQV Tiếng Anh ( BN)

LQV Tiếng Anh ( BN)

LQV Tiếng Anh ( BN)

LQ VTiếng Anh ( BN)

Chiều

VĂN HỌC

Thơ: Dê con đi chợ

VĂN HỌC

Thơ: bó hoa tặng cô

VĂN HỌC

Đóng kịch: Hoàng tử ếch

VĂN HỌC

Truyện: Ngựa đỏ và lạc đà

Thứ 5

Sáng

KPKH

Chế biến bữa ăn cho gia đình ( làm muối lạc, canh rau ngót)

HĐKP

KP: Bé tập làm cô giáo.

HĐKP

Gió từ đâu đến

HĐKP

Các loại phương tiện giao thông

NK vẽ

NK vẽ

NK vẽ

NK vẽ

Chiều

Làm bài tập tư duy

Làm bài tập tư duy

Làm bài tập tư duy

Làm bài tập tư duy

 

Thứ 6

Sáng

 

ÂM NHẠC

-NDTT: Vận động: Cháu hát về đảo xa

-NDKH: Nghe hát: Nơi đảo xa

-Trò chơi: Sóng biển

ÂM NHẠC

Biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

ÂM NHẠC

NDTT: Vận động:

 Cho tôi đi làm mưa với

NDKH: Nghe nhạc: Tiếng sáo trúc

Tc:Tiếng hát ở đâu

ÂM NHẠC

NDTT: Vận động: ĐI đâu mà vôi mà vàng

Tc: Nghe giai điệu đoán tên bài hát

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

Chiều

-Trực nhật : Kê bàn, lau bàn, xếp ghế

- Bình bầu bé ngoan cuối tuần

-Trực nhật: Lau lá cây

- Bình bầu bé ngoan cuối tuần

-Trực nhật : Lau dọn các góc đồ chơi

-Bình bầu bé ngoan cuối tuấn

- Trực nhật : Lau tủ kệ trong lớp

- Bình bầu bé ngoan cuối tuần

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11  - LỚP A2K3

Thời gian 4 tuần (4/11/2019 - 29/11/2019)

THỜI GIAN

TUẦN 1

(Từ 4/11 – 8/11)

TUẦN 2

(Từ 11/11 -15/11)

TUẦN 3

(Từ18/11 - 22/11)

TUẦN 4

( từ 25/11- 29/11)

Thứ 2

Sáng

TẠO HÌNH

Nặn các đồ dùng nhà bếp ( chảo, bát, xoong)

TẠO HÌNH

Sáng tạo thiệp tặng cô. ( thổi màu, pha màu)

TẠO HÌNH

Chấm màu nước

TẠO HÌNH

Nặn ô tô

Năng khiếu Múa

Năng khiếu Múa

Năng khiếu Múa

Năng khiếu Múa

Chiều

Làm vở bài tập :

+ LQVT : Trang  5

 

Làm vở bài tập :

+  Tập tô nét trang 3,4

 

Làm quen bàn tính

Làm vở tạo hình trang 3

 

 

Thứ 3

Sáng

KPKH

Chế biến bữa ăn cho gia đình ( làm muối lạc, canh rau ngót)

HĐKP

KP: Bé tập làm cô giáo.

HĐKP

Gió từ đâu đến

HĐKP

Các loại phương tiện giao thông

TH phòng kỹ năng

TH phòng kỹ năng

TH phòng kỹ năng

TH phòng kỹ năng

Chiều

KNS: Ăn uống sạch se

Kỹ năng: Lau miệng khi ăn xong, khi miệng bị bẩn

Kỹ năng: Cầm cốc uống nước bằng 2 tay, xác định nóng lạnh khi cầm cốc

Thực hành kỹ năng: Đối thoại

LQCV: Trò chơi với chữ cái  e,ê

Tập tô e, ê

Ôn tập các chữ cái đã học

Tập tô các chữ cái đã học

 

 

 

 

Thứ 4

Sáng

ÂM NHẠC

-NDTT: Vận động: Cháu hát về đảo xa

-NDKH: Nghe hát: Nơi đảo xa

-Trò chơi: Sóng biển

ÂM NHẠC

Biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

ÂM NHẠC

NDTT: Vận động:

 Cho tôi đi làm mưa với

NDKH: Nghe nhạc: Tiếng sáo trúc

Tc:Tiếng hát ở đâu

ÂM NHẠC

NDTT: Vận động: ĐI đâu mà vôi mà vàng

Tc: Nghe giai điệu đoán tên bài hát

LQV Tiếng Anh ( BN)

LQV Tiếng Anh ( BN)

LQV Tiếng Anh ( BN)

LQ VTiếng Anh ( BN)

Chiều

VĂN HỌC

Thơ: Dê con đi chợ

VĂN HỌC

Thơ: bó hoa tặng cô

VĂN HỌC

Đóng kịch: Hoàng tử ếch

VĂN HỌC

Truyện: Ngựa đỏ và lạc đà

Thứ 5

Sáng

LQVT

Nhận biết giớ chẵn trên đồng hồ

LQVT

Sắp xếp theo quy tắc nhóm có 5 đối tượng Sắp xếp theo quy tắc ( 2:1:1)

LQVT

Tạo nhóm 2 đối tượng theo dấu hiệu ( hình dạng).

LQVT

Xác định thời gian và các mùa trong năm

NK vẽ

NK vẽ

NK vẽ

NK vẽ

Chiều

Làm bài tập tư duy

Làm bài tập tư duy

Làm bài tập tư duy

Làm bài tập tư duy

 

Thứ 6

Sáng

 

VẬN ĐỘNG

Bật xa tối thiểu 50cm

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Nhảy vượt chướng ngại vật

Tc: kéo co

 

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Chạy theo hiệu lệnh.

Tc: hái quả

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế 1,5m x 30cm

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

Chiều

-Trực nhật : Kê bàn, lau bàn, xếp ghế

- Bình bầu bé ngoan cuối tuần

-Trực nhật: Lau lá cây

- Bình bầu bé ngoan cuối tuần

-Trực nhật : Lau dọn các góc đồ chơi

-Bình bầu bé ngoan cuối tuấn

- Trực nhật : Lau tủ kệ trong lớp

- Bình bầu bé ngoan cuối tuần

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11  - LỚP A3K3

Thời gian 4 tuần (4/11/2019 - 29/11/2019)

THỜI GIAN

TUẦN 1

(Từ 4/11 – 8/11)

TUẦN 2

(Từ 11/11 -15/11)

TUẦN 3

(Từ18/11 - 22/11)

TUẦN 4

( từ 25/11- 29/11)

Thứ 2

Sáng

TẠO HÌNH

Nặn các đồ dùng nhà bếp ( chảo, bát, xoong)

TẠO HÌNH

Sáng tạo thiệp tặng cô. ( thổi màu, pha màu)

TẠO HÌNH

Chấm màu nước

TẠO HÌNH

Nặn ô tô

NK Múa

NK Múa

NK Múa

NK Múa

Chiều

Làm vở bài tập :

+ LQVT : Trang  5

 

Làm vở bài tập :

+  Tập tô nét trang 3,4

 

Làm quen bàn tính

Làm vở tạo hình trang 3

 

 

Thứ 3

Sáng

LQVT

Nhận biết giớ chẵn trên đồng hồ

LQVT

Sắp xếp theo quy tắc nhóm có 5 đối tượng Sắp xếp theo quy tắc ( 2:1:1)

LQVT

Tạo nhóm 2 đối tượng theo dấu hiệu ( hình dạng).

LQVT

Xác định thời gian và các mùa trong năm

 

TH phòngKN

TH phòngKN

TH phòngKN

TH phòngKN

Chiều

KNS: Ăn uống sạch se

Kỹ năng: Lau miệng khi ăn xong, khi miệng bị bẩn

Kỹ năng: Cầm cốc uống nước bằng 2 tay, xác định nóng lạnh khi cầm cốc

Thực hành kỹ năng: Đối thoại

LQCV: Trò chơi với chữ cái  e,ê

Tập tô e, ê

Ôn tập các chữ cái đã học

Tập tô các chữ cái đã học

 

 

 

 

Thứ 4

Sáng

VẬN ĐỘNG

Bật xa tối thiểu 50cm

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Nhảy vượt chướng ngại vật

Tc: kéo co

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Chạy theo hiệu lệnh.

Tc: hái quả

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế 1,5m x 30cm

LQV Tiếng Anh ( BN)

LQV Tiếng Anh ( BN)

LQV Tiếng Anh ( BN)

LQ VTiếng Anh ( BN)

Chiều

VĂN HỌC

Thơ: Dê con đi chợ

VĂN HỌC

Thơ: bó hoa tặng cô

VĂN HỌC

Đóng kịch: Hoàng tử ếch

VĂN HỌC

Truyện: Ngựa đỏ và lạc đà

Thứ 5

Sáng

KPKH

Chế biến bữa ăn cho gia đình ( làm muối lạc, canh rau ngót)

HĐKP

KP: Bé tập làm cô giáo.

HĐKP

Gió từ đâu đến

HĐKP

Các loại phương tiện giao thông

NK vẽ

NK vẽ

NK vẽ

NK vẽ

Chiều

Làm bài tập tư duy

Làm bài tập tư duy

Làm bài tập tư duy

Làm bài tập tư duy

 

Thứ 6

Sáng

 

ÂM NHẠC

-NDTT: Vận động: Cháu hát về đảo xa

-NDKH: Nghe hát: Nơi đảo xa

-Trò chơi: Sóng biển

ÂM NHẠC

Biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

ÂM NHẠC

NDTT: Vận động:

 Cho tôi đi làm mưa với

NDKH: Nghe nhạc: Tiếng sáo trúc

Tc:Tiếng hát ở đâu

ÂM NHẠC

NDTT: Vận động: ĐI đâu mà vôi mà vàng

Tc: Nghe giai điệu đoán tên bài hát

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

Chiều

-Trực nhật : Kê bàn, lau bàn, xếp ghế

- Bình bầu bé ngoan cuối tuần

-Trực nhật: Lau lá cây

- Bình bầu bé ngoan cuối tuần

-Trực nhật : Lau dọn các góc đồ chơi

-Bình bầu bé ngoan cuối tuấn

- Trực nhật : Lau tủ kệ trong lớp

- Bình bầu bé ngoan cuối tuần

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11  - LỚP A4K3

Thời gian 4 tuần (4/11/2019 - 29/11/2019)

THỜI GIAN

TUẦN 1

(Từ 4/11 – 8/11)

TUẦN 2

(Từ 11/11 -15/11)

TUẦN 3

(Từ18/11 - 22/11)

TUẦN 4

( từ 25/11- 29/11)

Thứ 2

Sáng

TẠO HÌNH

Nặn các đồ dùng nhà bếp ( chảo, bát, xoong)

TẠO HÌNH

Sáng tạo thiệp tặng cô. ( thổi màu, pha màu)

TẠO HÌNH

Chấm màu nước

TẠO HÌNH

Nặn ô tô

Năng khiếu Múa

Năng khiếu Múa

Năng khiếu Múa

Năng khiếu Múa

Chiều

Làm vở bài tập :

+ LQVT : Trang  5

 

Làm vở bài tập :

+  Tập tô nét trang 3,4

 

Làm quen bàn tính

Làm vở tạo hình trang 3

 

 

Thứ 3

Sáng

KPKH

Chế biến bữa ăn cho gia đình ( làm muối lạc, canh rau ngót)

HĐKP

KP: Bé tập làm cô giáo.

HĐKP

Gió từ đâu đến

HĐKP

Các loại phương tiện giao thông

TH phòng kỹ năng

TH phòng kỹ năng

TH phòng kỹ năng

TH phòng kỹ năng

Chiều

KNS: Ăn uống sạch se

Kỹ năng: Lau miệng khi ăn xong, khi miệng bị bẩn

Kỹ năng: Cầm cốc uống nước bằng 2 tay, xác định nóng lạnh khi cầm cốc

Thực hành kỹ năng: Đối thoại

LQCV: Trò chơi với chữ cái  e,ê

Tập tô e, ê

Ôn tập các chữ cái đã học

Tập tô các chữ cái đã học

 

 

 

 

Thứ 4

Sáng

ÂM NHẠC

-NDTT: Vận động: Cháu hát về đảo xa

-NDKH: Nghe hát: Nơi đảo xa

-Trò chơi: Sóng biển

ÂM NHẠC

Biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

ÂM NHẠC

NDTT: Vận động:

 Cho tôi đi làm mưa với

NDKH: Nghe nhạc: Tiếng sáo trúc

Tc:Tiếng hát ở đâu

ÂM NHẠC

NDTT: Vận động: ĐI đâu mà vôi mà vàng

Tc: Nghe giai điệu đoán tên bài hát

LQV Tiếng Anh ( BN)

LQV Tiếng Anh ( BN)

LQV Tiếng Anh ( BN)

LQ VTiếng Anh ( BN)

Chiều

VĂN HỌC

Thơ: Dê con đi chợ

VĂN HỌC

Thơ: bó hoa tặng cô

VĂN HỌC

Đóng kịch: Hoàng tử ếch

VĂN HỌC

Truyện: Ngựa đỏ và lạc đà

Thứ 5

Sáng

LQVT

Nhận biết giớ chẵn trên đồng hồ

LQVT

Sắp xếp theo quy tắc nhóm có 5 đối tượng Sắp xếp theo quy tắc ( 2:1:1)

LQVT

Tạo nhóm 2 đối tượng theo dấu hiệu ( hình dạng).

LQVT

Xác định thời gian và các mùa trong năm

NK vẽ

NK vẽ

NK vẽ

NK vẽ

Chiều

Làm bài tập tư duy

Làm bài tập tư duy

Làm bài tập tư duy

Làm bài tập tư duy

 

Thứ 6

Sáng

 

VẬN ĐỘNG

Bật xa tối thiểu 50cm

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Nhảy vượt chướng ngại vật

Tc: kéo co

 

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Chạy theo hiệu lệnh.

Tc: hái quả

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế 1,5m x 30cm

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

Chiều

-Trực nhật : Kê bàn, lau bàn, xếp ghế

- Bình bầu bé ngoan cuối tuần

-Trực nhật: Lau lá cây

- Bình bầu bé ngoan cuối tuần

-Trực nhật : Lau dọn các góc đồ chơi

-Bình bầu bé ngoan cuối tuấn

- Trực nhật : Lau tủ kệ trong lớp

- Bình bầu bé ngoan cuối tuần

 

   KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11  - LỚP B1K3

Thời gian 4 tuần (4/11/2019 - 29/11/2019)

THỜI GIAN

TUẦN 1

(Từ 4/11 – 8/11)

TUẦN 2

(Từ 11/11 -15/11)

TUẦN 3

(Từ18/11 - 22/11)

TUẦN 4

( từ 25/11- 29/11)

Thứ 2

Sáng

ÂM NHẠC

NDTT: Nghe : Tôi là đầu bếp

- Vận động: Dân vũ rửa tay

-T/c: Vỗ tay theo cô

ÂM NHẠC

NDTT: VĐTN:Cô và mẹ

-Nghe: Cô giáo em

-T/C:Hát theo hình ảnh

ÂM NHẠC

NDTT:Vận động: Mây và gió

Nghe: will word

-T/C:Hát theo âm thanh to-nhỏ

ÂM NHẠC

NDTT: Hát (tt): Đi xe đạp

Vận động: Bố ơi mình đi đâu thế

- Trò chơi: Âm thanh của đồ vật nào.

LQV Tiếng Anh (BN)

LQV Tiếng Anh (BN)

LQV Tiếng Anh (BN)

LQV Tiếng Anh (BN)

Chiều

KN nói trước đám đông, xử lý tình huống trên sân khấu

KN đội mũ, cài khuy mũ bảo hiểm

Thực hành KN lau mặt- rửa tay

Giá trị sống hòa bình

 

 

Thứ 3

Sáng

TẠO HÌNH

Nặn tạo hình các loại bánh ( bánh vòng, bánh gato...)

TẠO HÌNH

Làm hoa tặng cô ( hoa bằng giấy báo, giấy vệ sinh, giúm buộc vào ống hút -> dán lá))

TẠO HÌNH

Xé dán cảnh trời mưa.

TẠO HÌNH

Vẽ tranh sáng tạo từ hình tròn ( từ hình tròn- sáng tạo các hình khác: bông hoa, mặt trời...-> tô màu)

Chiều

Chơi ghép hình Trí Uẩn

Làm quen bàn tính - phép tính 2+2

Ghép hình trí Uẩn

Ghép hình trí Uẩn

 

Làm bưu thiếp tặng cô giáo

Kỹ năng Tự xúc cơm bằng thìa, hạn chế rơi vãi

KN Mặc quần đùi cạp chun

KN Mặc quần đùi có cúc, kéo khóa có sự giúp đỡ của người lớn

 

 

 

 

Thứ 4

Sáng

HĐKP

 Giá trị dinh dưỡng của các mon ăn. Kỹ năng sử dụng dao - kéo ( Thực hành chế biến 1 món ăn)

HĐKP

Công việc của cô giáo - bé tập làm cô giáo. Kn thể hiện tình cảm với cô giáo.

HĐKP

Đất - nước - không khí

(nhận biết, vai trò, đặc điểm tính chất. Thí nghiệm: thấm hút nước, không khí với lửa)

HĐKP

Bánh xe

(Vai trò, cấu taọ của bánh xe, các loại bánh xe của các PTGT. )

Chiều

Làm vở Thủ công trang 3

Làm vở Trò chơi học tập trang 3,4

Làm bài tập tư duy

Làm bài tập tư duy

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

Thứ 5

Sáng

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Bật về phía trước

t/c: Kéo co

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát

T/c: Bong bóng xà phòng

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Bật xa 35-40cm

T/c: Mèo đuổi chuột

VẬN ĐỘNG

VĐCB :Nhảy lò cò 3m

T/c : Hái quả

NK Múa

NK Múa

NK Múa

NK Múa

Chiều

VĂN HỌC

Đồng dao về củ

VĂN HỌC

Thơ:Nghe lời cô giáo

VĂN HỌC

 Truyện: Lửa - Nước - Mưa và Hổ kiêu ngạo

VĂN HỌC

 

Thơ: Ô tô buýt

 

Thứ 6

Sáng

 

LQV TOÁN

Xác định ở bên trên - ở bên dưới so với bản thân trẻ

LQV TOÁN

Củng cố đếm đến 4, nhận biết chữ số 4

LQV TOÁN

Phân biệt chiều cao của 3 đối tượng

LQV TOÁN

Gộp 2 nhóm trong phạm vi 4 và tách

NK Vẽ

NK Vẽ

NK Vẽ

NK Vẽ

Chiều

TH phòng kỹ năng

TH phòng kỹ năng

TH phòng kỹ năng

TH phòng kỹ năng

  KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11  - LỚP B2K3

Thời gian 4 tuần (4/11/2019 - 29/11/2019)

THỜI GIAN

TUẦN 1

(Từ 4/11 – 8/11)

TUẦN 2

(Từ 11/11 -15/11)

TUẦN 3

(Từ18/11 - 22/11)

TUẦN 4

( từ 25/11- 29/11)

Thứ 2

Sáng

VĂN HỌC

Truyện: Quà tặng mẹ

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Bật về phía trước

t/c: Kéo co

VĂN HỌC

Đồng dao về củ

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát

T/c: Bong bóng xà phòng

LQV Tiếng Anh (BN)

LQV Tiếng Anh (BN)

LQV Tiếng Anh (BN)

LQV Tiếng Anh (BN)

Chiều

KN nói trước đám đông, xử lý tình huống trên sân khấu

KN đội mũ, cài khuy mũ bảo hiểm

Thực hành KN lau mặt- rửa tay

Giá trị sống hòa bình

 

 

Thứ 3

Sáng

LQV TOÁN

Xác định ở bên trên - ở bên dưới so với bản thân trẻ

LQV TOÁN

Củng cố đếm đến 4, nhận biết chữ số 4

LQV TOÁN

Phân biệt chiều cao của 3 đối tượng

LQV TOÁN

Gộp 2 nhóm trong phạm vi 4 và tách

Chiều

Chơi ghép hình Trí Uẩn

Làm quen bàn tính - phép tính 2+2

Ghép hình trí Uẩn

Ghép hình trí Uẩn

 

Làm bưu thiếp tặng cô giáo

Kỹ năng Tự xúc cơm bằng thìa, hạn chế rơi vãi

KN Mặc quần đùi cạp chun

KN Mặc quần đùi có cúc, kéo khóa có sự giúp đỡ của người lớn

 

 

 

 

Thứ 4

Sáng

ÂM NHẠC

NDTT: Nghe : Tôi là đầu bếp

- Vận động: Dân vũ rửa tay

-T/c: Vỗ tay theo cô

ÂM NHẠC

NDTT: VĐTN:Cô và mẹ

-Nghe: Cô giáo em

-T/C:Hát theo hình ảnh

ÂM NHẠC

NDTT:Vận động: Mây và gió

Nghe: will word

-T/C:Hát theo âm thanh to-nhỏ

ÂM NHẠC

NDTT: Hát (tt): Đi xe đạp

Vận động: Bố ơi mình đi đâu thế

- Trò chơi: Âm thanh của đồ vật nào.

Chiều

Làm vở Thủ công trang 3

Làm vở Trò chơi học tập trang 3,4

Làm bài tập tư duy

Làm bài tập tư duy

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

Thứ 5

Sáng

TẠO HÌNH

Nặn tạo hình các loại bánh ( bánh vòng, bánh gato...)

TẠO HÌNH

Làm hoa tặng cô ( hoa bằng giấy báo, giấy vệ sinh, giúm buộc vào ống hút -> dán lá))

TẠO HÌNH

Xé dán cảnh trời mưa.

TẠO HÌNH

Vẽ tranh sáng tạo từ hình tròn ( từ hình tròn- sáng tạo các hình khác: bông hoa, mặt trời...-> tô màu)

NK Múa

NK Múa

NK Múa

NK Múa

Chiều

VẬN ĐỘNG

VĐCB :Nhảy lò cò 3m

T/c : Hái quả

VĂN HỌC

Thơ:Nghe lời cô giáo

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Bật xa 35-40cm

T/c: Mèo đuổi chuột

VĂN HỌC

 

Thơ: Ô tô buýt

 

Thứ 6

Sáng

 

HĐKP

 Giá trị dinh dưỡng của các mon ăn. Kỹ năng sử dụng dao - kéo ( Thực hành chế biến 1 món ăn)

HĐKP

Công việc của cô giáo - bé tập làm cô giáo. Kn thể hiện tình cảm với cô giáo.

HĐKP

Đất - nước - không khí

(nhận biết, vai trò, đặc điểm tính chất. Thí nghiệm: thấm hút nước, không khí với lửa)

HĐKP

Bánh xe

(Vai trò, cấu taọ của bánh xe, các loại bánh xe của các PTGT. )

NK Vẽ

NK Vẽ

NK Vẽ

NK Vẽ

Chiều

TH phòng kỹ năng

TH phòng kỹ năng

TH phòng kỹ năng

TH phòng kỹ năng

                            KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11  - LỚP B3K3

Thời gian 4 tuần (4/11/2019 - 29/11/2019)

THỜI GIAN

TUẦN 1

(Từ 4/11 – 8/11)

TUẦN 2

(Từ 11/11 -15/11)

TUẦN 3

(Từ18/11 - 22/11)

TUẦN 4

( từ 25/11- 29/11)

Thứ 2

Sáng

ÂM NHẠC

NDTT: Nghe : Tôi là đầu bếp

- Vận động: Dân vũ rửa tay

-T/c: Vỗ tay theo cô

ÂM NHẠC

NDTT: VĐTN:Cô và mẹ

-Nghe: Cô giáo em

-T/C:Hát theo hình ảnh

ÂM NHẠC

NDTT:Vận động: Mây và gió

Nghe: will word

-T/C:Hát theo âm thanh to-nhỏ

ÂM NHẠC

NDTT: Hát (tt): Đi xe đạp

Vận động: Bố ơi mình đi đâu thế

- Trò chơi: Âm thanh của đồ vật nào.

LQV Tiếng Anh (BN)

LQV Tiếng Anh (BN)

LQV Tiếng Anh (BN)

LQV Tiếng Anh (BN)

Chiều

KN nói trước đám đông, xử lý tình huống trên sân khấu

KN đội mũ, cài khuy mũ bảo hiểm

Thực hành KN lau mặt- rửa tay

Giá trị sống hòa bình

 

 

Thứ 3

Sáng

TẠO HÌNH

Nặn tạo hình các loại bánh ( bánh vòng, bánh gato...)

TẠO HÌNH

Làm hoa tặng cô ( hoa bằng giấy báo, giấy vệ sinh, giúm buộc vào ống hút -> dán lá))

TẠO HÌNH

Xé dán cảnh trời mưa.

TẠO HÌNH

Vẽ tranh sáng tạo từ hình tròn ( từ hình tròn- sáng tạo các hình khác: bông hoa, mặt trời...-> tô màu)

Chiều

Chơi ghép hình Trí Uẩn

Làm quen bàn tính - phép tính 2+2

Ghép hình trí Uẩn

Ghép hình trí Uẩn

 

Làm bưu thiếp tặng cô giáo

Kỹ năng Tự xúc cơm bằng thìa, hạn chế rơi vãi

KN Mặc quần đùi cạp chun

KN Mặc quần đùi có cúc, kéo khóa có sự giúp đỡ của người lớn

 

 

 

 

Thứ 4

Sáng

HĐKP

 Giá trị dinh dưỡng của các mon ăn. Kỹ năng sử dụng dao - kéo ( Thực hành chế biến 1 món ăn)

HĐKP

Công việc của cô giáo - bé tập làm cô giáo. Kn thể hiện tình cảm với cô giáo.

HĐKP

Đất - nước - không khí

(nhận biết, vai trò, đặc điểm tính chất. Thí nghiệm: thấm hút nước, không khí với lửa)

HĐKP

Bánh xe

(Vai trò, cấu taọ của bánh xe, các loại bánh xe của các PTGT. )

Chiều

Làm vở Thủ công trang 3

Làm vở Trò chơi học tập trang 3,4

Làm bài tập tư duy

Làm bài tập tư duy

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

LQV Tiếng Anh

Thứ 5

Sáng

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Bật về phía trước

t/c: Kéo co

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát

T/c: Bong bóng xà phòng

VẬN ĐỘNG

VĐCB: Bật xa 35-40cm

T/c: Mèo đuổi chuột

VẬN ĐỘNG

VĐCB :Nhảy lò cò 3m

T/c : Hái quả

NK Múa

NK Múa

NK Múa

NK Múa

Chiều

VĂN HỌC

Đồng dao về củ

VĂN HỌC

Thơ:Nghe lời cô giáo

Bài viết khác