Thư viện tài liệu

Dê đen và dê trắng

 
Một hôm, Dê trắng đi tìm cái ăn và uống nước suối như mọi khi. Dê đang mải mê ngặm cỏ, bất chợt một con Sói ở đâu nhảy xổ ra. Sói quát hỏi:
- Dê kia! mày đi đâu? 
Dê trắng sợ rúm cả người, lắp bắp: 
- Dạ, dạ, tôi đi tìm... tìm cỏ non và...và uống nước suối ạ!
Sói lại quát hỏi: 
- Mày có gì ở chân? 
- Dạ, dạ, chân của tôi có móng ạ...ạ!
- Trên đầu mày có gì? 
- Dạ, dạ, trên đầu tôi có đôi sừng mới nhú...
Sói càng quát to hơn: 
- Trái tim mày thế nào? 
- Ôi, ôi, trái...trái tim tôi đang run sợ...sợ...
- Hahaha...
Sói cười vang rồi ăn thịt chú Dê trắng tội nghiệp

Dê đen cũng đi tới khu rừng để ăn cỏ non và uống nước suối. Đang tha thẩn ngặm cỏ, chợt Sói xuất hiện, nó quát hỏi: 
- Dê kia, mày đi đâu?
Dê đen nhìn con Sói từ đầu tới chân rồi nghểnh cổ trả lời: 
- Tao đi tìm kẻ nào thích gây sự đây!
Sói bị bất ngờ, nó hỏi tiếp: 
- Thế dưới chân mày có gì?
- Chân thép của tao có móng bằng đồng.
- Thế...thế...trên đầu mày có gì?
- Trên đầu của tao có đôi sừng bằng kim cương!
Sói sợ lắm rồi, nhưng vẫn cố vớt vát: 
- Mày...mày...trái tim mày thế nào? 
Dê đen dõng dạc trả lời: 
- Trái tim thép của tao bảo tao rằng: hãy cắm đôi sừng kim cương vào đầu Sói. Nào, Sói hãy lại đây.

Ôi trời, sợ quá, con Sói ba chân bốn cẳng chạy biến vào rừng, từ đó không ai trông thấy nó lởn vởn ở khu rừng đó nữa.

Hỗ trợ trực tuyến

 

Hotline: 0983 787 677

 Facebook


Trò chơi, bài hát thiếu nhi

Mua Sắm Thú Vị


 Quảng cáo & truyền thông