HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN

Năm học 2017 - 2018

CÁC BƯỚC ĐỂ CMHS ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

Bước 1: CMHS truy cập vào linhk :

                         https://docs.google.com/forms/d/1TzkyWzZeo4g3FzPqk7M-hNqcdwx9e_ynecXvkdtFfbQ/edit

 Bước 2: CMHS điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu trực tuyến. Những thông tin có dấu * là bắt buộc nhập.

 Bước 3:  Sau khi hoàn thành đầy đủ thông tin CMHS bấm nút Gửi  để gửi thông tin tới nhà trường

            - Sau khi nhận được thông tin nhà trường sẽ có thông tin xác nhận và gửi hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục cần thiết.

Link thông tin mức phí và hồ sơ nhập học: http://muaxuan.vn/vn/thong-bao-tuyen-sinh-nam-hoc-2017---2018-c46a2071.html